BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojszczyk Rafał (Politechnika Koszalińska)
Title
Model i metoda oceny jakości implementacji wzorców projektowych
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2019, vol. 22, nr 4, s. 22-28, bibliogr. 26 poz.
Enterprise Management
Keyword
Ocena jakości, Implementacja, Produkcja
Quality assessment, Implementation, Production
Note
summ.
Abstract
Design patterns are very popular in programmers. It allow you to solve choosen problems in the object-oriented languages, and also provide some benefits, for example: lower cost of program upgrades. Implementations of patterns (even the same kind) can vary considerably from one another and do not provide the expected benefits. The paper presents a solution for measuring the implementation of patterns, and then provides a verification of this solution in practice and on the space of a joint formal representation.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Al-Obeidallah M.G., Petridis M., Kapetanakis S., A Survey on Design Pattern Detection Approaches, International Journal of Software Engineering (IJSE), 7, 3, 41-59, 2016.
 2. Binun A., High Accuracy Design Pattern Detection, Dysertacja doktorska, Rheinischen Friedrich Wilhelms Universitat Bonn, 2012.
 3. Blewitt A., HEDGEHOG: Automatic Verification of Design Patterns in Java, Dysertacja doktorska, University of Edinburgh, 2006.
 4. Czyczyn-Egird D., Wojszczyk R., Determining the Popularity of Design Patterns Used by Programmers Based on the Analysis of Questions and Answers on Stackoverflow.com Social Network, Communications in Computer and Information Science, Springer, 608, 421-433, 2016.
 5. De Lucia A. i inni, Design pattern recovery through visual language parsing and source code analysis, Journal of Systems and Software Archive, Elsevier Science Inc, New York, 82, 7, 2009.
 6. Gamma E. i inni, WZORCE PROJEKTOWE Elementy oprogramowania wielokrotnego użytku, Helion, Gliwice, 2010.
 7. Giebas D., Wojszczyk R., Multithreaded Application Model, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing, 1004, 93-103, 2020.
 8. Grzanek K., Realizacja systemu wyszukiwania wystąpień wzorców projektowych w oprogramowaniu przy zastosowaniu metod analizy statycznej kodu źródłowego, Dysertacja doktorska, Politechnika Częstochowska, Łódź, 2008.
 9. IEEE 610 Standard Glossary of Software Engineering Terminology, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Nowy Jork, 1990.
 10. Kan S.H., Metryki i modele w inżynierii jakości oprogramowania, PWN SA, Warszawa, 2006.
 11. Khaer Md.A. i inni, An Empirical Analysis of Software Systems for Measurement of Design Quality Level Based on Design Patterns, Computer and Information Technology, IEEE, 2007.
 12. Kirasić D., Basch D., Ontology-Based Design Pattern Recognition, Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems, Zagreb, Croatia, 2008.
 13. Kobyliński A., Ewolucja norm jakości produktu programowego, Info XXI, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 36/2015, 91-101, Warszawa, 2015.
 14. Mehlitz P.C., Penix J., Design for Verification Using Design Patterns to Build Reliable Systems, 2003.
 15. Nicholson J. i inni, Automated verification of design patterns: A case study, Science of Computer Programming, 80 (Part B), 211-222, Elsevier, 2013.
 16. Rasool G., Customizable Feature based Design Pattern Recognition Integrating Multiple Techniques, Dysertacja Doktorska, Technische Universitat Ilmenau, Ilmenau, 2010.
 17. Roman A., Testowanie i jakość oprogramowania. Metody, narzędzia, techniki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2015.
 18. Singh Rao R., Gupta M., Design Pattern Detection by Sub Graph Isomorphism Technique, International Journal of Engineering and Computer Science, 2, 11, 3101-3105, 2013.
 19. Stencel K., Węgrzynowicz P., Implementation Variants of the Singleton Design Pattern, 2008.
 20. Tsantalis N. i inni, Design Pattern Detection Using Similarity Scoring, IEEE Transactions on Software Engineering, 32, 11, 896-908, 2006.
 21. Vernazza T., Granatella G., Succi G., Benedicenti L., Mintchev M., Defining metrics for software components, Proceedings of the World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, USA, 2000.
 22. Wojszczyk R., Pozyskiwanie struktury obiektowej z kodu zarządzanego przy wykorzystaniu metod inżynierii odwrotnej, Inżynieria oprogramowania: badania i praktyka, Zeszyty Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, s. 199-213, Warszawa 2014.
 23. Wojszczyk R., Quality Assessment of Implementation of Strategy Design Pattern, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing, 620, 37-44, 2018.
 24. Wojszczyk R., The Experiment with Quality Assessment Method Based on Strategy Design Pattern Example, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing, 656, 103-112, 2018.
 25. Wojszczyk R., Verification of accuracy and cost of use methods of quality assessment of implementation of design patterns, Applied Computer Science, Polskie Towarzystwo Promocji Wiedzy, Lublin, 15, 1, 2019.
 26. Wojszczyk R., Ratuszniak P., Trudności w implementacji wzorców projektowych w małych zespołach programistycznych, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2, 189-201, 2017.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25961/ent.manag.22.04.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu