BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przekota Grzegorz (Politechnika Koszalińska)
Title
Inwestycja jako zagadnienie dwudecyzyjne
Investment as a Two-decision Problem
Source
Badania Operacyjne i Decyzje, 2001, nr 3-4, s. 117-125, rys., bibliogr. 6 poz.
Operations Research and Decisions
Keyword
Inwestycje, Papiery wartościowe, Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
Investment, Securities, Decision making under uncertainty
Note
streszcz., summ.
Abstract
Praca traktuje o inwestycji jako zagadnieniu dwudecyzyjnym. Przedstawiono w niej teorię dotyczącą zagadnienia dwudecyzyjnego, wyjaśniono terminy oraz pokazano niektóre sposoby jego rozwiązania. Zasygnalizowano problem występowania parametru zakłócającego jako elementu utrudniającego podjęcie właściwej decyzji. Omówioną teorię zilustrowano przykładem dotyczącym inwestycji w papiery wartościowe. (abstrakt oryginalny)

The pressent paper investment as a two-decision problem. A basic theory applying to two-decision problem has been presented, the relevant terms explained and some of the solutions given. The problem of disrupt parameter occurring has been indicated as an element which causes correct decision difficult to make. The theory has been illustrated by an example, which applies to investments in securities. The investment is preceded by a research test. On such basis, possible steps to be taken are created - (the function of decision), and then accepting some suitable criterion of procedure we choose one of them. The natural approach towards choosing the function of decision is finding the one which ensures monotonic minimisation of the risk. But it rarely exists. So, putting some limitation on the set of decision functions, some of them, the so-called functions of unacceptability, are eliminated. There are a lot of different criteria of choosing correct decision function. It is chosen from the set of acceptable functions depending on inclination of an investor to risk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. BARRA J.R., Matematyczne podstawy statystyki, Warszawa 1982.
  2. BARTOSZEWICZ J., Wykłady ze statystyki matematycznej, Warszawa 1996.
  3. JÓŹWIAK J., PODGÓRSKI J., Statystyka od podstaw, Warszawa 1998.
  4. PRZEKOTA G., Przestrzenie statystyczne i zbiory ufności, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. W. Ślęzaka, WSP Bydgoszcz 1999.
  5. SILVEY S.D., Wnioskowanie statystyczne, Warszawa 1978.
  6. STECZKOWSKI J., Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych, Warszawa-Kraków 1995.
Cited by
Show
ISSN
1230-1868
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu