BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Martyniuk Włodzimierz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Title
Budowle spółdzielni mieszkaniowych a opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
Structures of Housing Cooperatives and Taxation with Property Tax
Source
Samorząd Terytorialny, 2020, nr 5, s. 64-72, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Podatek od nieruchomości, Działalność gospodarcza, Spółdzielnie mieszkaniowe
Property tax, Business activity, Housing cooperatives
Note
streszcz.
Abstract
Mimo że spółdzielnia mieszkaniowa posiada status przedsiębiorcy, to opodatkowanie podatkiem od nieruchomości nie dotyczy budowli zlokalizowanych na gruntach, które należy traktować jako związane z budynkami mieszkalnymi. Dzieje się tak nawet, jeżeli nie stanowią części składowej lokali mieszkalnych, ale których przeznaczenie wiąże się z realizacją potrzeb mieszkaniowych i nie są one wykorzystywane dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem autora w zakresie, w jakim budowle służą wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, nie dotyczy ich opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, przewidziane dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Dowgier R., Etel L., Pähl B., Popławski M., Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi, Warszawa 2010.
  2. Etel L., Presnarowicz S., Podatki i opłaty samorządowe - komentarz, Warszawa 2003.
  3. Skrzypek-Ahmed S., Wołowiec T., Praktyczne i zarządcze problemy opodatkowania nieruchomości w Polsce, Lublin 2019.
  4. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, red. W Morawski, LEX 2009.
  5. Wołowiec T., Reśko D., Spółdzielnie mieszkaniowe a opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości, "Finanse Komunalne" 2012/12.
  6. Wołowiec T., Opodatkowanie budowli będących w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych (wybrane problemy praktyczne), "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2012/4.
  7. Wołowiec T., Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli spółdzielni mieszkaniowych, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2014/5.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu