BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stoińska Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Zarządzanie sobą w czasie i jego znaczenie dla osiągania celów zawodowych i osobistych
Self-Management and Its Importance for Achieving Professional and Personal Aims
Source
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2019, nr 19, s. 103-119, tab., wykr., bibliogr. 23 poz.
The WSB University in Poznan Graduate Research Journal
Keyword
Zarządzanie czasem, Inteligencja emocjonalna, Efektywność pracy, Organizacja pracy, Motywacje zawodowe, Zarządzanie karierą, Kompetencje pracownicze, Kompetencje miękkie, Planowanie kariery
Time management, Emotional intelligence, Work effectiveness, Work organisation, Career motivation, Career management, Employees competencies, Soft competencies, Career planning
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie sobą w czasie to obszar wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu. W artykule przedstawiono projekt eksperymentalny oraz raport i wyniki z przeprowadzonych w jego zakresie badań, dotyczące znaczenia rozwoju kompetencji zarządzania sobą w czasie dla osiągania celów zawodowych i osobistych. Głównym zadaniem artykułu jest przedstawienie możliwych rozwiązań dla biznesu względem efektywności pracowników poprzez zastosowanie jednego z nowszych nurtów zarządzania, podwyższającego kompetencję zarządzania sobą w czasie, stosując rozwój poszczególnych elementów składowych pojęcia. Analiza badań ukazuje czynniki, które skutecznie wpływają na zwiększenie efektywności zawodowej i osobistej pracowników poprzez indywidualne podejście i naukę konkretnych umiejętności wpływających na bardziej skuteczny i funkcjonalny sposób działania. Najistotniejsze elementy wchodzące w skład pojęcia to inteligencja emocjonalna, organizacja pracy i podejmowanie decyzji, planowanie i rozwój kariery zawodowej oraz pobudzanie motywacji wewnętrznej. Pomimo nieodłączności zróżnicowania zespołu w kontekście wpływu na sukces, kompetencje nadal pozostają ważną kwestią w pracy indywidualnej. Artykuł ukazuje, jak istotne w biznesie są kompetencje miękkie, które niejednokrotnie przewyższają IQ oraz kwalifikacje i mają większy wpływ na proces osiągania celów. (abstrakt oryginalny)

Self-management belongs to the field of management sciences. As a discipline, it introduces complex and lesser known aspects worth further investigation. The article describes an experimental research project and presents results of a study on the importance of developing self-management competences for achieving professional and personal goals. The main objective of the article is to present and describe possible solutions for improving employee efficiency that are based on one of the latest currents in management theory. It involves increasing the employees' ability to manage themselves over time by developing individual components of the concept. Results of the study indicate factors that help to improve professional and personal effectiveness of employees through an individual approach and the acquisition of specific skills. The concept of self-management includes such elements as emotional intelligence, work organization, decision making, career planning and development, and stimulation of internal motivation. Although team diversity is important from the perspective of business success, competences remain an important aspect in individual work. The article highlights the importance of employees' soft competences, which are often higher than their IQ level and qualifications and matter more in the process of achieving goals in the business context. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adair J., 2000, Anatomia biznesu, Warszawa: Studio EMKA.
 2. Allen D., 2006, Sztuka efektywności, Gliwice: One Press.
 3. Bieniok H., 2010, Zarządzanie czasem, Warszawa: Difin.
 4. Bieniok H., 2017, Znaczenie czasu w procesach logistycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 103: 8, 11-12
 5. Brzeziński J., 2007, Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: WN PWN.
 6. Bulgarella C., Ngu S., 2018, Three Reasons Why Diverse Teams Outperform Homogenous Teams, http://bit.ly/2VbFsoS [dostęp: 20.10.2019].
 7. Clayton M., 2011, Zarządzanie czasem, Warszawa: Edgard.
 8. Kaczmarczyk S., 2002, Badania marketingowe. Metody i techniki, Warszawa: PWE.
 9. Król G., Wieczorkowska-Wierzbińska G., Wierzbiński J., 2015, Metody ilościowe, w: M. Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Wyd. Akademickie SEDNO: 169-179.
 10. Kukwa M., 2016, Systemy wspomagające zarządzanie czasem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 308, Seria: Informatyka i Ekonometria, nr 8, https://sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=275964 [dostęp: 17.11.2019].
 11. Pluta A., 2013, Zarządzanie czasem - mocna czy słaba strona pracownika XXI wieku?, Edukacja Humanistyczna, nr 1(28), https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4388/15-pluta_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 20.11.2019].
 12. Randak-Jezierska M., 2013, Człowiek jako aktywny twórca swojego życia - zarządzanie sobą w czasie, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, nr 9, https://sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=359435 [dostęp: 15.11.2019].
 13. Robbins S.P., 2005, Skuteczne podejmowanie decyzji, Warszawa: PWE.
 14. Samujło M., 2017, Zarządzanie czasem przez nauczycieli, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXV, z. 3, https://reshistorica.journals.umcs.pl/lrp/article/view/3519/3780 [dostęp: 10.12.2019].
 15. Seiwert L.J., 1998, Jak organizować czas, Warszawa: WN PWN.
 16. Seiwert L.J., 2005, Zarządzanie czasem, Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 17. Sidor-Rządkowska M., 2018, Coaching kariery, Warszawa: Wolters Kluwer.
 18. Sierpińska M., 2013, Zarządzanie czasem jako umiejętność wpływająca na skuteczność organizacji pracy menedżera, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, nr 9, https://sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=359434 [dostęp: 15.11.2019].
 19. Stańczyk-Hugiet E., 2013, Metody eksperymentalne i symulacyjne w badaniach ekonomicznych, w: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Warszawa: Wolters Kluwer, 64-77.
 20. Tomczyk J., 2014, Inteligencja emocjonalna, Warszawa: Edgard.
 21. Tyler D., 2004, Zarządzanie czasem, Warszawa: Petit.
 22. Wilczyńska M., Nowak M., Kućka J., Sawicka J., Sztajerwald K., 2013, Moc coachingu, Gliwice: Helion.
 23. Yeung R., 2012, Osobowość, Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
1428-7129
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26349/dnswsb.0019.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu