BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włodarczyk Włodzimierz Cezary
Title
Pożegnanie Profesora Andrzeja Wojtczaka 1933-2020
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, t. 18, nr 1, s. 121-123
Keyword
Zdrowie publiczne, Przegląd dorobku naukowego, Ocena dorobku naukowego, Medycyna
Public health, Overview of scientific achievements, Scholarly achievements estimating, Medicine
Wojtczak Andrzej
Abstract
Znaczna część dorobku naukowego Profesora - szczególnie w początkowym okresie, ale także później - była ukierunkowana medycznie. Dorobek ten obejmuje autorstwo lub współautorstwo ponad 500 pozycji. Był naczelnym redaktorem podręcznika Choroby wewnętrzne (3 tomy, Warszawa 1980-1983 oraz 1995). Był także autorem wielu rozdziałów w podręcznikach - zarówno w powyższym, jak i takich, jak Diagnostyka chorób wewnętrznych pod redakcją Edwarda Szczeklika czy Dietetyka kliniczna pod redakcją Jana Hasika. Ale - co dla jego uczniów i następców było najbardziej istotne - napisał też dwie ważne książki o zdrowiu publicznym. (fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.20.011.12665
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu