BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fajczak-Kowalska Anita Joanna (University of Lodz, Poland), Kowalska Magdalena Klaudia (University of Lodz, Poland)
Title
Innovativeness of Polish Manufacturing Enterprises in 2008-2015
Source
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 1(99), s. 48-59, tab., wykr., bibliogr. s. 58-59
Keyword
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Sektor przedsiębiorstw
Innovations, Enterprise innovation, Manufacturing sector
Note
JEL Classification: L60, O10, O31
summ.
Abstract
Purpose - The aim of the article is an attempt to estimate the level of innovativeness of Polish manufacturing enterprises conducting their activity in the years 2008-2015. Research method - The study was divided into three stages. First stage - estimation of synthetic innovativeness indicators of manufacturing enterprises operating in Poland (2008 - 2015) - general and broken down into individual departments of the manufacturing sector. Second stage - estimation of the main descriptive statistics of the synthetic innovativeness indicator of Polish manufacturing enterprises (2008-2015) - average, standard deviation, coefficient of variation, median, minimum value, maximum value. Third stage - creating a ranking of innovativeness of Polish manufacturing enterprises representing individual departments of sector C and conducting their activity in 2015. The ranking was based on a synthetic innovativeness indicator of Polish manufacturing enterprises for 2015. Results - The study shows that the synthetic index of innovativeness of Polish enterprises in the manufacturing sector in 2009-2015 is characterized by an upward trend. Department C20 came first in the ranking of innovativeness of Polish manufacturing enterprises by individual departments of sector C (manufacturing) operating in 2015, whereas department C13-15 ranked last. Originality - Estimation, statistical evaluation of the synthetic innovativeness indicator of Polish manufacturing enterprises and creating a ranking of innovativeness of Polish manufacturing enterprises by individual departments of sector C conducting their activity in 2015. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baruk J., 2002, Innowacje, kultura innowacyjna i poziom innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12, s. 78-84.
 2. Dec P., Szczerbak M., 2015, Specyfika rachunkowości i ocena kondycji przedsiębiorstwa przemysłowego, [w:] Przedsiębiorstwo przemysłowe w  Polsce, Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R. (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w  Warszawie, Warszawa.
 3. Duraj J., Papiernik-Wojdera M., 2010, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
 4. Dziekański P., 2014, Koncepcja wskaźnika syntetycznego oceny poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w warunkach globalizacji, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 14(29), z. 3, s. 61- 70.
 5. Fagerberg J., 2005, Innovation a guide to the literature, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.0001, http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286805.001.0001/oxfordhb-9780199286805 -e-1 [date of entry:24.04.2019].
 6. Freeman Ch., 1994, The economics of technical change, "Cambrige Jurnal of Economics", vol. 18, iss. 5, pp. 463-514.
 7. Juchniewicz M., 2011, Innowacje nietechnologiczne w przemyśle spożywczym, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XIII, nr 2, s. 159- 164.
 8. Kotler P., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa.
 9. Mansfield E., 1968, Industrial Research and Technological Innovation, WW Norton, New York.
 10. Misztal A., 2017, Otwarte innowacje w polskich przedsiębiorstwach - ewaluacja, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 33, nr 1, s. 27-37.
 11. Nowak E., 1995, Rachunkowość menedżerska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Parker J., 1978, The economics of innovation. The national and multinational enterprise in technological change, Longman, London.
 13. Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 14. Sikora J., Uziębło A., 2013, Innowacja w przedsiębiorstwie - próba zdefiniowania, "Zarządzanie i Finanse", t. 2, nr 2, s. 351-376.
 15. Szymańska A., 2012, Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw produkcyjnych a preferencje konsumentów, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 20, s. 147-161.
 16. Tokarski J., 1980, Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.
 17. Ulbrych M., 2017, Główne tendencje w rozwoju handlu zagranicznego wyrobami polskiego przetwórstwa przemysłowego, "Horyzonty Polityki", nr 8(22), s. 151-167, DOI: 10.17399/HP.2017.082208.
 18. Zastempowski, M., 2010, Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 19. www 1, https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm? TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=PL&IntPcKey=18512354&StrLayoutCode=HIERARCHI C [date of entry: 24.04.2019].
 20. www 2, https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo- manual-2018_9789264304604-en#page27 [date of entry: 14.09.2019].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.04.99.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu