BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dźwigoł Henryk (Silesian University of Technology), Bezchasnyi Oleksii (State University of Infrastructure and Technologies, Ukraine)
Title
Controlling in the Process of Managing a Modern Enterprise
Source
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018, vol. 1, s. 577-585, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Controlling, Systemy kontrolne, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Controlling, Controlling systems, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
The aim of the article is the analysis of controlling in relation to the management of a contemporary enterprise. Against this background, the essence and concept of controlling, its classification and importance for the development of the company were presented. The scope of controlling applications in enterprises' operations depends mainly on the needs of management staff and their managerial awareness. The fact that the views concerning him are not unambiguous, they do not have a universal form, equally understood terms and tasks, strictly defined and assigned actions or methods, is of great significance. The area with which controlling is related applies to all areas of the company's operations. Support for business management takes place in the area of the entire organization. Controlling with its instruments reaches everywhere, coordinates management in all company's cells. Presented premises in the scope of organization of controlling in enterprises, allow to state that the smaller enterprise, the more often controlling appears as a linear cell or a group of cells located in the linear hierarchy. In addition, they indicate that the time of implementation of controlling in the case of large enterprises (in this case also state-owned) is longer than in enterprises from the SME sector (most often private), which is mainly related to the reluctant attitude to changes of employees and management of these organizations, and their internal adjustments. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieńkowska, A. (2015). Analiza rozwiązań i wzorce controllingu w organizacji. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 2. Błoch, H. (1992). Controlling i rachunkowość zarządcza. Warszawa: Centrum Informacji.
 3. Bramsemann, R. (1993). Handbuch Controlling. München-Wien.
 4. Brzezin, W., and Dziewiątkowski, A. (2001). Rachunkowość zarządcza a controlling. Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe.
 5. Chomuszko, M. (2015). Controlling procesów. Jak wdrożyć? Warszawa: PWN.
 6. Coenenberg, A.G. (2006). Betriebswirtschaft für Führungskräfte. Verlag Schaeffer-Poeschel.
 7. Czubakowska, K. (1994). Rachunek wyników w systemie controlling. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 8. Dźwigoł, H. (2011). Controlling w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 9. Dźwigoł, H. (2015a). Business Management. India: Narosa Publishing House.
 10. Dźwigoł, H. (2015b). Business Management. Oxford: Alpha Science International Ltd.
 11. Eschenbach, R. (1996). Controlling. Stuttgart: Schoffer-Póschel.
 12. Goliszewski, J. (2015). Controlling. Koncepcja, zastosowania, wdrożenie. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 13. Horvath, R. (1990). Controlling. Munchen.
 14. Janczyk-Strzała, E. (2008). Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Warszawa: CeDeWu.
 15. Jędralska, K., and Woźniak-Sobczak, B. (2000). System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie. Katowice: Akademia Ekonomiczna.
 16. Major, A. (1998). System controllingu w przedsiębiorstwie. Warszawa: Semper.
 17. Piontek, J. (1995). Distributions controlling. Munchen: Verlag R. Oldenburg.
 18. Radzikowski, W., and Wierzbiński, J. (1999). Controlling, Koncepcje, metody zastosowania. Toruń: Toruńska Szkoła Zarządzania.
 19. Strużycki, M. (2002). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.
 20. Vollmuth, H.J. (2000). Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 21. Weber, J. (1996). Einfuhrungin das Controlling. Stuttgart: Scháffer-PoeschelVerlag.
 22. Wierzbicki, K. (2000). Praktyczny poradnik kontrolera. Warszawa: Kwantum.
 23. Chojnacka-Komorowska, A. (2017). Funkcjonowanie systemów controllingu finansowego w przedsiębiorstwach na podstawie badań ankietowych In: J. Lichtarski ed., Przedsiębiorczość i zarządzanie, XVIII, f. III. Łódź-Warszawa. 585 Management and Economics
 24. Bieńkowska, A., and Zabłocka-Kluczka, A. (2016). Trust and controlling. Management, 20(2), pp. 269.
 25. Gemza, J. (1998). Specyfika organizowania controllingu w małej firmie produkcyjnej. Przegląd Organizacji, 7-8, pp. 57.
 26. Kostrzewa, A. (2007). Controlling dobrze, ale jak i dlaczego? Filozofia działania firmy. Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 27. Nowak, M. (2015). Controlling - koncepcja oraz metoda wspomagająca współpracę międzyorganizacyjną. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 224.
 28. Wierzbicki, K. (1994). Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 6.
Cited by
Show
ISSN
2545-2827
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/mape-2018-0073
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu