BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matušů Martin (University of Economics Prague)
Title
Integrated System of Management
Zintegrowany system zarządzania
Source
Badania Operacyjne i Decyzje, 2001, nr 3-4, s. 95-104, rys., bibliogr. 9 poz.
Operations Research and Decisions
Keyword
Zarządzanie jakością, Zintegrowane systemy zarządzania, Zintegrowane systemy zarządzania jakością, Zarządzanie przez jakość, Normy ISO 9000, Normy ISO 14000
Quality management, Integrated Management System, Integrated quality management systems, Total Quality Management (TQM), ISO 9000, ISO 14000
Note
summ., streszcz.
Abstract
W części przeglądowo-historycznej artykułu omówiono rozwój technik zarządzania jakością w Japonii, podkreślając znaczenie mentalności narodowej Japończyków jako twórców norm ISO serii 9000 i późniejszej modyfikacji tych norm, znanej jako ISO 9000/2000. Przeanalizowano zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem uwzględniający zarówno wymagania jakościowe zawarte w normach ISO 9000/2000, jak i wymagania ochrony środowiska w normach ISO 14 000. Wyliczono i omówiono tzw. wymiary jakości oraz przedstawiono procesowo zorientowany system zarządzania jakością. Przeanalizowano wielokrotnie opisywane relacje między systemami ISO z serii 9000 a filozofią nieustannego doskonalenia jakości zawartą w koncepcji TQM. Dokonano analizy porównawczej proekologicznych norm ISO 14 000 z normami 9000/2000 oraz sformułowano postulaty pod adresem zintegrowanego systemu zarządzania uwzględniające problemy ochrony środowiska. Praca ma charakter przeglądowy i zawiera elementy własnej oceny unormowań ISO oraz zakresu ich stosowalności. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with integrated system of management with special emphasis on ISO 9000/2000 standards. Simultaneously it analyses the nature of entrepreneurial freedom in context of environmental management system demands formulated by ISO 14 000. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. CHASE R.B., AQUILANO N.J., Production and Operations Management, 7-th edition, IRWIN, 1995.
  2. DONNELY Jr. J.H., GIBSON J.L., IVANCEVICH J.M., Fundamentals of Management, 9-th edition, IRWIN, 1995.
  3. EVANS J.R., The Management and Control of Quality, 2-nd edition, West Publishing Company, 1993.
  4. ISHIKAWA K., Co je celopodnikové řízení jakosti? Japonská cesta. Česká společnost pro jakost, Praha 1991.
  5. MIZUNO S., Řízení jakosti, Viktoria Publishing, Praha 1994.
  6. MYKISKA A., CHMELÍK V., MATUŠŮ M., Řízení a zabezpečování jakosti, ČVUT, Praha 1998.
  7. SCHEIBER K., ISO 9000 Velká revize. Česká společnost pro jakost, Praha 1999.
  8. Soubor norem ČSN ISO 9000.
  9. VEBER J., Management kvality - od ISO 9000 k TQM, Nakladatelství Máchova kraje, Bělá pod Bezdězem 1997.
Cited by
Show
ISSN
1230-1868
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu