BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bogołębska Justyna (University of Lodz, Poland)
Title
Properties for Sale in Attractive Holiday Locations: The Most Important Elements
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2019, vol. 53, nr 4, s. 7-20, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Nieruchomości, Sprzedaż, Decyzje inwestycyjne
Real estate, Sale, Investment decisions
Note
JEL Classification: R3; G17
summ.,
Abstract
Based on surveys, the characteristic areas of the holiday real estate market were indicated. A model was presented in which a forecast for the development of the residential market was assumed. The implementation of the objective set in the article contributed to the explanation of the complex phenomenon of holiday properties for sale.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Belniak, S. (2001). Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (148).
  2. Dziworska, K., & Trojanowski, D. (2007). Kierunki rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. In: K. Dziworska, T.G. Guerts, & P. Lorens (red.), Strategie inwestowania w nieruchomości. Warszawa: Urbanista.
  3. Hoesli, M., Lizieri, C.M., & MacGregor, B.D. (1997). The spatial dimensions of the investment performance UK commercial property. Urban Studies, 34(9). doi:10.1080/0042098975529
  4. Kucharska-Stasiak, E. (2016). Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa: PWN.
  5. NBP. (2018). Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2017 r. Retrieved from https://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/raport_2017.pdf
  6. SW RESEARCH. (2016, 17 August). Preferencje turystyczne Polaków 2016 - raport dla TravelPlanet. Retrieved from https://swresearch.pl/raporty/czytaj/id/59/preferencje-turystyczne-polak-w-2016-raport-dla-travelplanet
  7. Witkowska, D. (2012). Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2019.53.4.7-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu