BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waśkowski Zygmunt (Poznań University of Economics and Business, Poland)
Title
Determinants of the Co-Creation of Consumer Value on the Sports Event Market
Determinanty współtworzenia wartości dla nabywców na rynku wydarzeń sportowych
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 247-255, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Sport, Marketing wydarzeń, Tworzenie wartości
Sport, Event marketing, Value creation
Note
JEL Classification: A11, D11, L20
streszcz., summ.
Abstract
Koncepcja współtworzenia wartości dla nabywców mimo, że jest przedmiotem licznych badań i dyskusji naukowych nadal wzbudza wiele kontrowersji. Brakuje jednomyślności w zakresie możliwości jej stosowania, wiele zagadnień wymaga dalszych, pogłębionych badań. Prezentowany artykuł ma charakter koncepcyjny, przedstawiono w nim uwarunkowania współtworzenia wartości na rynku wydarzeń sportowych oraz wskazano na związane z tym możliwości i ograniczenia. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że tworzenie wartości wydarzeń sportowych ma charakter kooperatywny, a w proces ten są zaangażowane trzy główne grupy podmiotów. (abstrakt oryginalny)

Although the concept of the co-creation of consumer value has been subject to numerous research projects and scientific debates, it still arouses controversy. Its possible applications are still discussed and its various aspects require more in-depth analyses. This article is conceptual in nature and presents the determinants of the co-creation of value on the sports event market. It also addresses its opportunities and limitations. The conducted analysis allowed for a conclusion that the creation of value for sports events is cooperative in nature, with three main groups of entities involved. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Csikszentmihalyi M.,(1997), Finding Flow, Basic Books (Perseus Book Group), New York.
 2. Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwert business, Warsaw.
 3. Doligalski T., (2013), Internet w zarządzaniu wartością klienta, Warszawa, ed. Szkoła Główna Handlowa in Warsaw.
 4. Doyle P. (2003), Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa.
 5. Event Management in Sport, Recreation and Tourism, ed. Mallen Ch., Adams L.J., (2013), Butterworth Heinemann, New York.
 6. Hoyle H.L. (2008), Event Marketing, John Wiley & Sons Inc., New York, pp. 171-173.
 7. Jung B., (1997) Kapitalizm postmodernistyczny, "Ekonomista", No.5-6.
 8. Kęsicka A., Kondycja polskiego prosumenta, w: Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym, ed. P. Siuda P. and T. Żaglewski, (2014), Katedra Wydawnictwo Naukowe, Bydgoszcz.
 9. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., (2004), Wartość dodana w zarządzaniu - próba zdefiniowania i operacjonalizacji pojęcia, Przegląd Organizacji, No.9.
 10. Palmer A. (2010), Customer experience management: a critical review of an emerging idea, Journal of Services Marketing, No. 24.
 11. Pope N., Turco D., (2001). Sport & Event. Marketing, The McGraw Hill, Rosewille.
 12. Rupik K, (2010). Prosument w procesie planowania marketingowego. Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 608, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", No. 15.
 13. Schwarz E.C., Hunter J.D., (2008), Sport Marketing, Burlington, Butterworth-Heinemann.
 14. Skowron, S., (2013), Klient w sieci organizacyjnej, Difin, Warsaw.
 15. Skowron, S., Skowron, Ł., (2012), Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warsaw.
 16. Verhoef P.C., Lemon K.N., Parasurman A., Roggeveen A., Tsiros M., Schlesinger L.A., (2009), Customer experience creation: Determinants; dynamics and management strategies, Journal of Retailing, No. 85.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu