BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Felcenloben Dariusz (Starostwo Powiatowe w Kłodzku)
Title
Postanowienie Sądu Najwyższego z 14 marca 2002 r., IV CKN 809/00 : glosa
Decision of the Supreme Court of 14 March 2002, IV CKN 809/00
Source
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 3, s. 84-90
Keyword
Gospodarka nieruchomościami, Własność nieruchomości, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Prawo własności
Real estate economy, Ownership of real property, Supreme Court jurisdiction, Ownership
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problematyka glosowanego postanowienia SN dotyczy dopuszczalności prowadzenia kolejnego postępowania o rozgraniczenie nieruchomości w sprawie uprzednio rozstrzygniętej decyzją administracyjną lub orzeczeniem sądu ustalającym położenie punktów i przebieg linii granicznych wyznaczających na gruncie zasięg prawa własności, w którego wyniku możliwa jest zmiana wcześniejszych ostatecznych i prawomocnych rozstrzygnięć właściwych organów. (abstrakt oryginalny)

The issue of the ruling of the Supreme Court in question applies to the admissibility to conduct proceedings again on the demarcation of real property in a case which has already been settled with an administrative decision or court judgement setting the location of the boundary points and the position of the boundary lines which specify the extent of ownership rights on the land, as a result of which it is possible to change earlier final and legally binding settlements of the competent authorities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 1998, s. 309.
  2. D. Felcenloben, Dopuszczalność weryfikacji decyzji rozgraniczeniowej, "Samorząd Terytorialny" 2007/11, s. 32-36.
  3. J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 490-492.
  4. J. Borkowski, Zmiana i uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa 1967, s. 139.
  5. J. Rodziewicz, Prejudycjalność w postępowaniu cywilnym, Gdańsk 2000, s. 70.
  6. M. Kamiński, Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne, Warszawa 2006, s. 242-247.
  7. W Siedlecki, Sądowa kontrola decyzji administracyjnej jako gwarancja cywilnoprawnej ochrony jednostki, Kraków 1982, s. 116-117.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu