BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Graczyk Magdalena (University of Zielona Góra, Poland), Kułyk Piotr (University of Zielona Góra, Poland), Kaźmierczak-Piwko Leszek (University of Zielona Góra, Poland), Augustowski Łukasz (University of Zielona Góra, Poland)
Title
Ecological Innovations in Agricultural Production as A Pro-Development Factor of the Economy
Source
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018, vol. 1, s. 603-612, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Ekoinnowacje, Produkcja rolna, Gospodarka rolna, Modele wzrostu
Eco-innovation, Agricultural production, Agriculture economy, Growth model
Note
streszcz., summ.
Abstract
The study presents the impact of eco-innovation and policy conducive to the implementation of the principles of sustainable development in agriculture on economic development. The starting point was the analysis of economic growth models and indicating in them the approach to innovation for the implementation of sustainable development. The specifics of eco-innovation in the agricultural sector and their typology have been presented. Due to the complexity of innovative processes and in particular the resulting effects, multi-component measures of innovation and eco-innovation have been discussed. In the last part, using the panel analysis, the effect of eco-innovation in agriculture on socio-economic development at the level of the entire economy has been demonstrated. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agénor, P-R., Neanidis, K.C. (2015). Innovation, public capital, and growth. Journal of Macroeconomics, 44, pp. 257-262.
 2. Aghion, P., Bloom N., Blundell, R., Griffith, R., Howitt, P. (2005). Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship. The Quarterly Journal of Economics, 120(2), pp. 701-728.
 3. Augustowski, Ł., Sługocki, W. (2016). The influx of greenfield foreign direct investments into Poland and the efficiency of Polish labor market in the time of economic crisis. In: J. Babiak, ed., Studies of economic and social processes : dilemmas of economic development of Poland and the European. Poznań - Środa Wlkp. : The Great Poland University of Social and Economics, pp. 111-124.
 4. Bilbao-Osorio, B., Rodríguez-Pose, A. (2004). From R&D to Innovation and Economic Growth in the EU, Growth and Change. Journal of Urban and Regional Policy, 35(4), pp. 22-24.
 5. Delmer, D. P. (2005). Agriculture in the developing world: Connecting innovations in plant research to downstream applications. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(44), pp. 157-160.
 6. Giejbowicz, E., Chlebicka, A. (2012). Wspieranie innowacyjności w ramach WPR: dotychczasowe doświadczeni i nowe propozycje legislacyjne. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, pp. 3-4.
 7. Giljum, S., Lieber, M., Daranova, A. (2017). EU Eco-Innovation Index 2016, pp. 1-2.
 8. Global Innovation Index. Analysis, [Online]. Available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis [access: 12.01.2018].
 9. Górka M., Ruda M. (2012), Innowacje w gospodarstwach rolniczych województwa podkarpackiego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 29, pp. 127-128.
 10. Graczyk, M., Kaźmierczak-Piwko, L. (2012). Rola ekoinnowacji w procesie zrównoważonego rozwoju regionu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 244, pp. 147-157.
 11. Gust-Bardon, I. N. (2012). Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku : analiza wybranych zagadnień. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 43(1), pp. 112-120.
 12. Kałuża, H., Ginter, A. (2014). Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 361, pp. 89-94.
 13. Kaźmierczak-Piwko, L. (2012). Determinanty działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw. Journal of Management and Finance,10(1), pp. 533-543.
 14. Kułyk, P. (2013). Finansowe wsparcie rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, pp. 10-11.
 15. Mirkowska, Z. (2010). Innowacje i innowacyjna gospodarka a rolnictwo. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4(325), pp. 126-130.
 16. Moschini, G. (2001). Economic Benefits and Costs of Biotechnology Innovations in Agriculture. Iowa State University Digital Repository,CARD Working Papers, 311, pp. 4-6.
 17. OECD: GDP database, [Online]. Available: https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm [access: 12.01.2018].
 18. Reardon, T., Lu, L., Zilberman, D. (2017). Linking among innovation, food system, and technology adoption, with implications for food policy. Food policy, 4.
 19. Stuiver, M., Leeuwis, C., Ploeg, J.D. (2004). The Power of Experience: Farmers' Knowledge and Sustainable Innovations in Agriculture. In: Seeds of Transition Essays on novelty production, niches and regimes in agriculture, Wiskerke, J.S.C., van der Ploeg, J.D.Royal Van Gorcum, pp. 94-97.
 20. Szamrej-Baran, I. (2012). Konkurencyjność gospodarki Polski na tle wybranych gospodarek Unii Europejskiej. Studia i Prace WNEiZ, 25, pp. 133-140.
 21. Szostak, E. (2015). Inteligentne specjalizacje w rozwoju regionu. Studia Ekonomiczne, 209, pp. 212-214.
 22. Tabaka, A. (2015). Innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Olsztyn: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, pp. 6-11.
 23. The Global Competitiveness Report 2015-2016.
 24. Uppenberg, K. (2009). Innovation and economic growth. EIB Papers, 14(1), pp. 12-19.
 25. van Es, H., Woodard, J. (2017). Innovation in Agriculture and Food Systems in the Digital Age. In: The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World, p. 99.
 26. Wong, P. K., Ho, Y. P., Autio, E. (2005). Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth: Evidence from GEM data. Small Business Economics, 24(3), pp. 336-341.
 27. World Economic Forum 2013-2014,[Online]. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013 [access: 12.01.2018].
 28. World Economic Forum 2014-2015,[Online]. Available at:http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf [access: 12.01.2018].
Cited by
Show
ISSN
2545-2827
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/mape-2018-0076
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu