BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chłąd Mateusz (Czestochowa University of Technology)
Title
Elements of Sustainable Development in Selected European Union Countries
Source
Ekonomia i Prawo, 2020, t. 19, nr 3, s. 435-447, bibliogr. 21 poz.
Economics and Law
Keyword
Rozwój zrównoważony, Rozwój zrównoważony transportu, Transport
Sustainable development, Sustainable development of transport, Transport
Note
JEL Classification: Q56; R41; R490
summ.
Country
Kraje Unii Europejskiej
Abstract
Motivation: The concept of sustainable development relates in particular to the analysis of the causes of excessive environmental degradation. It defines a strategy for limiting this process in three main areas: ecological, economic and socio-cultural human activity. The survey will cover selected EU countries, including Poland, in accordance with Eurostat's sustainable development arrangements. The analysis concerns sustainable development in transport, modality of transport division, logistic efficiency and the volume of freight transport relative to GDP. Aim: The purpose of the article is to present an analysis and development of sustainable transport development in selected European Union countries by using appropriate indicators in relation to the transport of goods. Results: Relevant indicators regarding the transport of goods and identifying trends affecting the environment and society of transport in the EU have been analysed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borys, T. (2009). Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu. In D. Kiełczewski, & B. Dobrzyńska (Eds.), Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju. Białystok: WSE w Białymstoku.
 2. European Commission. (2006). Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Keep Europe moving: sustainable mobility for our continent: mid-term review of the European Commission's 2001 Transport White Paper (COM/2006/314).
 3. European Commission. (2009). Communication from the Commission: a sustainable future for transport: towards an integrated, technology-led and user friendly system (COM/2009/279).
 4. Eurostat. (2018). Retrieved 02.01.2020 from https://ec.europa.eu.
 5. Fiedor, B., & Czaja, S. (2010). Ekonomia środowiska i ekologiczna jako filary ekonomii zrównoważonego rozwoju. In B. Poskrobko (Ed.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju: materiały do studiowania. Białystok: WSE.
 6. Kauf, S., & Tłuczak, A. (2014). Logistyka miasta i regionu: metody ilościowe w decyzjach przestrzennych. Warszawa: Difin.
 7. Krzyżaniak, S. (2011). Najlepsze praktyki w logistyce i zarządzaniu łańcuchami dostaw szansą wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i wsparcia zrównoważonego rozwoju. Logistyka, 6.
 8. Litman, T., & Burwell, D. (2003). Issues in sustainable transportation. International Journal of Global Environmental Issues, 6(4). doi:10.1504/IJGENVI.2006.010889.
 9. Moterski, F. (2008). Praktyczne wykorzystanie elementów logistyki w gospodarce miejskiej. In Z. Przygodzki, & M.E. Sokołowicz (Eds.), Nowoczesne miasto: badania, instrumenty, analizy. Łódz: Uniwersytet Łódzki.
 10. Motowidlak, U. (2012). Wybrane aspekty transportu zrównoważonego. Logistyka, 2.
 11. Nowakowska-Grunt, J., & Strzelczyk, M. (2016). Problem of air pollution and road freight in European Union. Transportation Research Procedia, 16. doi:10.1016/j.trpro.2016.11.039.
 12. Nowosielski, R. (2005). Definicja i model rozwoju zrównoważonego. In A. Wasiak, & G. Dobrzański (Eds.), Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Białystok: Politechnika Białostocka.
 13. Piontek, B. (2002). Rozwój zrównoważony i trwały w miernikach oraz w systemach sprawozdawczości. Bytom: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji.
 14. Pressl, R., & Reiter, K. (2003). Zarządzanie zachowaniami komunikacyjnymi i świadomość transportowa. Retrieved 02.01.2020 from https://www.yumpu.com.
 15. Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju: teoria i praktyka. Poznań: Zysk i s-ka.
 16. Rogers, P., Jalal, K., & Boyd, J. (2008). An introduction to sustainable development. London: Earthscan.
 17. Skrobacki, Z. (2011). Od ogólnej idei zrównoważonego rozwoju do zasad zrównoważonego rozwoju transportu. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12.
 18. Stachera-Włodarczyk, S. (2012). Wybrane aspekty zarządzania zrównoważonym rozwojem w bankach komercyjnych. In I. Krawczyk-Sokołowska (Ed.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście zrównoważonego rozwoju. Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 19. Woś, A. (1995). Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Warszawa: PWN.
 20. Zielaskiewicz, H., & Nowak, I. (2010). Kształtowanie sieci transportowej z uwzględnieniem zasad internalizacji. Logistyka, 1.
 21. Żylicz, T. (2010). Wskaźniki trwałego rozwoju. In J. Kronenberg, & T. Bergier (Eds.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Kraków: Fundacja Sendzimira.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2020.029
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu