BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konopka-Cupiał Gabriela (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Centra transferu technologii i spółki celowe jako narzędzia komercjalizacji wyników badań naukowych w polskich uczelniach
Technology Transfer Centres and Special Purpose Vehicles as Tools for Commercialisation of Scientific Research at Polish Universities
Source
Studia BAS, 2020, nr 1 (61), s. 75-86, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Badania, rozwój i innowacyjność w Polsce
Keyword
Transfer wiedzy, Transfer technologii, Spółka celowa, Badania naukowe
Knowledge transfer, Technology transfer (TT), Special-purpose entity, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie tematyki dotyczącej komercjalizacji wyników badań w polskich uczelniach i pokazanie roli, jaką spełniają w tym procesie centra transferu technologii oraz spółki celowe. W opracowaniu przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z transferem wiedzy i technologii w polskich uczelniach. Odnosząc się do obowiązujących przepisów prawa, zdefiniowano centrum transferu technologii oraz spółkę celową jako jednostki otoczenia biznesu powoływane w uczelniach wyższych w celu komercjalizacji wyników badań naukowych. W dalszej kolejności przedstawiono zakresy działalności tych jednostek na przykładach wybranych polskich uczelni. Wchodząc głębiej w sam proces komercjalizacji na przykładzie Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: CTT CITTRU), zaprezentowano najważniejsze etapy tego procesu. W publikacji poruszono także zagadnienia związane z realiami finansowymi uczelnianych jednostek zajmujących się komercjalizacją wyników badań. Na zakończenie przedstawiono działalność Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii, ogólnopolskiej sieci jednostek zajmujących się transferem technologii w uczelniach wyższych.(fragment tekstu)

This article presents an overview of basic issues related to the knowledge and technology transfer at Polish universities. First, the activities of technology transfer centres and special purpose vehicles are presented. Next, the key stages of the commercialization process are discussed with particular emphasis on its financial and legal aspects. In the final section the activities of the Polish Association of Centres for Technology Transfer are described.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Konopka-Cupiał G., Komercjalizacja wyników badań naukowych spod znaku UJ, "Alma Mater" 2017, nr 196.
  2. Kurkiewicz A., prezentacja wygłoszona podczas Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii i Porozumienia Spółek Celowych w Warszawie w dniach 13-15 listopada 2019 r.
  3. ASPP NAAC, Embedding Knowledge Transfer Offices (KTOs) in Horizon Europe Projects, https://www.astp4kt.eu/resource-center/publications/.
  4. Ustawa z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, Dz.U. 2001, nr 49, poz. 508, ze zm.
  5. Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Dz.U. poz. 2259.
  6. Ustawa z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. poz. 1668.
  7. Http://instytutpb.com.
  8. Http://pactt.pl.
  9. Https://scuep.pl.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2020.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu