BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewski Przemysław (BSB Polska Sp. z o.o.)
Title
The Impact of Employee Participation in Decision-Making on Delivery Performance of Green Organizations
Wpływ zarządzania partycypacyjnego zielonej organizacji na terminowość realizacji zamówień
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2019, t. 46, nr 4, s. 23-33, rys., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Zarządzanie partycypacyjne, Realizacja zamówień, Organizacja
Participative management, Order processing, Organisation
Note
JEL Classification: L25, M14
summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest wykazanie wpływu wprowadzenia przywództwa transformacyjnego, zarządzania partycypacyjnego i empowermentu pracowników w zielonych organizacjach na terminowość realizacji zamówień. Terminowe wykonanie zleceń jest współcześnie jednym z podstawowych wskaźników monitorowanych w sposób ciągły we wszelkich przedsiębiorstwach produkcyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono rzeczywisty wpływ wprowadzenia zasad organizacji zielonej na kształtowanie się wskaźnika terminowej realizacji zamówień (OTD). W pierwszej części dokonano przeglądu literatury dotyczącej przyczyn opóźnień w realizacji zamówień oraz wpływu przywództwa transformacyjnego, zarządzania partycypacyjnego i uprawomocnienia na terminowe wykonanie zamówień. W części badawczej opisano przeprowadzone badania. Wykonano je w trzech przedsiębiorstwach zlokalizowanych w województwach zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Jako metodę badawczą wykorzystano metodę monograficzną. Uzyskano jednoznaczne wyniki pokazujące w jaki sposób wprowadzenie zasad organizacji zielonej wpływa na wskaźnik terminowego wykonania zamówień produkcyjnych. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to demonstrate the impact of transformational leadership, participative management and empowerment in green organizations on the OTD (On Time Delivery) index. An OTD index is one of the basic indicators monitored continuously in all production companies today. The first part reviews the literature related to impact of managing green organizations on goals fulfilment, which includes delays of orders realization. In the research part an analysis was performed in three enterprises located in Poland. It includes results showing how transformational leadership, participative management and empowerment influence OTD index in green organizations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Awamleh N. A., (2013), Enhancing Employees Performance via Empowerment: A Field Survey, "Asian Journal of Business Management", no. 5, doi:10.19026/ajbm.5.5328.
 2. Bórawski P., Lewczuk A., (2009), Innowacyjność i źródła sukcesu w rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu na obszarach wiejskich w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", no. 540.
 3. Das B., Shikdar A. A., (1999), Participative Versus Assigned Production Standard Setting in a Repetitive Industrial Task: A Strategy for Improving Worker Productivity, "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics", no. 5, doi: 10.1080/10803548.1999.11076429.
 4. Dyczkowski T., Dyczkowska J., (2016), Participative planning and information flow within management control, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce", vol. 88, doi: 10.5604/16414381.1212001.
 5. Dyczkowski T., Dyczkowska J., (2014), Wpływ metod planowania na skuteczność przepływu informacji w polskich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", no. 803.
 6. Dylewski R., Jardzioch A., (2014), Scheduling production orders, taking into account delays and waste, "Management and Production Engineering Review", vol. 5, no. 3, doi: 10.2478/ mper-2014-0021.
 7. Eik-Andresen P., Dypvik Landmark A., Hajikazemi S., Johansen A., Andersen B., (2016), Remedies for managing bottlenecks and time thieves in Norwegian construction projects - public vs private sector, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", no. 226, doi: 10.1016/j.sbspro. 2016.06.197.
 8. Garvin D. A., (1993), Building a Learning Organization, Harvard Business Review July-August 1993, https://hbr.org/1993/07/building-a-learning-organization [16.03.2020].
 9. Hamstra M. R. W., Van Yperen N. W., Wisse B., Sassenberg K., (2013), Transformational and Transactional Leadership and Followers' Achievement Goals, "Journal of Business and Psychology", no. 29, doi: 10.1007/s10869-013-9322-9.
 10. Ismail A., Halim F. A., Abdullah D. N. M. A., Shminan A. S., Muda A. L. A., Samsudin S., (2009),The Mediating Effect of Empowerment in the Relationship between Transformational Leadership and Service Quality, "International Journal of Business and Management", vol. 4, no. 4.
 11. Jodkowska L., (2009), Praktyczne możliwości zastosowania technik zarządzania ryzykiem w mikro i małych przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", no. 540.
 12. Kociatkiewicz J., Kostera M., (2013), Zarządzanie humanistyczne: zarys programu, "Problemy Zarządzania", vol. 11, no. 4, doi:10.7172/1644-9584.44.1.
 13. Kohtamaki M., Kraus S., Makela M., Ronkko M., (2012), The role of personnel commitment to strategy implementation and organisational learning within the relationship between strategic planning and company performance, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research", vol. 18, no. 2, doi: 10.1108/13552551211204201.
 14. Laloux F., (2016), Pracować inaczej, Studio Emka, Warszawa.
 15. Liang J., Huang X., Chen Z. X., (2013), Why Offering Participative Opportunities Does Not Necessarily Facilitate Speaking Up, "Academy of Management Annual Meeting Proceedings", no. 1, doi: 10.5465/AMBPP.2013.124.
 16. Liphadzi M., Aigbavboa C., Thwala W., (2015), Relationship between leadership styles and project success in the South Africa construction industry, "Procedia Engineering", no. 123, doi: 10.1016/j.proeng.2015.10.091.
 17. Marosszeky M., Thomas R., Karim K., Davis S., McGeorge D., (2002), Quality management tools for lean production - moving from enforcement to empowerment, "Proceedings IGLC", no. 10.
 18. Martin J., Cormican K., Sampaio S.C.B., Wu Q., (2018), Shared leadership and team performance: An analysis of moderating factors, "Procedia Computer Science", no. 138. 10.1016/j. procs.2018.10.089.
 19. Moczydłowska J. M.; (2013), Błędy w zarządzaniu relacjami z pracownikami jako wewnętrzne źródło kryzysu w organizacji [w:] Partycki S. (red) "Strategie działań w warunkach kryzysu", Wydawnictwo KUL, Lublin.
 20. Moczydłowska J.M., (2014), Empowerment - nowe spojrzenie na aktywowanie potencjału ludzkiego organizacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistycznej Humanitas. Zarządzanie", no. 1.
 21. Moczydłowska J. M., (2015), Koncepcja "Przedsiębiorstwa Przyszłości" jako źródło nowych paradygmatów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", no. 2, doi: 10.5604/18998658.1154702.
 22. Özer F., Tınaztepe C., (2014), Effect of Strategic Leadership Styles on Firm Performance: A study in a Turkish SME, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", no. 150.
 23. Özsahin M., Zehir C., Acar A. Z., (2011), Linking leadership style to firm performance: the mediating effect of the learning orientation, "Procedia Social and Behavioral Sciences", no. 24, doi:10.1016/j.sbspro.2011.09.089.
 24. Paracha M. U., Qamar A., Mirza A., Inam-ul-Hassan, Waqas H., (2012), Impact of Leadership Style (Transformational & Transactional Leadership) On Employee Performance & Mediating Role of Job Satisfaction. Study of Private School (Educator) In Pakistan, "Global Journal of Management and Business Research", vol.. 12, no. 4.
 25. Radojicic M., Nesic Z., Vesic-Vasovic J., (2012), Production delays and possibilities for their reduction, "Metalurgia International", vol. 27, no. 7.
 26. Roozitalab A., Majidi M., (2017), Factors Affecting On Improvement Employee Empowerment (Case Study: Saipa Corporation), "International Review", no. 1, doi:10.5937/intrev1702009R.
 27. Saniuk A., Saniuk S., (2009), Aspekt płynności finansowej w weryfikacji zleceń produkcyjnych małych i mikro przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", no. 540.
 28. Scavarda L. F., Hellingrath B., Kreuter T., Thomé A. M. T., Seeling, M. X., Fischer J. H., Mello R., (2017), A case method for Sales and Operations Planning: a learning experience from Germany, "Production", no. 27, doi: 10.1590/0103-6513.219916.
 29. Steinmann B., Klug H.J.P., Maier G.W., (2018), The Path Is the Goal: How Transformational Leaders Enhance Followers' Job Attitudes and Proactive Behavior. "Frontiers in Psychology", no. 9, doi: 10.3389/fpsyg.2018.02338.
 30. Tomášková E., Kopfová A., (2011), Management style at market orientation, "Economics and Management", no. 16.
 31. Vargas M. I. R., (2015), Determinant Factors for Small Business to Achieve Innovation, High Performance and Competitiveness: Organizational Learning and Leadership Style, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", no. 169, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.284.
 32. Wong Humborstad S. I., Nerstad C. G. L., Dysvik A., (2014), Empowering leadership, employee goal orientations and work performance A competing hypothesis approach, "Personnel Review", vol. 43, no. 2, doi: 10.1108/PR-01-2012-0008.
 33. Zehir C., Ertosun O. G., Zehir S., Müceldili B., (2011), The Effects of Leadership Styles and Organizational Culture over Firm Performance: Mul-ti-National Companies in Istanbul, "Procedia Social and Behavioral Sciences", no. 24, doi: 10.1016/j.sbspro.2011.09.032.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2019.018
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu