BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Magdalena (University of Szczecin, Poland)
Title
The Blog as a Communication Tool in the Assessment of Young Consumers - the Results of Empirical Research
Blog jako narzędzie komunikacji w ocenie młodych konsumentów - wyniki badań empirycznych
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 57-67, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Blogi, Pokolenie Y, Komunikowanie marketingowe, Komunikowanie przedsiębiorstwo-klient
Blogs, Generation Y, Marketing communication, Communication company-client
Note
JEL Classification: M31, O30
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest eksploracja przekonań i postaw młodych osób wobec wykorzystania blogów firmowych jako narzędzia komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami oraz źródła informacji o produktach i/lub firmie. W pierwszej części artykułu w oparciu o analizę źródeł wtórnych zaprezentowano historię powstania współczesnych blogów, omówiono ich klasyfikację, wskazano na potencjał blogosfery jako wirtualnej społeczności, a także omówiono liczne korzyści wynikające z prowadzenie bloga korporacyjnego. W drugiej części opracowania zaprezentowano wyniki badań pierwotnych, przeprowadzonych wśród przedstawicieli młodych osób (w wieku 15-24 lat), których celem było poznanie ich postaw względem wykorzystanie blogów korporacyjnych w komunikacji marketingowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to explore the attitudes of young people towards the use of company blogs as a communication tool between the company and clients and source of information about products and/or the company. In the first part of the article, based on the analysis of secondary sources, the history of the development of modern blogs is presented. This part also discusses the classification of blogs and the potential of the blogosphere as a virtual community as well as the numerous benefits resulting from running a corporate blog. The second part of the study presents the results of the primary research carried out among a representative sample of young people (aged 15-24), whose aim was to recognize their attitudes towards the use of corporate blogs in marketing communication. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cwalina W., Falkowski A., Newman B.I., Political marketing Theoretical and strategic foudations, Routledge, London-New York 2015.
 2. Dejnaka A., E-marketing, [w:] M. Dutko (red.), Biblia e-biznesu, Wyd. Helion, Gliwice 2013.
 3. Fedorowicz E., Blog, czyli nowa nisza reklamowa, "Marketing i Rynek", 2009, No 10.
 4. Geddes B., Anderson V., Cannon H., Tanner C., Khachaturyan T., Golovanyov V., Introduction to online marketing, eLight marketing, Saint George 2015.
 5. Hash.fm, Raport Kreatywność i wiarygodność. Współpraca z markami oczami digital influencers, 2015.
 6. Kondratyeva I.V., Zavyalova Z.S., Corporate Blogging: Best Practices in Russia and Abroad, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", No166, 2015.
 7. Łebkowski M., E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image'u w biznesie, Wyd. Helion, Gliwice 2009.
 8. Mazurek G., Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Wyd. Poltext, Warszawa 2012.
 9. Newspoint, Raport Analityka i monitoring influencerów, December 2017.
 10. Polskie Stowarzyszenie Blogerów i Vlogerów, Raport (B)vlog Power. Wpływ blogerów i wideoblogerów na intenautów, 2015;
 11. Promosfera.pl, Raport: Zachowania zakupowa Polaków, 2016.
 12. PwC, Raport: Polacy na zakupach, 2018.
 13. Reed J., Szybkie łącze z klientami. Marketing Internetowy, Wyd. Helion, Gliwice 2011
 14. Shih C., Era Facebooka. Wykorzystanie sieci społecznościowych do promocji sprzedaży i komunikacji z Twoimi klientami. Wydanie II, Helion, Gliwice 2012.
 15. Szmigin I., Canning L., Reppel A.E., Online Community: Enhancing the Relationship Marketing Concept Through Customer Bonding, "International Journal of Service Industry Management" 2005, No 5.
 16. Whitepress, 10 powodów, dla których warto prowadzić blog firmowy, https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/104/10-powodow-dla-ktorych-warto-prowadzic-blogfirmowy, [February 10, 2019].
 17. Whitepress, Influencer marketing - praktycznie, 2016, https://www.loswiaheros.pl/zdjecia/influencer-marketing-praktycznie-whitepress.pdf (accessed: February 10, 2019)
 18. Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa, PWN, Warszawa 2013.
 19. Witczak O., Blog w kreowaniu wartości dla klienta - media społecznościowe w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, "Handel Wewnętrzny" 2013, No 3.
 20. Zając J.M., Rakocy K., Blogi i blogosfera w perspektywy sieci społecznych, "Studia Medioznawcze" 2007, No 3(30).
 21. Zielewski P., Marketing szeptany. Rekomendacje znajomych sprzedadzą każdy produkt, Forbes, 8/2016.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu