BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kąkol Cezary (University of Zielona Góra, Poland)
Title
Penal Law Protection of A Production Enterprise Employee in The Light of Obligations on The Occupational Safety and Health
Source
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018, vol. 1, s. 711-717, tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Naruszenie przepisów prawa, Ochrona pracownika
Health and safety at work, Violation of the law, Worker protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
The article discusses criminal law regulations whose task is to protect employees from imminent dangers to life and health and resulting from the violation of health and safety at work. Therefore, the key offenses of art. 220 (Act - Penal Code, 1997) from the point of view of criminal responsibility were subject to analysis, as well as the premises that determine it. In this way, an attempt was made to define the protection and responsibility framework both in the subjective and objective dimension. In the further part of the study, the regulations protecting the life and health of employees with other penal regulations of a general nature were discussed, also in the context of criminal threat dimensions, as well as the premises for not being punished by the perpetrator. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bojarski, M., Radecki, W. (2002). Pozakodeksowe prawo karne.. Przestępstwa przeciwko pamięci narodowej, obronności, bezpieczeństwu osób i mienia, zdrowiu. Komentarz, I, pp. 114.
 2. Caraballo - Arias, Y. (2015). Occupational Safety and Health in Venezuela, Annals of Global Health, [online] Volume 81(4), pp. 512 - 521. Availably: https://doi.org/10.1016/j.aogh.2015.08.022 [access 21 June 2018].
 3. Cempel, C., Tabaszewski, M. Ordysinski, S. (2016). Allometric scaling and accidents at work, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, [online] 22(2), pp. 173 - 178.
 4. Availably: https://doi.org/10.1080/10803548.2015.1131071 [access 21 June 2018].
 5. Gerkin PM, Doyon - Martin, J. (2017). Maintaining the failure of the occupational safety and health administration: state - corporate crime through tolerance and permission, State Crime, [online] 6(2), pp. 241 - 264. Availably: https://www.ingentaconnect.com/nect.com/content/pluto/sc/2017/00000006/00000002/art00003 " target="_blank" style="text-decoration: underline;">https://www.ingentaconnect.com/content/pluto/sc/2017/00000006/00000002/art000 03 [access 21 June 2018].
 6. Hanausek, T. (1964). Element bezpośredniości jako znamię niektórych typów przestępstw, Państwo i Prawo, 12, pp. 910.
 7. Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości. Opracowania wieloletnie. Skazania prawomocne - dorośli - wg rodzajów przestępstw i wymiaru kary w l. 2008 - 2016. [online]. Available: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ [access 2 March 2018]. Judgment of the Supreme Court of 19 April 1999, Ref. II K 102/97.
 8. Judgment of the Supreme Court of December 12, 2012, Ref. V KK 64/12.
 9. Judgment of the Supreme Court of February 19, 2013, Ref. IV KK 216/12.
 10. Judgment of the Supreme Court of November 19, 1997, Ref. III KKN 267/96.
 11. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.)
 12. Levin, M.H. (1977). Crimes against employees - substantive criminal sanctions under occupational - safety and health - act, American Criminal Law Review, [online], 14(4), pp. 717 - 745. Availably: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/amcrimlr14&div=48&id=&page= [access 21 June 2018].
 13. Łabuda, G. (2014). Komentarz do art. 220 Kodeksu karnego. In: J. Giezek, D. Gruszecka, N. Kłączyńska, G. Łabuda, A. Muszyńska, T. Razowski, ed., Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, LEX.
 14. Marek, A., (2005). Kodeks karny. Komentarz, Warszawa, p. 487.
 15. Piórkowska - Flieger, J. (2016). Komentarz do art. 220 Kodeksu karnego. In: T. Bojarski, A. Michalska - Warias, J. Piórkowska - Flieger, M. Szwarczyk, ed., Kodeks karny. Komentarz, LEX.
 16. Radecki, W. (2010). In: A. Wąsek, R. Zawłocki, M. Flemming, M. Królikowski, B. Michalski, W. Radecki, R.A. Stefański, J. Warylewski, J. Wojciechowska, A. Wąsek, J. Wojciechowski, (ed.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117 - 221. I, pp. 1393-1406.
 17. Regulation of the Minister of Development and Finance of 15 December 2017 on occupational health and safety in metal foundries (Journal of Laws of 2018, item 48).
 18. Regulation of the Minister of Family, Labour and Social Policy of 29 June 2016 on health and safety at work related to exposure to electromagnetic fields (Journal of Laws of 2018, item 331).
 19. Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of September 26, 1997 on general health and safety at work regulations (Journal of Laws from 2003, No. 169, item 1650, as amended).
 20. Resolution of the Supreme Court of December 15, 2005, Ref. I KZP 34/05.
 21. Siwik, Z., w: Filar , M., (ed.), Bojarski, M., Filipkowski, W., Górniok, O., Hoc, S., Hofmański, P., Kalitowski, M., Kulik, M., Paprzycki, L.K., Pływaczewski, E., Radecki, W., Sienkiewicz, Z., Siwik, Z., Stefański, R.A., Tyszkiewicz, L., Wąsek, A., Wilk, L. (2008). Kodeks karny. Komentarz, Warszawa, pp. 903-906.
 22. The Act of June 26, 1974 - Labor Code (Journal of Laws of 2018, item 108, as amended).
 23. The Act of June 6, 1997 - Code of Criminal Procedure (Journal of Laws of 2017, item 1904, as amended).
 24. The Act of June 6, 1997 - the Penal Code (Journal of Laws of 2017, item 2204, as amended).
 25. Widzisz, R. (2005). Odpowiedzialność za naruszenie bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle art. 220 kodeksu karnego. Prokuratura i Prawo, 4, pp. 64 - 68.
 26. Wróbel, W. (2006). In: Barczak - Oplustil, A., Bogdan, G., Ćwiąkalski, Z., Dąbrowska - Kardas, M., Kardas, P., Majewski, J., Raglewski, J., Rodzynkiewicz, M., Szewczyk, M., Wróbel, W., Zoll, A., ed., Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. 2, Komentarz do art. 117 - 277 k.k., pp. 875- 878.
 27. Ziółkowska, A. (2016). Komentarz do art. 220 Kodeksu karnego. In: V. Konarska - Wrzosek, A. Lach, J. Lachowski, T. Oczkowski, I. Zgoliński, A. Ziółkowska, ed.), Kodeks karny. Komentarz. WK.
Cited by
Show
ISSN
2545-2827
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/mape-2018-0090
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu