BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buzowska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka)
Title
Marketingowa orientacja w praktyce jednostki samorządu terytorialnego - dziedzictwo kulturowe wartością marketingową wizerunku powiatu tarnowskiego
Marketing Orientation in Territorial Self-government Practice - Cultural Heritage as a Marketing Value of the Image of the County of Tarnów
Source
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 3, s. 29-35, tab.
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Orientacja marketingowa, Wizerunek miasta, Dziedzictwo kulturowe
Local government units, Marketing orientation, City image, Cultural heritage
Note
streszcz., summ.
Country
Powiat tarnowski
Tarnów County
Abstract
Kreując wizerunek regionu jako miejsca atrakcyjnego dla różnych obszarów ludzkiej aktywności, osadniczej, turystycznej czy inwestycyjnej, władze samorządowe coraz częściej podejmują zaplanowane działania marketingowe. Artykuł ukazuje sposób, w jaki identyfikacja miejsca poprzez skojarzenie z posiadanym dziedzictwem kulturowym może prowadzić do wzrostu atrakcyjności regionu, a tym samym wzrostu jego konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)

Self-government authorities are increasingly frequently conducting planned marketing activities when creating an image of a region as a place which is attractive to various areas of human activity, including settlement, tourism or investment. The article presents the method in which the identification of a place through its association with its cultural heritage could lead to an increase in the attractiveness of a region and similarly an increase in its competitiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Styś, Marketing usług, Warszawa 2003, s. 205-206.
 2. A. Szromnik, Marketing terytorialny, Kraków 2007, s. 134.
 3. A. Szromnik, Metodologiczne problemy kształtowania strategii marketingowej jednostki przestrzenno-administracyjnej, "Samorząd Terytorialny" 2002/7-8, s. 72.
 4. A.F.J. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, Warszawa 1997, s. 208.
 5. J. Penc, Zarządzanie oparte na wiedzy, "Organizacja i Kierowanie" 2002/1, s. 7.
 6. K. Broński, Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenie polskie doby transformacji (po 1989 r.), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006/706, s. 12.
 7. K. Ostrowska, Skuteczna reklama na ekranie, "Rzeczpospolita" 2009/94.
 8. M. Strzyżewska, T. Dwight, T. Piotrowski, Marketing w małych przedsiębiorstwach, Warszawa 1996, s. 20.
 9. Ph. Kotler, Marketing. Analiza. Planowanie. Wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994, s. 6.
 10. R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Warszawa-Kraków 1996, s. 149.
 11. W. Kępka, Efekty promocji miast, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2009/10, s. 48.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu