BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skala Agnieszka (Politechnika Warszawska)
Title
Współpraca startupów z nauką w Polsce - wyniki badań
The Cooperation Between Startups and Science in Poland: Research Results
Source
Studia BAS, 2020, nr 1 (61), s. 103-123, bibliogr. 43 poz.
Issue title
Badania, rozwój i innowacyjność w Polsce
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo typu start-up, Badania i rozwój (B+R)
Enterprise innovation, Startup, Research & Development (R+D)
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest pogłębienie wiedzy o współpracy polskich startupów z szeroko rozumianą sferą nauki i sformułowanie wniosków na podstawie wyników przeprowadzonych badań. Część wprowadzająca jest poświęcona obiektowi badań, czyli startupom. Zostanie w niej udzielona odpowiedź na pytanie o to, czym jest startup i czym się różni od innych form działalności. Następnie będą omówione główne wskaźniki obrazujące współpracę polskich przedsiębiorstw ze sferą nauki. W kolejnej części zostaną przedstawione i omówione wyniki badania startupów "Polskie Startupy", w zakresie poświęconym tematyce artykułu. Przedstawione będą najciekawsze przykłady startupów współpracujących z nauką. W ostatniej części artykułu znajdzie się omówienie wniosków z przeprowadzonych badań oraz wskazane zostaną najważniejsze wyzwania, jakie można sformułować na podstawie dyskusji o zasadności i metodach pobudzania współpracy między startupami i sferą nauki.(fragment tekstu)

This paper describes Polish startups which cooperate with universities, scientists, have their own research and development laboratories, as well as those which patent their solutions or have scientists among their founders. It begins with the definition of a startup company compared to other forms of new ventures. The second part provides an overview on the status of cooperation between business and science in Poland based on the main indicators. The third part of the article looks at the startups that cooperate with science; the most interesting startups from this group are also described. The aim of the article is to extend the knowledge about the cooperation of Polish startups with the widely-defined world of science. The research does not confirm that startups that cooperate with science, patent or have scientists among their founders perform better than those that do not. The author claims that institutions which strive to improve the innovativeness of the Polish economy should create favourable conditions for dispersing their knowledge and experience among Polish entrepreneurs who are still sceptical about innovations.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barringer B.R., Jones F.F., Naubaum D.O., A quantitative content analysis of the characteristics of rapid-growth firms and their founders, "Journal of Business Venturing" 2005, No. 20(5), https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2004.03.004.
 2. Baumol W. J., The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism, Princeton University Press, Princeton 2002.
 3. Baumol W.J., The Microtheory of Innovative Entrepreneurship, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2010.
 4. Baxter R.K., Subscription Business Models are Great for Some Businesses and Terrible for Others, "Harvard Business Review" 2016, July 13.
 5. Beauchamp M., Kowalczyk A., Skala A., Polskie startupy. Raport 2017, Startup Poland, Warszawa 2017.
 6. Beauchamp M., Krysztofiak-Szopa J., Skala A., Polskie startupy. Raport 2018, Startup Poland, Warszawa 2018.
 7. Białek-Jaworska, A., Ziembiński, M., Zięba, D., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem, Polska Rada Biznesu, DELab, Warszawa 2016.
 8. Blank S., Why the lean start-up changes everything, "Harvard Business Review" 2013, Vol. 91(5).
 9. Block J.H., Fisch Ch.O., van Praag M., The Schumpeterian entrepreneur: a review of the empirical evidence on the antecedents, behaviour and consequences of innovative entrepreneurship, "Industry and Innovation" 2017, No 24(1), https://doi.org/10.1080/13662716.2016.1216397.
 10. Brillinger A.-S., Els Ch., Schäfer B., Bender B., Business model risk and uncertainty factors: Toward building and maintaining profitable and sustainable business models, "Business Horizons" 2020, No 63(1), https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.09.009.
 11. Christensen C., The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Harvard Business Review Press, Boston 1997.
 12. Cieślik J., Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2014.
 13. Doligalski T., Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 14. Elert N., Henrekson M., The collaborative innovation bloc: A new mission for Austrian economics, "The Review of Austrian Economics" 2019, No 32(4), https://doi.org/10.1007/s11138-019-00455-y.
 15. GUS, Nauka i technika w 2017 r., Warszawa, Szczecin 2018.
 16. Hurst E., Pugsley B., What Do Small Businesses Do?, "Brookings Papers on Economic Activity" 2011, No 42(2), https://doi.org/10.1353/eca.2011.0017.
 17. Ismail S., Exponential Organizations: Why new organizations are ten times better, faster, and cheaper than yours (and what to do about it), Diversion Books 2014.
 18. Johnson M.W., Christensen C.M., Kagermann H., Reinventing your business model, "Harvard Business Review" 2008, No 86(12),.
 19. Kruczkowska E., Olczak M., Skala A., Polskie startupy. Raport 2015, Startup Poland, Warszawa 2015.
 20. Kruczkowska E., Skala A., Polskie startupy. Raport 2016, Startup Poland, Warszawa 2016
 21. Łącka I., Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami sektora nauki w procesach innowacyjnych jako czynnik poprawy konkurencyjności gospodarki, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2017, t. 76, nr 5.
 22. Marszałek A., Relacje między światem nauki i przemysłu, "e-mentor" 2014, nr 56(4), https://doi.org/10.15219/em56.1123.
 23. Mohout O., Kiemen M., A critical perspective to exponential organizations and its hyper scalability, http://mixel.be/files/pdf/Critical-to-exponential_preprint.pdf.
 24. Onken J. et al., Using database linkages to measure innovation, commercialization, and survival of small businesses, "Evaluation and program planning" 2019, No 77, https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2019.101710.
 25. Orłowski W., Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, PWC, Warszawa 2013.
 26. Osterwalder A., The business model ontology a proposition in a design science approach, Doctoral dissertation, Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales, 2004.
 27. PARP, Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2017.
 28. Sanandaji T., Essays in Entrepreneurship Policy, Doctoral Dissertation in Public Policy, Irving B. Harris Graduate School of Public Policy Studies, University of Chicago, Chicago 2011.
 29. Sarasvarthy S., Effectuation: elements of entrepreneurial expertise, Edward Elgar Publishing, Northampton 2008.
 30. Shafer S.M., Smith H.J., Linder J.C., The power of business models, "Business Horizons" 2005, No 48(3), https://doi.org/10.1016/j.bushor.2004.10.014.
 31. Skala A., Gieżyńska K., Translating digital into hightech economy [w:] Digital Ecosystems. Smart Economy and Innovation, red. K. Śledziewska, University of Warsaw, DELab UW, Warszawa 2016.
 32. Skala A., Spiralna definicja startupu, "Przegląd Organizacji" 2017, nr 9, https://doi.org/10.33141/po.2017.09.05.
 33. Skala A., Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości, edu-Libri, Kraków 2018.
 34. Skrzek-Lubasińska M., Gródek-Szostak Z., Różne oblicza samozatrudnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.
 35. Startup Poland, The Polish Tech Scene. 5 Years, Warszawa 2019.
 36. Startup Poland, Polskie startupy. Raport 2019, Warszawa 2019.
 37. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Siły motoryczne i bariery, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa 2010.
 38. Tidd J., Bassat J., Pavitt K., Managing innovation., John Wiley & Sons, Chichester 1997.
 39. Wennekers S., Thurik A.R., Linking Entrepreneurship and Economic Growth, "Small Business Economics" 1999, No 13(1).
 40. Whitler K., How The Subscription Economy is Disrupting the Traditional Business Model, "Forbes" 2016, January 17.
 41. Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, red. K. Bromski, PARP, Warszawa 2013.
 42. 12 startupów wybranych w pierwszej rundzie programu AccelUp, mamstartup.pl z 5 czerwca 2019 r., https://mam- startup.pl/12-startupow-wybranych-w-pierwszej-rundzie-programu-accelup.
 43. Startuje druga runda programu AccelUp, 11 startupów rozpocznie współpracę z Santander Bank Polska, AXA Partners i Orange, mamstartup.pl z 20 lutego 2020 r., https://mamstartup.pl/startuje-druga-runda-programu-accelup-11-startupow-rozpocznie-wspolprace-z-santander-bank-polska-axa-partners-i-orange.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2020.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu