BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sześciło Dawid (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Title
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2 listopada 2006 r. w sprawie Giacomelli przeciwko Włochom, skarga nr 59909/00 : komentarz
Ruling of the European Court of Human Rights of 2 November 2006 in the Case of Giacomelli v. Italy, Complaint no. 59909/00
Source
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 3, s. 80-83
Keyword
Ochrona praw człowieka, Ochrona środowiska, Prawo do prywatności
Human rights protection, Environmental protection, Right to privacy
Note
streszcz., summ.
Company
Europejski Trybunał Praw Człowieka
European Court of Human Rights
Country
Włochy
Italy
Abstract
Prawo do poszanowania mieszkania zagwarantowane w art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka obejmuje nie tylko ochronę przed bezpośrednimi, fizycznymi ingerencjami, ale także negatywnym oddziaływaniem poprzez hałas czy zapach (tzw. immisje pośrednie), jak również innymi działaniami, które utrudniają korzystanie z nieruchomości w sposób niezakłócony. (abstrakt oryginalny)

According to article 8 of the European Convention on Human Rights, the individual has the right of respect for his home, meaning not just the actual physical area, but also the quiet enjoyment of that area. Article 8 can apply in environmental cases, whether pollution is directly caused by the State or where State responsibility arises from the failure to regulate private-sector activities properly. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Mowbray, The Developmenet of Positive Obligations Under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights, Oxford 2004.
  2. M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Kraków 2005, s. 839.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu