BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórska Maria, Ratuszny Ewa
Title
Koniunktura w budownictwie : II kwartał 2020
Source
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2020, nr 107, 35 s., wykr., rys., tab.
Keyword
Budownictwo, Zatrudnienie, Inwestycje
Construction sector, Employment, Investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Epidemia COVID-19 silnie negatywnie wpływa na bieżącą działalność zakładów budowlanych i weryfikuje ich plany. Stosowanie do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r,w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii(i późniejszych) powoduje absencję pracowników, rzutuje na wydajność pracy i zmusza firmy do posiadania dodatkowego zaplecza związanego ze środkami ochrony osobistej. Niniejsze badanie ankietowe przedstawia, w jakiej sytuacji znajdują się przedsiębiorstwa budowlane, jak one same oceniają sytuację w gospodarce i w branży oraz jakie środki są podejmowane lub zostaną powzięte, by uchronić firmę przed negatywnymi skutkami pandemii. W odpowiedzi na pytania dotyczące bieżącej sytuacji 70% ankietowanych firm przyznało, że negatywne skutki pandemii są odczuwalne, 22% uznało je za dotkliwe, a 7% za nieodczuwalne(Rys.1),46% firm deklaruje jako środki zaradcze skrócenie czasu pracy, 29% obniżkę wynagrodzeń, 51% cięcia kosztów poza pracowniczych, a 22% zwolnienia pracowników.(fragment tekstu)

Thepandemic has been seriously affectingthe constructionindustry.The results of the business surveytaken in Aprilare in many respects comparable with theones recorded during recessions which followed the dot-combubble(2001-2002), the subprime mortgage crisis(2009) and sovereigndebt crisis inthe Eurozone(2013. The construction confidence indicator (CCI) declined to-36.3pts, the third lowest numberever recorded. All the survey balances (production, domestic and export orders, employment, prices, investment and financial situation) decreased both on quarterly and annual bases. For the first time in the history of the survey the balances of production and orders are negative in the second quarter of a year. The balance of firms' assessments of general economic situation in thecountry hit record low. Payment gridlocksare coming forth to be a critical problem for construction firms. Pessimism is widespread, and expectations are low, so no improvement is foreseen in the near future.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1428-3247
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu