BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dźwigoł Henryk (Silesian University of Technology), Firlej Lucyna (Université de Montpellier, France), Munteanu Andrea Cipriana (University of Alba Iulia, Romania)
Title
Production Control in the Company
Source
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018, vol. 1, s. 475-481, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Kontrola produkcji, Proces produkcji
Production control, Production process
Note
streszcz., summ.
Abstract
The aim of the article is to get to know the essence of production control in the activity of enterprises. This background presents: the role of control in the enterprise and its classification with particular emphasis on production control. Production control plays an important role in the proper course of the production process. On the one hand, it comes down to the preparation of production plans, creating cost budgets for the company's production parts, and on the other hand to control their implementation. In the scope of production control, economic control of production is taken into account, defined as a direct and indirect impact on the shape of the assortment- and quantity-related structure of production and its course in time and space to ensure, in the given circumstances, the best achievement of the organization's goals. Production control may refer to strategic planning, where the most important is to strike a balance between the flexibility of using production means and workforce, availability of technology and substitute technologies or operational planning, where the key task is to find and eliminate bottlenecks occurring in the production process. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk, M. (2015). System controllingu w spółce ABC. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne, t. XXII.
 2. Biadacz, R. (2000). Controlling produkcji, In: Rachunkowość w nowoczesnej gospodarce, Materiały konferencyjne. Świnoujście.
 3. Bieńkowska, A., Kral, Z., and Zabłocka-Kluczka, A. (2017). IT tools used in the strategic controlling process - Polish national study results. In: 16th International Conference Perspectives of Business and Entrepreneurship Development in Digital Age. September 20-22, Brno, Czech Republic.
 4. Chang, H., Ittner, C.D., and Paz, M.T. (2014). The multiple roles of the finance organization: Determinants, effectiveness, and the moderating influence of information systems integration. Journal of Management Accounting Research, 26(2).
 5. Chomuszko, M. (2015). Controlling procesów. Jak wdrożyć. Warszawa: PWN.
 6. Czakon, W. (2008). Controlling produkcji - wymiary i zasady projektowania, Controlling i rachunkowość zarządcza, 3.
 7. Dźwigoł, H. (2011). Controlling w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 8. Dźwigoł, H. (2015a). Bussiness Management. Oxford, U.K: Alpha Science International Ltd.
 9. Dźwigoł, H. (2015b). Bussiness Management. (New Delhi, Chennai, Mumbai, Kolkata). For Sale in India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan and Sri Lanka only. Indie: Narosa Publishing House.
 10. Eschenbach, R. (1996). Controlling. Stuttgart: Schaffer-Poeschel Verlag.
 11. Friedl, B. (2003). Controlling.Stuttgart: UTB Verlag.
 12. Goliszewski, J. (2015). Controlling. Koncepcja, zastosowania, wdrożenie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 13. Hoitsch, H.J. (1996). Produktionscontrolling, In: Schulte Ch. ed., Lexikon des Controlling. R. Oldenbourg Verlag GmbH: München.
 14. Horvath, P. (2006). Controlling. 10. Auflage. München: , Verlag Franz Vahlen.
 15. Izdebski, W., Skrzyszewska, K., Skudlarski, J., Zając, S., and Aleksandrovna Zayka, S. (2013). The role of controlling in production management. Bicник Xаpкiвcькoгo нацioнальнoгo тeхнiчнoгo унiвepcитeту ciльcькoгo гocпoдаpcтва: Eкoнoмiчнi науки. Bип. 138.
 16. Janiczewski, J. (2013). Controlling w przedsiębiorstwie transportowym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, T. 14, Nr 2. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 17. Koliński, A. (2011). Przegląd metod i technik oceny efektywności procesu produkcyjnego. Logistyka, 5.
 18. Nesterak, J., and Bobáková V. (2004). Proces budżetowania w controllingu produkcyjnym, In: Urbańczyk E. (red.). Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa - teoria i praktyka gospodarcza. Zeszyty Naukowe, nr 378, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 43, T. 1. Wydawnictwo Kreos: Szczecin.
 19. Niedbała, B. (2004). Controlling projektów, In: Sierpińska M. ed., Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie. Kraków.
 20. Nowosielski, S. (2002). Controlling w obszarze produkcji. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 956. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
 21. Ossadnik, W. (1996). Controlling. München: R. Oldenbourg Verlag GmbH.
 22. Pfohl, H.Ch. (1998). Zarządzanie logistyką - funkcje i instrumenty. Zastosowanie koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie i w stosunkach między przedsiębiorstwami. Poznań: Biblioteka Logistyka.
 23. Plich, M., Rypińska, P., Trojanowska, J., and Koliński, A. (2011). Wykorzystanie wybranych metod planowania i sterowania produkcją w controllingu produkcji. Logistyka, 5.
 24. Schäffer, U., and Binder, Ch. (2008). Controlling as an academic discipline: the development of management accounting and management control research in German-speaking countries between 1970 and 2003. Accounting History, 13(1).
 25. Sierpińska, M., and Niedbała, B. (2003). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce. Warszawa: PWN.
 26. Steinle, C., and Bruch, H. (1998). Controlling. Kompendium für Controller innen und ihre Ausbildung. Stuttgart: Schäffe - Poeschel Verlag.
 27. Stoffel, K. (2013). Controllership im internationalen Vergleich. Unternehmensführung & Controlling. Wiesbaden: Springer-Verlag.
 28. Trojanowska, J., and Pająk, E. (2010). Using the Theory of Constraints to production processes improvement, In: Kyttner R. ed., Proceedings of the 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial engineering. 22-24th April 2010, Tallinn.
 29. Wierzbicki, K. (1994). Zakres działania i formy organizacyjne controllingu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 5.
Cited by
Show
ISSN
2545-2827
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/mape-2018-0060
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu