BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuczmaszewski Józef (Lublin University of Technology, Poland), Pieśko Paweł (Lublin University of Technology, Poland), Zawada-Michałowska Magdalena (Lublin University of Technology, Poland)
Title
Carbide Milling Cutter Blades Durability During Machining of AL-SI Casting Alloy
Source
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018, vol. 1, s. 169-175, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Przemysł metalowy, Maszyny i urządzenia
Metal industry, Machinery and equipment
Note
streszcz., summ.
Abstract
The paper presents results of wear measurements of carbide shank milling cutters during machining of AlSi10Mg casting alloy. The comparison was made between blades wear of milling cutters without protective coating, with TiB2 coating, and with TiAlCN coating. All cutters had identical geometry dedicated to milling of materials of ISO N group. To assess blades wear degree, measurement of two direct indicators, i.e. VBC and VBBmax, and one indirect indicator, i.e. machined surfaces roughness, were used. Received results allowed to determine usefulness of using selected protective coatings in machining of aluminium alloys, especially Al-Si casting alloys . (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamski, W. (2009). Wybrane kierunki zwiększania wydajności procesów skrawania. Mechanik, 5-6, pp. 540-546.
 2. Andrae, P. (2000). High-Efficiency Machining. Manufacturing Engineering, 4, pp. 82-96.
 3. Arumugam, P.U., Malshe, A.P. and Batzer S.A. (2006). Dry machining of aluminium-silicon alloy using polished CVD diamond-coated cutting tools inserts. Surface and Coatings Technology, 11, pp. 3399-3403.
 4. Calatoru, V.D., Balazinski, M., Mayer, J.R.R., Paris, H. and L'Espérance G. (2008). Diffusion wear mechanism during high-speed machining of 7475-T7351 aluminum alloy with carbide end mills. Wear, 265(11-12), pp. 1793-1800.
 5. Feld, M. (1984). Obróbka skrawaniem stopów aluminium. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 6. Fraisa, (2011). High-performance end mill tools 2011/2012. Tool folder of Fraisa, pp. 471.
 7. Fukui, H., Okida, J., Omori, N., Moriguchi, H. and Tsuda, K. (2004). Cutting performance of DLC coated tools in dry machining aluminum alloys. Surface and Coatings Technology, 187(1), pp. 70-76.
 8. Grzesik, W. (1998). Podstawy skrawania materiałów metalowych. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 9. Hovsepian, P.E., Luo, Q., Robinson, G., Pittman, M., Howarth, M., Doerwald, D. and Zeus., T. (2006). TiAlN/VN superlattice structured PVD coatings: A new alternative in machining of aluminium alloys for aerospace and automotive components. Surface and Coatings Technology, 201(1-2), pp. 265-272.
 10. Jemielniak, K. (1998). Obróbka skrawaniem. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 11. Kuczmaszewski, J. and Pieśko, P. (2013). Wpływ rodzaju powłok frezów węglikowych na siły skrawania oraz chropowatość powierzchni przy frezowaniu stopu aluminium EN AW-6082. Mechanik, 10, pp. 846-854.
 12. Kuczmaszewski, J. and Pieśko, P. (2014). Wear of milling cutters resulting from high silicon aluminium alloy cast AISi21 CuNi machining. Eksploatacja i niezawodność -maintenance and reliability, 16, pp. 37-41.
 13. Kupczyk, M. (2004). Inżynieria powierzchni, powłoki przeciwzużyciowe na ostrza skrawające. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 14. Lahres, M., Muller-Hummel, P. and Doerfel, O. (1997). Applicability of different hard coatings in dry milling aluminium alloys. Surface and Coatings Technology, 91, pp. 161-121.
 15. Loadze, T.N. (1978). The scientific background of cutting tool materials selection. CIRP Annals, 27(1), pp. 535.
 16. Martini, C. and Morri, A. (2011). Face milling of the EN AB-43300 aluminum alloy by PVD- and CVDcoated cemented carbide inserts. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 29(6), pp. 662-673.
 17. Oczoś, K.E. (2009). Doskonalenie procesów kształtowania ubytkowego stopów aluminium cz.I. Mechanik, 3, pp. 153-163.
 18. Oczoś, K.E. and Kawalec, A. (2012). Kształtowanie metali lekkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Oerlikon Balzers Coating, (2008) Diamantschicht für die Aluminiumbearbeitung. [online] Available at: http://www.maschinenmarkt.vogel.de/themenkanaele/produktion/zerspanungstechnik/articles/157268/ [Accessed 15 Apr 2018].
 20. Pieśko, P. and Zagórski, I. (2011). Analiza porównawcza metod frezowania HSM, HPC oraz frezowania konwencjonalnego wysokokrzemowych stopów aluminium. Postępy Nauki i Techniki, 7, pp. 219- 226.
 21. Polish Norm: PN-EN 1706:2011 - Aluminium i stopy aluminium - Odlewy - Skład chemiczny i własności mechaniczne.
 22. Polish Norm: PN-EN 1780-2:2004 - Aluminium i stopy aluminium - Oznaczenia gąsek do przetopienia z aluminium stopowego, stopów wstępnych i odlewów - Część 2: System oznaczeń na podstawie symboli chemicznych.
 23. Sreejith, P.S. (2008). Machining of 6061 aluminium alloy with MQL, dry and flooded lubricant conditions. Materials Letters, 62(2), pp. 276-278.
 24. Suh, N.P. (1980). New theories of wear and their implications for tool materials. Wear, 62(1), pp. 1-20.
 25. Twardowski, P. and Wieczorkowski, M. (2000). Najlepsze rozwiązania do produkcji elektrod. Forum Narzędziowe OBERON, 3, pp. 9-10.
 26. Wieczorkowski, M. and Pollak K. (2000). Narzędzia skrawające firmy Fraisa. Forum Narzędziowe OBERON, 1, pp. 8-10.
Cited by
Show
ISSN
2545-2827
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/mape-2018-0022
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu