BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszka Sara (Silesian University of Technology), Gašpar Štefan (Technical University Kosice, Slovak Republic)
Title
Fault Tree Analysis as A Tool To Increase The Level of Security in An Enterprise
Source
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018, vol. 1, s. 851-856, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Jakość produktu, Zasoby ludzkie, Proces produkcji, Produkt
Product quality, Human resources, Production process, Product
Note
streszcz., summ.
Abstract
Human factor, often referred to in the literature as human resources, is an important type of resources in an enterprise in ensuring the highest possible quality of products and meeting the needs of customers. The paper presents the question of influence of human factor on the quality of manufacture of the finished product in individual stages of the production process. This problem was presented based on literature analysis and on observations in a production business. Due to the ever-increasing significance of human influence on product quality, this issue is not only very timely, but is constantly being developed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Frąś, J. and Siwkowski, M. (2011). Metody I techniki zarządzania jakością. Szczecin: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 685.
 2. Gawlik, J. and Kiełbus, A. (2008). Metody I narzędzia w analizie jakości wyrobów.
 3. Gembalska-Kwiecień, A. (2017). Improving safety culture in the enterprise based on attitudes and behavior of its employees.
 4. Gembalska-Kwiecień, A. (2017). Development of an Innovative Methodology Supporting Project Risk Management in the Manufacturing Company of the Automotive Industry, ICORES, pp. 265-271.
 5. Horbaczewski, D. (2006). Filozoficzne źródła współczesnego pojmowania jakości. Problemy Jakości, 10, pp. 10-15.
 6. Krzemień, E. and Wolniak R. (2007). Problems of incentives for employees in the quality management of the service sector. Quality and Quantity, 5, pp. 749-756.
 7. Midor, K. (2014). Innovations in the field of enterprise quality management as an element of sustainable development implementation, STEF92 Technology, pp. 215-222.
 8. Molenda, M. (2014). Uwarunkowania jakości badania satysfakcji klientów. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, Jakośći Bezpieczeństwo, Gliwice: PA NOVA, pp. 154-163.
 9. Nowak, W. and Pacholski, L. (2009). Human factors in improving process of company organizational culture. Poznań: Publishing House of Poznań University of Technology, pp. 61-74.
 10. Nowicki, P. and Sikora, T. (2010). Czynniki kształtujące satysfakcję klienta oraz korzyści z pomiaru satysfakcji klienta w procesie doskonalenia jakości. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ.
 11. Prozorowicz, M. (2001). Ekonomiczne determinant kształtowania jakości wyrobu w przedsiębiorstwie. Szczeciń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, pp. 25-32.
 12. Sęp, J. and Pacyna A. (2011). Metody I narzędzia zarządzania jakością. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 13. Wolniak, R. et al (2016). Evaluation of the level of quality with regard to architectural barriers according to the degree of disability. 3th International Multidyscyplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art. SGEM 2016, pp. 6-9.
Cited by
Show
ISSN
2545-2827
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/mape-2018-0107
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu