BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczak Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), Mielecka-Kubień Zofia (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), Wędzicha Elżbieta (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
Title
Spożycie napojów alkoholowych wśród pracownic przemysłu dziewiarskiego województwa katowickiego
Alcohol Consumption Among the Workers of Knitting Factory in Katowice Voivodship
Source
Badania Operacyjne i Decyzje, 2001, nr 3-4, s. 5-19, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Operations Research and Decisions
Keyword
Kobieta, Konsumpcja alkoholu, Konsumpcja wina, Konsumpcja piwa, Wielkość spożycia, Badania ankietowe, Wyniki badań
Woman, Alcohol consumption, Consumption of wine, Beer consumption, Volume of consumption, Questionnaire survey, Research results
Note
streszcz., summ.
Badanie zostało wykonane w 1994 r. w ramach grantu KBN nr 1 P110 006 04 przez zespół w składzie: A. Barczak, Z. Mielecka-Kubień, E. Wędzicha, J. Wywiał
Country
Województwo katowickie
Katowice Voivodeship
Abstract
Przedstawiono wyniki ankietowego badania spożycia alkoholu wśród kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwie dziewiarskim, w województwie katowickim. Porównano oceny poziomu spożycia alkoholu otrzymane dwiema metodami ankietowania: na podstawie pytań dotyczących ostatniej okazji spożywania alkoholu oraz pytań dotyczących częstości spożycia. (abstrakt oryginalny)

The study presents the results of survey concerning alcohol consumption among women working in a knitting factory in Katowice voivodship. Two kinds of estimate of the level of alcohol consumption were compared: one based on the question about the last occasion of alcohol drinking, the other one based on frequency-quantity method. The estimates of the level of alcohol consumption based on "the last occasion" method appeared to be significantly higher; the difference was specially well visible in the case of the consumption of vodka. As regards women who drunk exclusively wine, had average income, and who did not drink much during the one occasion the level of alcohol consumption was lower. It should be stressed that considerable part of respondents declared very low level of alcohol consumption. Distribution of the total alcohol consumption as well as the distributions of consumption of specific alcohol beverages in the population under consideration corresponded to the log-normal one. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne, praca zbiorowa pod red. I. Walda, Warszawa, PWN, 1986.
 2. BARCZAK A., MIELECKA-KUBIEŃ Z., WĘDZICHA E., WYWIAŁ J., Charakterystyka spożycia napojów alkoholowych wśród ludności pracującej w województwie katowickim [w:] Badania Operacyjne i Decyzje 2001, nr 2, s. 5-21.
 3. BARCZAK A., MIELECKA-KUBIEŃ Z., WĘDZICHA E., WYWIAŁ J., Spożycie napojów alkoholowych wśród górników województwa katowickiego [w:] Badania Operacyjne i Decyzje 2001, nr 2, s. 23-38.
 4. DOMAŃSKI Cz., Statystyczne testy nieparametryczne, Warszawa, PWE, 1979.
 5. GREŃ J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, Warszawa, PWN, 1975.
 6. JASIŃSKI J., Badania ankietowe nad spożyciem alkoholu w Polsce w 1980 roku, Warszawa, SKP, 1984.
 7. JASIŃSKI J., Spożycie napojów alkoholowych w Polsce w 1985 r. Część I. Wzory zachowań, Archiwum Kryminologii, t. XVI, 1989.
 8. JASIŃSKI J., Spożycie napojów alkoholowych w Polsce w 1985 r. Część II. Przekonania i opinie, Archiwum Kryminologii, t. XVII, 1990.
 9. LEDERMANN S., Alcool, alcoolisme, alcoolisation, Travaux et Documents, Cahier nr 29, Presses Universitaires de France, 1956.
 10. MÄKELÄ K., Pomiar spożycia alkoholu, w pracy Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne, praca zbiorowa pod red. I. Walda, Warszawa, PWN, 1986.
 11. MOSKALEWICZ J., Obecne tendencje w zróżnicowaniu spożycia alkoholu w Polsce, w pracy Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne, praca zbiorowa pod red. I. Walda, Warszawa, PWN, 1986.
 12. MOSKALEWICZ J., Spożycie alkoholu w województwie łódzkim, Raport z badań, 1994 (maszynopis).
 13. SIEROSŁAWSKI J., Spożycie alkoholu w województwie katowickim, Raport z badań, 1994 (maszynopis).
 14. SKOG O.J., The Distribution of Alcohol Consumption, Part II. A Review of the First Wave of Empirical Studies, SIFA, Oslo 1983.
 15. ŚWIĘCICKI A., Alkohol. Zagadnienia polityki społecznej, Warszawa, SKP, 1968.
 16. ŚWIĘCICKI A., Zróżnicowanie konsumentów alkoholu, w pracy Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne, praca zbiorowa pod red. I. Walda, Warszawa, PWN, 1986.
 17. WALD I., KULISIEWICZ T., MORAWSKI J., BOGUSŁAWSKI A., Raport o problemach polityki w zakresie alkoholu, Warszawa, IWZZ, 1981.
 18. WALD I., MORAWSKI J., MOSKALEWICZ J., SZYDŁOWSKA T., II Raport o problemach polityki w zakresie alkoholu, Warszawa 1990.
 19. VOLICER B.J., VOLICER L., Randomized Response Technique of Estimating Alcohol Use and Non-compliance in Hypertensives, Journal of Studies on Alcohol, 1982/43.
Cited by
Show
ISSN
1230-1868
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu