BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipka Krzysztof (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Paszporty na sprzedaż
Passport for Sale
Source
Krytyka Prawa, 2020, T. 12, Nr 1, s. 247-271, bibliogr. 49 poz.
Keyword
Obywatelstwo, Imigracja, Bezpieczeństwo, Państwo
Citizenship, Immigration, Security, State
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Artykuł analizuje instytucję tzw. "złotych wiz", czyli możliwości zakupu obywatelstwa lub prawa stałego pobytu oferowaną przez niektóre kraje. Z rozwiązaniem tym wiążą się poważne kontrowersje, a obrońcy i przeciwnicy wysuwają liczne argumenty za i przeciw. Argumenty przedstawione w artykule dowodzą, że nie jest, na obecnym etapie, możliwa powszechna rezygnacja z tego mechanizmu. Możliwe jest jednak dostrzeżenie problemów wynikających ze stosowania tych rozwiązań i wprowadzenie odpowiednich regulacji i zabezpieczeń, tak by ewentualne negatywne skutki były minimalizowane.(abstrakt oryginalny)

The article analyzes the idea of the so-called "golden visas" or the possibility of purchasing citizenship or permanent residency offered by some countries. There are numerous controversies about this solution, and the defenders and opponents have many arguments for and against it. Arguments presented in the article confirm that at this stage, it is not possible to abandon this solution. However, it is possible to see problems arising from the existence of this institution and to introduce appropriate safeguards so that possible negative effects are minimized.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdelhalim J., Cosmopolitanism and the Right to Be Legal: the Practical Poverty of Concepts, "Transscience Journal" 2010, 1(1), s. 63-83.
 2. Barbera M., The role of the equality Principle in the European Multilevel System, www.europeanrights.eu/public/commenti/04 (dostęp: 26.01.2019).
 3. Baubock R., What is wrong with selling citizenship? It corrupts democracy!, [w:] A. Shachar, R. Baubock (red.), Should citizenship be for sale?, "EUI Working Papers RSCAS" 2014, 1, s. 19-23.
 4. Brzozowski W., Współdziałanie władz publicznych, "Państwo i Prawo" 2010, 2, s. 3-16.
 5. Burgers I.J.J., Mosquerra Valderrama I.J., Fairness: A Dire International Tax Standard with no Meanings?, "Intertax" 2017, 12, s. 768-783.
 6. Craven M., Non-discrimination and equality, [w:] S. Farrior (red.), Equality and Non-discrimination under international law, Vol. II, New York 2015.
 7. Dagan T., International Tax and Global Justice, "Theoretical Inquires in Law" 2017, 1.
 8. Dagan T., The Marketization of Tax Sovereignty, SSRN e-Library 2017.
 9. Dagan T., The Global Market for Tax and Legal Rules, "Florida Tax Review" 8.10.2014.
 10. Dżankić J., Immigrant investor programmes in the European Union (EU), https://cadmus. eui.eu/bitstream/handle/1814/51005/Dzankic_IIP_EU_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=n, s. 64-80 (dostęp: 28.01.2019).
 11. Farolfi S., Harding L., Ophanides S., EU citizenship for sale as Russian oligarch buys Cypriot passport, "The Guardian" 2.03.2018.
 12. Felis P., Daniny publiczne jako źródło dochodów budżetowych w Polsce, "Studia BAS" 2017, 4(52), s. 9-37.
 13. Freelan B., Why Can't I Sell My Canadian Citizenship?, "Medium.com" 4.04.2017.
 14. Habermas J., Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Warszawa 1993.
 15. Halloran M., Don't kill the golden visa, expend it, "Politico" 5.09.2017.
 16. Harasimiuk D., EU citizenship: an element of national, European identity or only an additional status of Member States citizens?, "Ius Novum" 2017, 3, s. 119-139.
 17. Hoff W., Granice prywatyzacji żądań i kompetencji władz publicznych, "Krytyka Prawa" 2012, 4, s. 85-102.
 18. Jabłońska-Bońca J., Prywatna ochrona bezpieczeństwa, Warszawa 2017.
 19. Kälin Ch., Mahlmann M., Ius Doni; the acquisition of citizenship by investment, Zürich 2016.
 20. Khan M., EU prepares crackdown on 'citizenships for sale', "Financial Times" 12.08.2018.
 21. Kochenov D., Citizenship for Real: Its Hypocrisy, Its Randomness, Its Price, [w:] A. Shachar, R. Baubock (red.), Should citizenship be for sale?, "EUI Working Papers RSCAS" 2014, 1, s. 27-31.
 22. Lyons D., Etyka i rządy prawa, Warszawa 2000.
 23. Marshall T., Citizenship and Social Class, and Other Essays, Cambridge 1950.
 24. Martini M., Hungary's controversial Golden Visa scheme: ins and outs, "Voices for Transparency" 29.03.2018.
 25. Mindus P., Dimenships of citizenship, "German Law Forum" 2014, 15(5).
 26. Murdock H., From Syria to Europe: the price they pay, "VOANews" 24.11.2015.
 27. Orgad L., The citizen-makers: Ethical dilemmas in immigrant integration, "European Law Journal" 2019, 6.
 28. Paskalev V., If you do not like selling passports, give them for free to those who deserve them, [w:] A. Shachar, R. Baubock (red.), Should citizenship be for sale?, "EUI Working Papers RSCAS" 2014, 1, s. 25-27.
 29. Peel M., Khan M. , Campaigners warn EU countries banked billions from golden visas, "Financial Times" 10.10.2018.
 30. Portugal on track for biggest property price rise in Europe, "Theportugalnews.com" 6.09.2018.
 31. Prechal S., McCrudden Ch., The Concepts of Equality and Non-Discrimination in Europe: A practical approach, "Oxford Legal Studies Research" 2011, 4, s. 1-49.
 32. Psyllides G., EU plans golden visas crackdown, "Cyprus Mail Online" 13.08.2018.
 33. Rasanen J., Moral case for legal age change, "Journal of Medical Ethics" 14.03.2019 (online edition) (dostęp: 26.01.2019).
 34. Rettman A., Russian elite flocks to buy Maltese passports, "EU Observer" 11.01.2018.
 35. Sadurski W., Obywatelstwo europejskie, "Studia Europejskie. Centrum Europejskie UW", 4/2005, s. 31-45.
 36. Samson C., American Woman Offers U.S. Citizenship to the Highest Bidder in Chinese Marriage Market, "Next Shark" 7.03.2017.
 37. Shachar A., Citizenship for sale? Oxford Handbooks Online 2017.
 38. Sitek B., Nowa jakość prawa do obywatelstwa z perspektywy globalnej, [w:] E. Ura, B. Sitek, T. Graca (red.), Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, Józefów 2017, s. 131-146.
 39. Sokolewicz Z., Obywatelstwo a narodowość, "Studia Europejskie" 1997, 1.
 40. Surowiecka A., Dyskurs konstytucyjny w Unii Europejskiej, "Wrocławskie Studia Politologiczne" 2013, 14, s. 146-159.
 41. Swoboda H., Linking citizenship to income undermines European values. We need shared criteria and guidelines for access to EU citizenship, [w:] A. Shachar, R. Baubock (red.), Should citizenship be for sale?, "EUI Working Papers RSCAS" 2014, 1.
 42. Śledzińska-Simon A., Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej, "Studia BAS" 2011, 2(26), s. 41-86.
 43. Thompson E., Cash for passports; Canadians play key role in lucrative business, "CBC Canada" 7.12.2017.
 44. Tomkiewicz J., Dynamika i struktura dochodów w warunkach globalizacji, Warszawa 2017.
 45. Ura P., Obywatelstwo w świetle prawa administracyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego" 2014, 84, s. 181-200.
 46. Vanuatu Sees Record CBI-Income, on Track to Equal 24% of Govt. Revenue, "Investment Migration Insider" 21.08.2018, www.imidaily.com (dostęp: 26.01.2019).
 47. Vieira O.V., Inequality and the subversion of the Rule of Law, "Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos" 2007, 4(6), s. 26-46.
 48. Xu X., El-Ashram A., Gold J., Too much of good thing? Prudent management of inflows under economic citizenship programs, "IMF Working Paper" 2015, s. 8-25.
 49. Zych T., Rozwój nowoczesnych konstrukcji prawnych obywatelstwa i bezpaństwowości w świetle tezy Hannah Arendt o aporetyczności oświeceniowej koncepcji praw człowieka, "Forum Prawnicze" 2017, 4.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.372
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu