BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szajner Piotr, Walczyk Konrad
Title
Koniunktura w rolnictwie : I kwartał 2020
Source
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2020, nr 126, 53 s., wykr., tab.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Zadłużenie
Agriculture, Agricultural production, Indebtedness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jak spodziewano się, w pierwszym kwartale 2020 r. koniunktura w polskim rolnictwie ponownie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 4,9 punktu, z poziomu -1,9 pkt do -6,8 pkt. Spadek jest większy niż w czwartym kwartale 2019 r.; wyniósł wówczas 2,9 pkt. Pogorszenie się koniunktury jest skutkiem spadku przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych iosłabienia się nastrojów. Wartość wskaźnika wyrównanych przychodów, pierwszej składowej IRGAGR, zmniejszyła się o 5,9 pkt, z -7,1 pkt do -13 pkt, a wartość wskaźnika zaufania, drugiej składowej ogólnego wskaźnika koniunktury, obniżyła się trzy punkty, z 8,6 pkt do 5,6 pkt. Pomimo spadku wartości zarówno wskaźnika koniunktury, jak i wskaźników cząstkowych, są one wyższe niż rok wcześniej odpowiednioo: 5,1, 7,2 i 0,9 pkt. Wartość IRGAGR jest również wyższa od wieloletniej średniej, która wynosi -9,9 pkt (jednak niższa od średniej z ostatnich 10 lat o 0,5 pkt). Pogorszenie się koniunktury rolnej w pierwszym kwartale jest typowe, jednak tym razem wielkość spadku wartości wskaźnika koniunktury jest większa niż zwykle (w ostatniej dekadzie wartość IRGAGR w pierwszym kwartale malała przeciętnie o 4,4 pkt), a trzeba wziąć nadto pod uwagę, iż mijająca zima była względnie łagodna. Nie ma więc optymizmu wśród rolników - nie tylko pogorszyła się ich sytuacja finansowa, ale i nie spodziewają się oni jej poprawy w kolejnym kwartale.(fragment tekstu)

In the 1st quarter of 2020 situation in the Polish agriculture continued to deteriorate. The agricultural confidence indicator (IRGAGR) dropped by 4.0 pts to -6.8 pts. The fall was larger than in the previous quarter. The smoothed money income indicator, one of the two components of IRGAGR, declined by 5.9 pts to -13 pts, and the confidence indicator, the second component of IRGAGR, decreased by 3.0pts to 5.6 pts. Although the general indicator and its components slipped, they are now higher than one year earlier by 5.1, 7.2 and 0.9 pts, respectively. The slowdown is rather typical, however, the magnitude of the deterioration is apparent. The lack of confidence amongst farmers is etched in the results of the January survey - they do not expect any significant betterment over the next quarter.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1428-3204
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu