BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubas Sebastian (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Cass R. Sunstein - konstytucjonalista społecznie zaangażowany
Cass R. Sunstein - a Socially Committed Constitutional Thinker
Source
Krytyka Prawa, 2019, T. 11, Nr 3, s. 292-315, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Prawo, Prawo konstytucyjne, Polaryzacja gospodarcza
Law, Constitutional law, Economic polarization
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Artykuł przedstawia dorobek Cassa R. Sunsteina, uznanego i szeroko cytowanego badacza prawa. Autor prezentuje w nim wątki i idee wyrażone w kilkunastu książkach C.R. Sunsteina wydanych w latach 1993-2017. Uwypuklone zostały kwestie o wymiarze konstytucyjnym. Starając się ukazać dorobek Sunsteina w szerszym kontekście, autor przedstawia zwrot, jaki dokonał się w podejściu Sunsteina do problemów i wyzwań politycznych - od podejścia czysto prawniczego do bardziej zróżnicowanego i wielowymiarowego. Omawia więc poglądy Sunsteina na takie tematy jak stronniczość konstytucji, niezupełne uzgodnienia, sędziowski minimalizm, wpływ ideologii na orzecznictwo, koszt praw i polaryzacja grupowa. Dzieła tego współczesnego Publiusza pokazują, że praktyczne uprawianie prawa konstytucyjnego to znacznie więcej niż studia z zakresu językoznawstwa czy też kompilowanie orzeczeń sądu konstytucyjnego. Rozległy dorobek Cassa R. Sunsteina dostarcza obszernego materiału do tworzenia nowych rozwiązań konstytucyjnych osadzonych w realnych problemach społecznych.(abstrakt oryginalny)

This paper reviews the work of Cass R. Sunstein who is a renowned and widely quoted legal scholar and a very prolific writer on a wide range of subjects. I outline herein some themes and ideas expressed in over a dozen C.R. Sunstein's books that were published between 1993 and 2017. As the title suggests, an emphasis is placed on issues of constitutional relevance. Aiming to place Sunstein's body of work within a larger context I trace a considerable shift in his approach to political problems and challenges from a purely legal to a more nuanced and multi-dimensional one. Accordingly I present Sunstein's views on such issues as the partiality of constitutions, incompletely theorized agreements, judicial minimalism, the ideological component of judging, the cost of rights, and group polarization. The works of this contemporary Publius show that pursuing constitutional law in a practical way is much more than study in linguistics or compiling a constitutional court's decisions. Cass R. Sunstein's extensive oeuvre provides a rich material for devising new constitutional solutions to real social problems.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amar A.R., America's Unwritten Constitution. The Precedents and Principles We Live By, New York 2015.
 2. Holmes S., Sunstein C.R., The Cost of Rights. Why Liberty Depends on Taxes, New York 1999.
 3. Keck T.M., The Most Activist Supreme Court in History. The Road to Modern Judicial Conservatism, Chicago 2004.
 4. Kubas S., Gangi Ameryki - ponadpartyjne mechanizmy łagodzenia kryzysów politycznych w Kongresie Stanów Zjednoczonych, w: P. Laidler, J. Szymanek (red.), Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2014.
 5. Graber M.A., What's in Crisis? The Postwar Constitutional Paradigm, Transformative Constitutionalism, and the Fate of Constitutional Democracy, w: M.A. Graber, S. Levinson, M. Tushnet (eds.), Constitutional Democracy in Crisis?, New York 2018.
 6. Orliński W., Internet. Czas się bać, Warszawa 2013.
 7. Stambulski M., Czarnota A., Janusowe oblicze konstytucjonalizmu, "Krytyka Prawa" 2019, nr 1(11).
 8. Sunstein C.R., A Constitution of Many Minds. Why the Founding Document Doesn't Mean What It Meant Before, Princeton 2001.
 9. Sunstein C.R., Challenge Everything You Think - Democracy Depends on It, "The Guardian", 27 IV 2017, https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/27/challenge-everything-democracy-representative-government
 10. Sunstein C.R., Going to Extremes. How Like Minds Unite and Divide, Cambridge 2009.
 11. Sunstein C.R., Legal Reasoning and Political Conflict, New York 1998.
 12. Sunstein C.R., One Case at a Time. Judicial Minimalism on the Supreme Court, Cambridge 2001.
 13. Sunstein C.R., Radicals in Robes. Why Extreme Right-Wing Courts Are Wrong for America, New York 2005.
 14. Sunstein C.R., The Partial Constitution, Cambridge 1993.
 15. Sunstein C.R., The World According to Star Wars, New York 2016.
 16. Sunstein C.R., Valuing Life. Humanizing the Regulatory State, Chicago 2014.
 17. Sunstein C.R., Epstein R.A., The Vote. Bush, Gore, and the Supreme Court, Chicago 2001.
 18. Sunstein C.R., Schkade D., Ellman L.M., Sawicki A., Are Judges Political? An Empirical Analysis of the Federal Judiciary, Washington 2006.
 19. Thaler R.H., Sunstein C.R., Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, London 2009.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.333
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu