BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Topczak Marcin (Uniwersytet Zielonogórski), Patalas-Maliszewska Justyna (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Model oceny poziomu ryzyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2019, vol. 22, nr 4, s. 14-21, bibliogr. 10 poz.
Enterprise Management
Keyword
Ocena działalności przedsiębiorstwa, Ocena ryzyka, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Performance evaluation of enterprises, Risk assessment, Production enterprise
Note
summ.
Abstract
. W artykule zaproponowano model oceny poziomu ryzyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym w ujęciu procesowym. Zaprezentowano akty normatywne dotyczące zarządzania ryzkiem oraz metody i modele oceny poziomu ryzyka na podstawie analizy literatury przedmiotu. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwoliły na zdefiniowanie luki badawczej w postaci jednoznacznego modelu oceny poziomu ryzyka w ujęciu procesowym dla przedsiębiorstw produkcyjnych branży motoryzacyjnej (fragment tekstu)

Risk is an inherent element of business operations. In the case of production enterprises, the risk can be considered in the area of material, machine, man and process organization. PN ISO 31000:2018 recommends integrating the risk management system with other management systems within a company, pointing to the significant role of understanding the external and internal context of the organization and identifying the needs of stakeholders. The risk management process consists of two steps: identification and analysis affecting the risk factors and quantitative measurement of its level. The article proposes a risk management model for a production enterprise, making a theoretical analysis. The proposed model and procedure are based on the guidelines of PN ISO 31000:2018. The proposed procedure for risk management includes the stage of hazard identification in a selected area, setting criteria and levels of admissibility of individual threats, risk analysis and evaluation of risk levels in relation to the adopted criteria. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bęczkowska S. i in., Model oceny ryzyka w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych - wybrane zagadnienia, W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 96, Transport 2013, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu.
  2. Bizon-Górecka J., Modelowanie struktury systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ujęcie holistyczne, TNOiK Oddział Bydgoszcz, Bydgoszcz, 2007.
  3. Bizon-Górecka J., Praca kierownicza w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo, [w:] Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie (Krzakiewicz K., Red.) TNOiK Oddział Poznań, Poznań, 2008.
  4. Meritum, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wolters Kluwers, Warszawa, 2017.
  5. Murray-Webster R., Management of risk: guidance for practitioners, Office of Government Commerce, Wielka Brytania, 2010.
  6. Osińska M., Model oceny ryzka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne, [w:] Logistyka - Nauka, wyd. 5/2014.
  7. Skorupka D., Wybrane metody identyfikacji czynników ryzyka na tle cyklu życia projektu i budowlanego procesu inwestycyjnego, Zeszyty Naukowe WSOWL, Nr 4 (162), 2011.
  8. Sokołowska J. i in., Empiryczna trafność dymensjonalnego modelu oceny ryzyka, [w:] Przegląd Psychologiczny, 44, 4, 425-443, 2001.
  9. Zawiła-Niedźwiecki J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnieniu ciągłości organizacji, edu-Libri, Warszawa-Kraków, 2013.
  10. http://www.zarz.agh.edu.pl/bsolinsk/fmea.html [dostęp: 10.02.2019 r.].
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25961/ent.manag.22.04.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu