BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźnik Anita (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
Title
Implementation of the Motivation Function in Libraries of Selected Military Universities in Poland in the Light of Own Research
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2019, t. 46, nr 4, s. 7-21, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Biblioteki, Zarządzanie biblioteką, Szkolnictwo wyższe, Wyższe szkoły wojskowe
Libraries, Library management, Higher education, Higher military schools
Note
JEL Classification: C3, C8, Y1.
summ.
Abstract
The article presents a fragment of research results on the implementation of the management function in selected libraries of military universities in Poland regarding the function of motivation. In an organization such as the academic library of a military university, motivating is the third most important management function after planning and organizing. Analysis of information infrastructure factors allowed the assessment of the implementation of individual management functions in the analyzed military libraries, motivating function - very important from the point of view of managing information resources. The purpose of the paper is to evaluate the implementation of the motivating function. The assessment of the implementation of the motivating function results in significant implications that may contribute to the optimization of management of the entire information infrastructure of the modern military university library. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ackoff R.L., Magidson J., Addison H.J., (2007). Projektowanie ideału. Kształtowanie przyszłości organizacji, Wharton School Publishing, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa
 2. Ciekanowski Z., (2013), Pozapłacowe instrumenty motywowania w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego" Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 99, Siedlce, 2013
 3. Czarnecka A., (2011) Rola przełożonego w kształtowaniu motywacji pracowników, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 3, Politechnika Częstochowska 2011
 4. Encyklopedia Zarządzania. Wszystko o zarządzaniu, (2019), https://mfiles.pl/pl/index.php/Motywowanie_ pracownik%C3%B3w; [access: 30.03.2019]
 5. Encyklopedia Zarządzania. Wszystko o zarządzaniu, (2019), https://mfiles.pl/pl/index.php/Funkcje_ zarz%C4%85dzania; [access: 30.03.2019]
 6. Griffin R.W., (2017), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017
 7. Knap-Stefaniuk., Karna J. Wioleta., Ambrozova E.,(2018), Motywowanie pracowników jako ważny elemnet zarządzania zasobami ludzkimi-wyzwania dla współczesnej edukacji, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", 2(56), Warszawa, 2018
 8. Kuźnik A., (2019), Methodology of the research project on management of information infrastructure in the contemporary military university library [in:] S. Stanek, M. Popławski (ed.), "Decisions in Situations of Endangerment. Multidiscipinarity of The Decision Making Process, part II", Wyd. AWL we Wrocławiu, Wrocław 2019
 9. Kuźnik A., Popławski M., Stanek S., (2017), The Implications of Information Technology Infrastructure for Key Performance Indicators of University Libraries - results of the preliminary analysis, "International Journal of Synergy and Research:, vol. 6, UMCS, Lublin 2017
 10. Kuźnik A., (2019), Influence of information infrastructure on the functionality of selected military university libraries, "AUNC Zarządzanie"
 11. Miszczak A., Walasek J., (2015), Wybrane czynniki motywujące pracowników do pracy w organizacji" Obronność. Zeszyty Naukowe", Nr 1(13), Akademia Obrony Narodowej, 2015
 12. Wiśniewski J., Luty E., (2016), Proces motywowania w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego" Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 108, Siedlce, 2016
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2019.017
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu