BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ignac-Nowicka Jolanta (Silesian University of Technology, Poland), Krenický Tibor (Silesian University of Technology, Poland)
Title
Fault Tree Analysis as A Tool To Increase The Level of Security in An Enterprise
Source
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018, vol. 1, s. 719-725, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa
Health and safety at work, Safety risk identification
Note
streszcz., summ.
Abstract
Technological progress, as well as the development of the sciences on occupational health and safety, increased safety and improved working conditions in enterprises of even the most onerous industries. To maintain the required level of safety, preventive actions are taken to identify all hazards in the workplace. In practice, many methods are used to identify hazards depending on the type of technological processes and the types of workstations analyzed. The article presents the advantages of the fault tree analysis method as a tool to support the process safety management in the enterprise. The article presents features of the fault tree analysis method as a tool for better security management in an enterprise. Cause and effect relationships between events in the fault tree schema on selected examples were examined. Indirect and direct causes of accidents and failures in the enterprise have been identified, including human errors (human factor). The use of the fault tree analysis method to support accident and failure risk assessment in an industrial plant was also analyzed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bobrowski, D. (1980). Probabilistyka w zastosowaniach technicznych. Warszawa: Wyd. WNT.
 2. Gembalska-Kwiecień, A. (2016). Proces przygotowania pracowników do podjęcia bezpiecznej pracy na przykładzie kopalni. In: H. Badura, A. Michna, S. Czerwiński ed., Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Górnictwo - perspektywy i zagrożenia, z. 1(13).
 3. Hąbek, P. and Molenda, M. (2017). Using the FMEA method as a support for improving the social responsibility of a company. In: 6th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems. ICORES 2017, Porto, Portugal, 23-25 February, 2017. Final program and book of abstracts. [B.m.] : SciTePress - Science and Technology Publications, p. 39.
 4. Idzikowski, A. and Bajdur, W.M. (2011). Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ślusarza metodą wstępnej analizy zagrożeń - PHA. In: J. Tabor, Sz. Salamon, ed., Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, T.2, Przegląd metod oceny ryzyka zawodowego, Wyd. WZ PCz, Częstochowa.
 5. Ignac-Nowicka, J. (2015). Application of elements of the teory of events to identify hazards in mining workplaces. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, No. 42 (114), pp. 133-139.
 6. Ignac-Nowicka, J. (2017). Analiza zagrożeń na wybranych stanowiskach pracy z zastosowaniem drzewa błędów. In: A. Kuboszek, E. Milewska, ed., Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Jakość, Bezpieczeństwo, Środowisko, vol. 6, is. 7.
 7. Ignac-Nowicka, J. (2018). Application of the FTA and ETA method for gas hazard identification for the performance of safety systems in the industrial department. Management Systems in Production Engineering. vol. 26, No. 1, pp. 23-26.
 8. Kalinowski, R. (2003). Monitorowanie zagrożeń. Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej.
 9. Kotus, M., Burda, M., Pauliček, T. and Kiedrowicz M. (2014). Risk assessment of decreasing the failure of thermal liquid collector. Menagement Systems in Production Engineering, vol. 1(13), pp. 10-12.
 10. Pauliček, T., Čičo, P., Zaujec, J. and Burda, M. (2012). Risk assessment and actions to reduction of risk in explosive environment. Menagement Systems in Production Engineering, vol. 3(7), pp. 18-20.
 11. PN-N-18001 (2004). Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. Warszawa: Wyd. PKN.
 12. Studenski, R. (1996). Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej, pp. 64-65.
Cited by
Show
ISSN
2545-2827
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/mape-2018-0091
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu