BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Furtak Aleksandra (Gdynia Maritime University), Mach Błażej (Gdynia Maritime University)
Title
Green Supply Chain. Developing Logistics With Care for the Environment
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2020, t. 47, nr 1, s. 65-73, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zielona logistyka, Łańcuch dostaw, Ochrona środowiska
Green logistics, Supply chain, Environmental protection
Note
JEL Classification: O30
summ.
Abstract
Significant environmental changes over the last few decades have influenced the perception of the supply chain. The increasing awareness of the public has definitely changed the perception of environmental performance, which has motivated entrepreneurs to adapt to new concepts. New methods and tools have been developed to support lower material consumption and reuse. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonyová A., Antony P., Soewito B., (2016), Logistics Management: New trends in the Reverse Logistics, "Journal of Physics: Conference Series", vol. 710.
 2. Jóźwiak A., Kołosowski A., (2019), Zrównoważony łańcuch dostaw, Instytut Logistyki, Wydział Mechaniczny, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA.
 3. Kruczek M., Przybylska E., Żebrucki Z., (2015), Znaczenie innowacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, vol. 78.
 4. Leszczyńska A, (2014), Zastosowanie wskaźników rozwoju zrównoważonego w łańuchu dostaw, Optimum Studia Ekonomiczne vol. 4.
 5. Pisarek A., Witkowski J., (2017), Istota zielonych łańcuchów dostaw- propozycja systematyzacji pojęć, Zeszyty Naukowe Uniwerstytetu Ekonomicznego w Katowicach, vol. 315
 6. Sagan C., (1997), Bilions and Bilions, Random House.
 7. Sprzęglewska P., Zięba M. (2013), Ekologia, jako nowy pomysł na sukces. Rozwój łańcucha dostaw z uwzględnieniem ochrony środowiska, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznanskiej vol.60.
 8. Tundys B., (2015), Krótki łańcuch dostaw produktów spożywczych (SFSC)- ujęcie teoretyczne I praktyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach vol. 249.
 9. Tundys B., (2015), Zielony łańcuch dostaw w gospodarce o okrężnym obiegu- założenia, relacje, impikacje, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 383.
 10. https://www.hbrp.pl/b/zielony-lancuch-dostaw/l7uABM4k [3.06.2020].
 11. https://jemyeko.com/ekologiczne-lancuchy-dostaw [04.06.2020r].
 12. https://www.hbrp.pl/b/dlaczego-warto-dbac-o-zrownowazony-
 13. https://www.polpharma.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/zrownowazony-lancuch-dostaw/ [4.06.2020].
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2020.1.006
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu