BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tatarczak Anna (Maria Curie Skłodowska University, Lublin, Poland)
Title
A Decision Making Support System in Logistics Cooperation Using a Modified VIKOR Method under an Intuituinistic Fuzzy Environment
System wsparcia decyzji w współpracy logistycznej z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody VIKOR w rozmytym środowisku
Source
LogForum, 2020, vol. 16, nr 2, s. 251-260, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Wielokryterialne podejmowanie decyzji, Analiza wielokryterialna, Logistyka, Współpraca przedsiębiorstw, Teoria gier
Multiple-criteria decision making, Multicriteria analysis, Logistics, Enterprises cooperation, Game theory
Note
summ., streszcz.
Abstract
Wstęp: W artykule zaproponowano nową metodologię podejmowania decyzji dotyczących tworzenia koalicji między wieloma firmami w celu osiągnięcia wydajności operacyjnej. Rozważany jest przypadek horyzontalnej współpracy między firmami, a następnie badana jest opłacalność współpracy horyzontalnej przy projektowaniu umów o współpracę. Metody: W pracy przedstawiono zastosowanie podejścia hybrydowego do wspomagania decyzji grupowych w przypadku problemu koalicji. Zintegrowano wielokryterialne podejmowanie decyzji (MCDM) i intuicyjną teorię zbiorów rozmytych (IFS), aby zapewnić grupowe wsparcie decyzji przy osiągnięciu konsensusu. Ponadto zastosowano metodę entropii do identyfikacji wag osób podejmujących decyzje. Wyniki: Proponowane zintegrowane podejście zostało poddane dalszej analizie za pomocą przykładu. Zastosowana tutaj procedura decyzyjna ma prostą strukturę, dzięki czemu można ją łatwo wdrożyć za pomocą komputera. Wnioski: Badania te mogą być korzystne dla decydentów, badaczy i organizacji, pomagając im zaprojektować i zaplanować współpracę horyzontalną. (abstrakt oryginalny)

Background: This paper proposes a novel hybrid group decision making methodology to solve a coalition-formation problem for cooperative replenishment with multiple firms to achieve operational efficiency. We consider a case of horizontal cooperation between firms, and we investigate the profitability of horizontal cooperation when designing collaborative contracts. Methods: This study presents the application of a hybrid approach for group decision support for the coalition -formation problem. Multi-criteria decision making (MCDM) and intuitionistic fuzzy set (IFS) theory have been integrated to provide group decision support under consensus achievement. In addition, this study employs the entropy method to identify the weights of the decision makers. Results: The proposed integrated approach has been further studied through an illustrative example. The decision procedure used here is simply structured so that it may easily be implemented with a computer. Conclusions: This research may be beneficial to decision makers, researchers and organizations in helping them to understand project based evaluation in order to design and plan better horizontal cooperation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atanassov K., 1986. Intuitionistic fuzzy sets. fuzzy sets and systems 20 (1), 87-96, http://doi.org/10.1016/s0165- 0114(86)80034-3.
 2. Boran F.E., Gen4c. S., Kurt M., Akay D., 2009. A multi-criteria intuitionistic fuzzy group decision making for supplier selection with topsis method. Expert Systems with Applications 36, 11363-11368, http://doi.org/10.1016/j.eswa.2009.03.039.
 3. Cali S., Balaman S.Y., 2019. A novel outranking based multi criteria group decision making methodology integrating electre and vikor under intuitionistic fuzzy environment. Expert Systems with Applications 119, 36-50, http://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.10.039.
 4. Cruijssen F., Cools M., Dullaert W., 2007. Horizontal cooperation in logistics: opportunities and impediments. Trans-portation Research Part E: Logistics and Transportation Review 43, 129-142, http://doi.org/10.1016/i.tre.2005.09.007.
 5. Defryn C., Sorensen K., Dullaert W., 2019. Integrating partner objectives in horizontal logistics optimisation models. Omega 82, 112, http://doi.org/10.1016/j.omega.2017.11.008
 6. Delbecq A.L., Van de Ven A.H., Gustafson D.H., 1975. Group techniques for program planning: A guide to nominal group and Delphi processes. Scott Foresman, http://doi.org/10.1093/sw/21.4.338.
 7. Ghaderi, H., Dullaert, W., Amstel, W.P.V., 2016. Reducing lead-times and leadtime variance in cooperative distribution networks. International Journal of Shipping and Transport Logistics 8, 51-65, http://doi.org/10.1504/ijstl.2016.073316 .
 8. Gou Q., Zhang J., Liang L., Huang Z., Ashley A., 2014. Horizontal cooperative programmes and cooperative advertising. International Journal of Production Research 52, 691-712, http://doi.org/10.1080/00207543.2013.827809.
 9. Jouida S.B., Krichen S., Klibi W., 2017. Coalition-formation problem for sourcing contract design in supply networks. European Journal of Operational Research 257, 539-558.
 10. Shannon C.E., 1948. A mathematical theory of communication. Bell system technical journal 27, 379-423, http://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.07.040.
 11. Soysal M., Bloemhof-Ruwaard J.M., Haijema R., van der Vorst J.G., 2018. Modeling a green inventory routing problem for perishable products with horizontal collaboration. Computers & Operations Research 89, 168-182, http://doi.org/10.1016/j.cor.2016.02.003.
 12. Tavana M., Yazdani M., Di Caprio D., 2017. An application of an integrated anp-qfd framework for sustainable supplier selection. International Journal of Logistics Research and Applications 20, 254-275, http://doi.org/10.1080/13675567.2016.1219702.
 13. Wan S.P., Wang Q.Y., Dong J.Y., 2013. The extended vikor method for multiattribute group decision making with triangular intuittionistic fuzzy numbers. KnowledgeBased Systems 52, 65-77, http://doi.org/10.1016/j.knosys.2013.06.019
 14. Wei G., 2012. Hesitant fuzzy prioritized operators and their application to multiple attribute decision making. KnowledgeBased Systems 31, 176-182, http://doi.org/10.1016/j.knosys.2012.03.011
 15. Zadeh L.A., 1965. Fuzzy sets. Information and control 8, 338-353, http://doi.org/10.1016/s0019- 9958(65)90241-x.
 16. Zadeh L.A., 1983. Linguistic variables, approximate reasoning and dispositions. Medical Informatics 8, 173-186, http://doi.org/10.3109/14639238309016081
 17. Zhang N., Wei G., 2013. Extension of vikor method for decision making problem based on hesitant fuzzy set. Applied Mathematical Modelling 37, 4938-4947, http://doi.org/10.1016/j.apm.2012.10.002.
 18. Zhao N., Xu Z., Liu F., 2015. Uncertainty measures for hesitant fuzzy information. International Journal of Intelligent Systems 30, 818-836, http://doi.org/10.1002/int.21714.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2020.436
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu