BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Gabriel (Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu)
Title
Klauzula o przejściu prawa własności działki wydzielonej pod drogę publiczną jako element decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Clause on the Transfer of Ownership of a Plot of Land Separated for a Public Road as an Element of the Decision Approving the Division of Real Property
Source
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 3, s. 46-57
Keyword
Nieruchomości, Gospodarka nieruchomościami, Prawo własności
Real estate, Real estate economy, Ownership
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy nieprawidłowej praktyki zamieszczania w decyzjach zatwierdzających podział nieruchomości klauzuli o przejściu własności działki wydzielonej pod drogę publiczną na rzecz podmiotu publicznoprawnego. Autor podkreśla, że zarówno decyzyjna forma zatwierdzania podziału, zakres przedmiotowy rozstrzyganej taką decyzją sprawy administracyjnej, jak i charakter art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przemawiają przeciw takiej praktyce. Zaznacza przy tym, że inną sprawą jest możliwość eliminowania tego rodzaju nieprawidłowości w ramach postępowania nadzorczego, w konkretnym bowiem przypadku taka wypowiedź może nie zawierać cech rozstrzygnięcia. (abstrakt oryginalny)

The article applies to the incorrect practice of including a clause on the transfer of ownership of a plot of land separated for a public road to a public entity in decisions approving the division of real property. The author emphasises that such practice is in conflict with, equally, the form of a decision for approving the division, the substantive scope of the administrative case being settled in such a decision, as well as the nature of Article 98(1) of the Act on Real Estate Management. Similarly, he points out that that the possibility of eliminating this type of irregularity in supervisory proceedings is a different matter, because, in a specific case, such a statement might not have the features of an administrative decision. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Bura, Przejmowanie gruntów zajętych pod drogi publiczne, "Samorząd Terytorialny" 2001/5, s. 26 i n.
  2. A. Cisek, Sposób ustalenia odszkodowania w związku z podziałem nieruchomości, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2000/2, s. 57.
  3. B. Adamiak, w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 584-585.
  4. B. Gierczak, Podział nieruchomości - wybrane zagadnienia ustawy o gospodarce nieruchomościami w świetle ostatnich nowelizacji, "Casus" 2005/36, s. 27.
  5. J. Kopyra, Podział nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, Warszawa 2008, s. 58.
  6. K. Świderski, Tryb dokonywania podziału nieruchomości, "Samorząd Terytorialny" 1999/7-8, s. 118-119.
  7. L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004, s. 26-27.
  8. M. Wolanin, Przymusowa komunalizacja części nieruchomości przy jej podziale, "Monitor Podatkowy" 1998/7, s. 271.
  9. P. Lisowski, Uwarunkowania i mierniki nieważności decyzji podziałowej, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2008/6, s. 104, s. 17-18.
  10. Z. Bojar, Podziały nieruchomości. Komentarz, Katowice 2008, s. 73.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu