BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szarek Ryszard
Title
Czy odpowiedzialność majątkowa urzędników powinna mieć nowe uregulowanie prawne?
Should the Financial Liability of Officials Have a New Legal Regulation?
Source
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 3, s. 74-79
Keyword
Odpowiedzialność odszkodowawcza, Odpowiedzialność zawodowa, Urzędnik państwowy, Regulacje prawne
Liability for damages, Professional liability, Public officials, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tekst porusza problem celowości i potrzeby uregulowania prawnego odpowiedzialności majątkowej urzędników za wyrządzone przez nich szkody. Autor stoi na stanowisku, że większą aktywnością - wobec podmiotów, które spowodowały naprawienie szkody wyrządzonej działaniami niezgodnymi z prawem - powinno wykazywać się ich kierownictwo. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of the purpose and the need for the legal regulation of the financial liability of officials for damage caused by them. The author has taken the stance that there is currently no need to issue an additional, special legal act obligating public law entities to directly file compensation claims against officials, who cause damage to public property through their decisions. However, the author points out that their managers should become more proactive with respect to the individuals who caused the damage arising from illegal actions to be remedied. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. R. Szczepaniak, Odpowiedzialność majątkowa urzędników - czy niezbędna nowa regulacja prawna?, "Finanse Komunalne" 2009/5.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu