BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lepczyński Błażej (Uniwersytet Gdański), Gostomski Eugeniusz (Uniwersytet Gdański)
Title
Metodyczne i rynkowe aspekty ratingu listów zastawnych - doświadczenia z rynku niemieckiego
Methodological and Market Aspects of Covered Bond Rating - Experience from the German Market
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 69-81, tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Listy zastawne, Rating, Analiza rynku
Mortgage bond, Rating, Market analysis
Note
JEL Classification: G21, G23, G24
streszcz., summ.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Rating międzynarodowych agencji ratingowych odgrywa szczególną rolę na rynku listów zastawnych. Z uwagi bowiem na duży stopień skomplikowania emisji listów zastawnych w zdecydowanej większości przypadków emisje listów zastawnych mają rating przyznany przez przynajmniej jedną międzynarodową agencję ratingową. Oznacza to, że rating stanowi ważną determinantę rozwoju rynku listów zastawnych. Nasze badania w odniesieniu do rynku niemieckiego potwierdzają tezę o dużym znaczeniu ratingu w rozwoju rynku listów zastawnych. W aspekcie metodycznym rating listów zastawnych jest kombinacją elementów ilościowych, jakościowych, a na końcowy wynik procedury ratingowej wpływ ma wynik oceny standingu finansowego emitenta listów zastawnych oraz jakości puli aktywów zabezpieczających. Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom ocen ratingowych niemieckich listów zastawnych jest wysoki i co równie ważne stabilny w czasie. Jednak pomimo wysokiego bezpieczeństwa listów zastawnych rating poszczególnym emisjom jest często nadawany przez dwie lub trzy agencje, co przesądza o dużym znaczeniu ratingu jako czynnika rozwojowego, przede wszystkim wspierającego wiarygodność i przejrzystość rynku. (abstrakt oryginalny)

The ratings of global credit rating agencies play a special role in the covered bond market. Due to the high degree of complexity in the issuance of covered bonds in the vast majority of cases, an issue of covered bonds has a rating assigned by at least one credit rating agency. This means that the rating is an important determinant of the covered bond market. The main aim of the article was to examine the theoretical and practical elements related to the impact of ratings on the development of German covered bonds (Pfandbriefe). Our research confirms the thesis regarding the importance of the rating in the development of the German covered bond market. In the methodological aspect, credit rating is a combination of quantitative, qualitative and country risk elements. The research shows that the rating level of German mortgage bonds is high and, equally important, stable over time. Despite the high security of covered bonds, the rating of individual issues is awarded by two or three separate agencies, which determine the importance of the rating as a factor in the development of the market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altman E. I., Rijken H. A., 2004, How rating agencies achieve rating stability, Journal of Banking&Finance 28.
 2. Covered Bonds - Ratingmethoden erklärt: Moody's, 2017, Research-Publikation der DZ Bank AG.
 3. Der deutsche Pfandbriefmarkt 2017/2018, 2017. Deutsche Pfandbriefe im Trend der Zeit, Eine Fachthemenreihe der DZ HYP.
 4. Der deutsche Pfandbriefmarkt 2018/2019. Deutsche Pfandbriefe unter Einfluss Europas, 2018, Eine Fachthemenreihe der DZ HYP.
 5. Dżuryk A., List zastawny a stabilność polskiego system finansowego, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Sopot, 2017.
 6. Foster Y., Purwin V., 2011, Covered Bond Rating.
 7. Golin J., Uncovering covered bonds [w:] J. Golin (red.), Covered Bonds beyond Pfnadbriefe. Innovations, Investment and Structured Alternatives, London.
 8. J. Tolckmitt, O. Stôcker, 2017, Die rechtlichen Grundlagen der Pfandbriefemissionen, Der Pfandbrief 2017/2018, vdp, Berlin.
 9. Kemmisch R., Wilkinson Ch., 2017, Covered Bonds in the European Union: Harmonisation of legal frameworks and market behaviours. Final report, European Commission.
 10. Melms M., 2012, Vergleichende Darstellung der Ratingansätze fűr Pfandbriefe, 2012, Norddeutsche Landesbank [w:] Der Pfandbrief 2012/2013, Verband deutscher Pfandbriefbanken, http://doczz.com.br/doc/1202195/der-pfandbrief-2012---2013---verband-deutscherpfandbrief...[ dostęp: 10.01.2018].
 11. R. Monro-Davis, 1996, Die Bonitätsbewertung von Banken, [w:] H. E. Büschgen, O. Everling, Handbuch Rating, Gabler, s. 216.
 12. Moody's Approach to Rating Covered Bonds, 2019, Moody's Investors Service. Pfandbrief-Arten, https://www.pfandbrief.de/site/de/vdp/pfandbrief/pfandbrief_emissionen/pfandbrief_arten.html
 13. Scholz H., 1996, Bedeutung des Ratings für die Emission von Pfandbriefen [w:] H. E. Büschgen, O. Everling, Handbuch Rating, Gabler.
 14. Schwarcz S. L., 2011, The Conundrum of Covered Bonds, The Business Lawyer, Vol. 66.
 15. Soldera J., Soriano J. P., Lindstrom N., Rating agencies and methodology. Moody's [w:] ECBC European Covered Bond Fact Book 2018, EMF/ECBC, 2018.
 16. Soldera J., Soriano J. P., Lindstrom N., Rating agencies and methodology. Moody's [w:] ECBC European Covered Bond Fact Book 2019, EMF/ECBC, 2019.
 17. Sprangler M., Werner R., 2014, German Covered Bonds. Overview and Risk Analysis of Pfandbriefe, Springer.
 18. Vucetich A., Watson A., 2013, Discovering covered bonds - the market, the challenges, and the Reserve Bank's response, Reserve Bank of New Zealand: Bulletin, Vol. 76, No. 2.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu