BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosak-Szyrocka Joanna (Częstochowa University of Technology, Poland), Knop Krzysztof (Czestochowa University of Technology, Poland)
Title
Quality Improvement in the Production Company
Source
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018, vol. 1, s. 521-527, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Doskonalenie organizacji, Analiza Pareto-Lorenza, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Organisation improving, Pareto-Lorenz analysis, Production enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
The article discusses the quality improvement concept in terms of companies' competitiveness and its operations. The research object is a production company located in Silesia province. We analyzed the quality problems occurring in the company based on the selected quality management tools: Ishikawa diagram and the Pareto-Lorenz. It was presented and discussed basic types of waste occurring in the enterprise. It was proposed improvement actions and highlights the importance of immaterial resources - the company's workers. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czubała, A. (2006). Usługi w gospodarce. In: A. Czubała. Ed., Marketing usług. Kraków: Wolters Kluwer Oficyna Ekonomiczna,.
 2. Dobiegała-Korona, S., Kasiewicz, B. (2000). Metody Oceny Konkurencyjności Przedsiębiorstw. In: K. Kuciński, ed., Uwarunkowania Konkurencyjności Przedsiębiorstw W Polsce. Materiały i Prace IFGN, LXXIX. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 3. Du, Q., Pan, M., Hu, J., Chen, D., Hu, J., Tian, Wugang, S., Kun (2018). Quality Factor Determination And Improvement Of Piezoelectric Driving Multilayer Resonator. Journal Of Micromechanics And Microengineering, 28(9).
 4. Hamrol, A. (2008). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,.
 5. Hoag, B., Cooper, C.L. (2006). Managing value-based organizations: it's not what you think. Northampton: Edward Elgar Publishing Limited.
 6. Jazon, A. (2002). Doskonalenie zarządzania jakością. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 7. Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja. Kontrowersje, Aplikacje, PWE, Warszawa.
 8. Kacała J., Wierzbic, A. (2015). Od systemów znormalizowanych do doskonałości biznesowej.
 9. Malara, Z. (2000). Metody i doskonalenie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem: z teorii i praktyki. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 10. Marchwinski, C., Shook, J. (2014). Lean Lexicon. Lean Enterprise Institute Inc. Cambridge. Management Forum, 3(4), pp. 28-32.
 11. Ocean Tomo (2015). Annual Study of Intangible Asset Market Value from Ocean Tomo LLC. http://www.oceantomo.com/2015/03/04/2015-intangible-asset-market-value-study [Accessed 18 June 2018].]
 12. Priede, J. (2012). Implementation of Quality Management System ISO 9001 in the World and Its Strategic Necessity. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, pp. 1466-1475.
 13. Rosak-Szyrocka, J. (2016). Konkurencyjność Usług Medycznych W Aspekcie Systemów Jakości. Toruń: Dom Organizatora, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
 14. Roszak, M. (2016). Zarządzanie Wiedzą Jako Czynnik Kształtujący Wartość Dodaną Organizacji. In: J. Rosak-Szyrocka, A. Sokół, M. Roszak, reds., Materialne i niematerialne źródła tworzenia wartości - wybrane zagadnienia z zarządzania i ekonomii. Celje: University Of Maribor.
 15. Stasiak Betlejewska, R. - Czajkowska, A. (2017). Quantification of the Quality Problems in the Construction Machinery Production. 4th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2016.
 16. Ulewicz, R 2016. Quality management system operation in the woodworking industry, Path Forward For Wood Products: A Global Perspective. Proceedings Of Scientific Papers, 2016, pp. 51-56.
 17. Wolniak, R. (2014). Korzyści Doskonalenia Systemów Zarządzania Jakością Opartych O Wymagania Normy ISO 9001:2008. Problemy Jakości, 3, pp. 20-25.
 18. Womack, J. P., Jones D. T. (2008). Lean Thinking - Banish Waste and Create Wealth in your Corporation. Journal of the Operational Research Society, 48, 1997(11), pp. 1144-1150.
Cited by
Show
ISSN
2545-2827
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/mape-2018-0066
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu