BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zabielska Izabela (University of Warmia and Mazury in Olsztyn Poland)
Title
Cooperation, Partnership and Integration in the Cross-border Area: the Role of Borders and Cross-border Cooperation
Source
Ekonomia i Prawo, 2020, t. 19, nr 3, s. 569-583, bibliogr. 35 poz.
Economics and Law
Keyword
Region przygraniczny, Współpraca regionów przygranicznych, Formy współpracy przygranicznej
Border areas, Region cross-border cooperation, Border cooperation form
Note
JEL Classification: F15; F55; O19; P48
summ.
Country
Kraje europejskie, Kraje Unii Europejskiej
Abstract
Motivation: cooperation and partnership as an important tool that promotes cross-border integrations and stimulates the development of less developed border regions. Aim: to determine the importance of partnership and cooperation in border areas. The theoretical part will define the role of borders and co-determination in the context of cross-border cooperation and integration. The empirical part- concentrates on examples of cross-border cooperation, distinguishing two main situations: borders between member states of the EU and borders between the EU and neighbouring countries. Results: establishing transnational relations, and as a result partnership and cross-border integration, enables the flow and exchange of experience, knowledge and cooperation, thus affecting the economic development of cooperating regions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bruneckiene, J., & Sinkiene, J. (2015). The economic competitiveness of Lithuanian-Polish border region's cities: the specific of urban shrinkage. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 10(4). doi:10.12775/EQUIL.2015.039.
 2. CEMR. (2019a). Retrieved 20.12.2019 from https://www.ccre.org.
 3. CEMR. (2019b). Retrieved 15.01.2019 from: http://www.twinning.org.
 4. Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999 (OJ L 210, 31.7.2006).
 5. Decoville, A., & Durand, F. (2018). Exploring cross-border integration in Europe: how do populations cross-borders and perceive their neighbours? European Urban and Regional Studies, 26(2). doi:10.1177/0969776418756934.
 6. European Commission. (2004). Communication from the Commission to the Member states of 2 September 2004 laying down guidelines for a Community initiative concerning trans-European cooperation intended to encourage harmonious and balanced development of the European territory: Interreg III (OJ C 226).
 7. European Commission. (2019). European neighbourhood policy and enlargement negotiations. Retrieved 20.12.2019 from https://ec.europa.eu.
 8. Frątczak-Müller, J., & Mielczarek-Żejmo, A. (2014). Cross-border partnerships: institutions in initiating social networks (based on the Euroregion Spree-Niesse-Bober). Opuscula Sociologica, 9(3).
 9. Giband, D., & Rufi, J.V. (2018). European cross-border spaces: a difficult to define geographic object? An approach from the perspective of soft spaces. Documents d Analisi Geografica, 64(3). doi:10.5565/rev/dag.520.
 10. Grayson, D., & Hodges, A. (2004). Corporate social opportunity: 7 steps to make a corporate social responsibility work for your business. Sheffield: Greenleaf.
 11. Greta, M., & Lewandowski, K. (2008). The significance of euroregions in the process of achieving social and economic cohesion in the European Union. In: R. Stanisławski, M. Greta, & A. Maciaszczyk (Eds.), Structural funds for the socio-economic development of the Lodz region in the perspective of experiences of Polish regions. Łódź: Politechnika Łódzka.
 12. GUS. (1999). Euroregiony w nowym podziale terytorium Polski. Retrieved 20.12.2019 from http://www.sbc.org.pl.
 13. Interreg Europe. (2019). Retrieved 20.12.2019 from https://www.interregeurope.eu.
 14. Kantyka, S. (2010). Partnerstwo lokalne w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. In: A. Frączkiewicz-Wronka (Ed.), Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych. Katowice: Katowice University of Economics.
 15. Kmet, E.B., & Mayzner, N.A. (2017). The methodical approach to the evaluation of the competitiveness of the border territories. European Research Studies Journal, 20(2B). doi:10.35808/ersj/673.
 16. Koch, K. (2018). The role of territoriality in the European Union multi-level governmental cooperation framework of Finnish-Russian cross-border cooperation. European Urban and Regional Studies, 26(2). doi:10.1177/0969776417736359.
 17. Król, M.J. & Król P. (2008). Scenariusze rozwoju współpracy transgranicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej: przypadek podkarpackiego pogranicza polsko-ukraińskiego. In: M.G. Woźniak (Ed.), Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 18. Kurowska-Pysz, J., & Walencik, M. (2017). Cross-border partnership: the approach in the projects co-financed by European Union funds. In M. Boda (Ed.), Proceedings of the Faculty of Economics of Matej Bel University in Banská Bystrica: Economic Theory and Practice 2017. Banska Bystrica: Belianum.
 19. Kwatera, K., & Bukowska, R. (2010). "Partnerstwo w Leadarze" o współpracy i sieciowaniu LGD. Kraków: Małopolska Sieć LGD.
 20. Lechwar, M. (2008). Instytucjonalne podstawy europejskiej współpracy transgranicznej. In: M.G. Woźniak (Ed.), Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 21. Lipets, E.Y. (2018). Dialogue of cultures in the context of globalization: an ethnic aspect. European Research Studies Journal, 21(2).
 22. Palmowski, T., & Pacuk, M. (Eds.). (2004). Europa Bałtycka regionem współpracy i integracji. Gdańsk-Kopenhaga: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Związek Miast i Gmin Morskich.
 23. Penczek-Zapala, M., & Boski, P. (2015). Difficult neighborhoods: wrestling with the history of Polish-German and Polish-Russian relations. Ceskoslovenska Psychologie, 59.
 24. Perkowski, M. (Ed.). (2010). Współpraca transgraniczna: aspekty prawno-ekonomiczne. Białystok: Fundacja Prawo i Partnerstwo.
 25. Petersen, H.G. (2018). Europäische Werte im Konflikt mit Neo-Nationalismus: Europa zwischen fortschreitender Integration und Exit-Optionen. Paper presented at the Deutsch-Georgisches Wissenschafts- und wirtschaftsforum, May 15-18, 2018, Berlin, Germany.
 26. Pinelli, D. (2000). Regional competitiveness indicators. In: M. Klamot, & L. Cybulski (Eds.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. Wrocław: AE we Wrocławiu.
 27. Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a European Neighbourhood Instrument (OJ L 77, 15.3.2014).
 28. Scott, J.W., Celata, F., & Coletti, R. (2018). Bordering imaginaries and the everyday construction of the Mediterranean neighbourhood: introduction to the special issue. European Urban and Regional Studies, 26(1). doi:10.1177/0969776418795208.
 29. Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. (2019). Retrieved 20.12.2019 from http://www.ewt.gov.pl.
 30. Slusarciuc, M. (2013). Partnership and cooperation models in cross-border areas the role of borders and cross-border cooperation. Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, 9(4).
 31. Szewczyk, J. (2007). Zagraniczne związki partnerskie polskich samorządów miast, powiatów i województw. Prace Geograficzne: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 117.
 32. Szmigiel-Rawska, K., & Dołzbłasz, S. (2012). Trwałość współpracy przygranicznej. Warszawa: CeDeWu.
 33. Tennyson, R., & Wilde, L. (2000). The guiding hand: rokering partnerships for sustainable development. New York: UN.
 34. Zabielska, I. (2013). Transgraniczna współpraca regionów. In R. Kisiel, & M. Wojarska (Eds.). Wybrane aspekty rozwoju regionalnego. Olsztyn: Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach.
 35. Zabielska, I., & Zielińska-Szczepkowska, J. (2013). Koszty-korzyści wejścia w życie umowy o małym ruchu granicznym z Obwodem Kaliningradzkim FR: wyniki badań ankietowych. Retrieved 20.12.2019 from http://eurobalt.org.pl.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2020.038
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu