BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiącek Marta
Title
Bottling Industry in Poland - the Present Condition and Perspectives for Development
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2019, t. 46, nr 4, s. 35-51, tab., rys., bibliogr. 37 poz.
Keyword
Przemysł, Opakowania, Ekologia opakowań, Analiza danych
Industry, Packaging, Ecological packaging, Data analysis
Note
JEL Classification: L160; O1; M1
summ.
Abstract
The aim of this article is an attempt to identify potential perspectives for a development of the bottling sector in Poland under the conditions of changing market economy. The article's character is strictly theoretical. The basis for analysis consist of statistical market data of marketing nature and internal materials of entities operating in the sector. Different trends that shape social and global consumer behaviors on market, such as care for a healthy lifestyle, respect for the environment, sustainable development, health-focused activity - these are needs that consumers will tend to satisfy in the near future, buying various items, including beverages. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aryasa Komang B., Wahyuni S., Sudhartio L., Wyanto Setyo H. (2017), The impact of absorptive capacity, organizational inertia on Alliance ambidexterity and innovation for sustained performance, Academy of Strategic Management Journal, University of Indonesia, vol 16 issue 3.
 2. Curry A.(2017), Pił sobie człowiek, "National Geographic Polska". 2(209), pp. 31-36, Warsaw.
 3. Dąbrowska A., Babicz -Zielińska E.(2011), Zachowania konsumentów w stosunku do żywności nowej generacji, "Hygeia Public Health" 46(1), wyd. oficyna Wydawnicza MA, s. 39-46, Łódź.
 4. Dubiel L. (2002), "Przemysł rozlewniczy wody mineralnej wkracza w XXI wiek", "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", 46(1), s. 28-29.
 5. Escajeda L.F.R., Hernandez M.C., Jasso R.M.R., Rodriguez A.V., Olivio A., Esquivel J.C., Cerda R.(2017), Discussion between alternative processing and preservation technologies and their application in beverages: A review, "Journal of Food Processing and Preservation", wyd. Institute of Food Science & Technology, Mexico.
 6. Fałat Z.(2005), Wszystko o piwie, publ. Ad Oculos, Warsaw-Rzeszów, s.21.
 7. Hongqiao L.(2015), Bottled water in China - boom or bust? Exposure to water risks point to an uncertain future, Report 2015.
 8. Polish Chamber of Commerce, Przemysł Rozlewniczy, Warsaw 2011.
 9. Kopania J.(2016), Oddziaływanie na środowisko branży rozlewniczej, w: red. Walaszczyk A., Jałmużna I., Lewandowski J., Zarządzanie i Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym, s. 134-151, wyd. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 10. Kriz A., Voola R., Yuksel U.,(2014) The dynamic capability of ambidexterity in hypercompetition: qualitative insights, "Journal of Strategic Marketing", vol. 22.
 11. Łazarowicz A. (2017) Czy doceniamy znaczenie przemysłu spirytusowego dla gospodarki?, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, (5) p.13.
 12. Matzel K., Bailom F., Anschober M., Richardson S.(2009), Hypercompetition, customer-value competition, and the new role of market research, "Innovative Marketing", vol. 5.
 13. Michalczuk L.,(2013) Perspectives for development of Polish food industry based on foresight studies, Innovative Dairy, 1 (I), s. 32-36.
 14. Mirek J.(2007), Pochodzenie i występowanie wód mineralnych w Polsce, wyd. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 756, s. 123-131, Kraków.
 15. Museum of Polish Vodka, Polska Wódka pod lupą, Aqua Vitae (1), 2016(2016) 4-5.
 16. Solska J.(2016), Narodowe Wody Polskie, "Polityka", nr 23(3062), s. 42-44, Warszawa.
 17. AC Nielsen, Rynek napojów w Polsce, 2019; www.nielsen.com/insights/articles, dostęp 2020-02-24.
 18. KPMG, Rynek napojów alkoholowych w Polsce, Część I, 2014 - access on 2020-02-12.
 19. KPMG, Rynek napojów alkoholowych w Polsce, 2014 - access on 2020-02-12.
 20. A research project financed by the EU within the framework of the Innovative Economy Operational Programme 2007-2013, submeasure 1.1.1 Research projects using the foresight method, "Food and nutrition in the 21st century - the vision of development of the Polish Food Sector", the Institute of Pomology and Floriculture in Skierniewice, Faculty of Biotechnology and Nutritional Science of Łódź University of Technology, Institute of Research on Entrepreneurship and Economic Development at the Social University of Entrepreneurship and Management in Łódź, "Mlekpol" Dairy Cooperative in Grajewo. Project coordinator: professor Lech Michalczuk,Ph. D.
 21. https://www.browary-polskie.pl/opiwie Przyszłość branży piwowarskiej w kontekście wyzwań społecznych i ekonomicznych, 25.07.2018, Warsaw.
 22. https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/rynek-napojow bezalkoholowych w Polsce 2018.
 23. https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/rynek-napojow-bezalkoholowych-w-polsce-jest- -wart-p,44664/1.
 24. https://packaging-polska.pl/pg/pl/rozne/opakowania_spozywcze/plynna_analiza_rynek_napojow. html.
 25. https://www.portalspozywczy.pl/Rynek żywności i napojów w roku 2019/Mintel.
 26. https://www.portalspozywczy.pl/napoje/podatekcukrowy.
 27. https://mineralne.pgi.gov.pl/zasoby.
 28. https://mineralne.pgi.gov.pl/rozlewnictwo, Naturalne wody źródlane, naturalne wody mineralne.
 29. https://www.portalspozywczy.pl/napoje, "Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek cukrowy i od małpek", 14.02.2020.
 30. https://businessinsider.com.pl/krach-czy-bessa-sebastian-buczek-analizuje-sytuacje-na-gieldzie/ptfks9w, dostęp 14.04.2020.
 31. https://businessinsider.com.pl/finanse/rating-polski-wg-sandp-pkb-w-gore-po-spadku/2xv2sct, dostęp 14.04.2020.
 32. Mining Law Act of 09.06.2011 as amended, Journal of Laws 2019.0.868.
 33. Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs.
 34. Regulation EC No 854/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004
 35. Council Directive 2002/99/EC of 16 December 2002
 36. Directive 2004/41/EC of the European Parliament and of the council of 21 April 2004
 37. Directives of the Council 89/662/EEC and 92/408/EC Regulation no. 852/2004 applicable to all member states of the European Union, in force since 1 January 2006.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2019.019
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu