BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szajner Piotr, Walczyk Konrad
Title
Koniunktura w rolnictwie : IV kwartał 2019
Source
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2019, nr 125, 50 s., wykr., tab.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Zadłużenie
Agriculture, Agricultural production, Indebtedness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Po dwóch kwartałach poprawy w czwartym kwartale 2019 r. koniunktura w polskim rolnictwie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 2,9 punktu, z poziomu 1,0 pkt do -1,9 pkt. Pogorszenie się koniunktury jest skutkiem przede wszystkim mniejszego od spodziewanego wzrostu przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych. Wartość wskaźnika wyrównanych przychodów, składowej IRGAGR, zmniejszyła się o 4,3 pkt, z -2,8 pkt do -7,1 pkt. Nie zmieniły się natomiast nastrojów rolników; wartość mierzącego je wskaźnika zaufania, drugiej ze składowych ogólnego wskaźnika koniunktury, wzrosła ledwie o 0,1 punktu, tj.w granicach błędu statystycznego, i wynosi 8,6 pkt. Pomimo spadku wartości zarówno wskaźnika koniunktury, jak i wskaźników cząstkowych są wyższe niż rok wcześniej (należy jednak pamiętać, że rok bazowy, tj. 2018 był okresem silnej dekoniunktury). Spowolnienie w gospodarce rolnej nie jest więc silne, lecz zapowiada się na trwalsze, bowiem kolejny, pierwszy kwartał roku jest zazwyczaj okresem najniższej aktywności rolniczej, czego potwierdzeniem są dość pesymistyczne prognozy ankietowanych gospodarstw.(abstrakt oryginalny)

In the 4thquarter of 2019 situation in the Polish agriculture deteriorated (after two quarters of improvement). The agricultural confidence indicator (IRGAGR) droppedby 2.9pts to -1.9pts, due to lower than expectedfarmers' income. The smoothed money income indicator, one of the twocomponents of IRGAGR, declinedby 4.3pts to -7.1pts.On the other hand, farmers' confidencedid not change. The confidence indicator,the secondcomponent of IRGAGR,grewby 0.1pts only (to 8.6pts). Agricultural activity returned to its long-term average rateof growth.The slowdown is not severe, but it looks it will last longer as the upcoming quarter is usually a period of contraction in agricultural production, and farmers are rather pessimistic about the prospects of their profits.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1428-3204
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu