BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzysiak Zbigniew (University of Life Sciences in Lublin)
Title
Profitability of Sugar Beet Crop in 2018/2019 Campaign on the Example of Lubelskie Province
Source
Agricultural Engineering, 2020, R. 24, nr 3, s. 39-49, wykr., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Warzywa, Produkcja rolna, Produkcja, Analiza koszty-produkcja-zysk
Vegetables, Agricultural production, Production, Costs-production-pprofit analysis
Note
summ., streszcz.
Abstract
W pracy przedstawiono kompleksową analizę i kalkulacje kosztów uprawy buraków cukrowych w kampanii 2018/2019, dla gospodarstw indywidualnych regionu lubelskiego. Na wynik finansowy uzyskiwany przez plantatorów w głównym stopniu mają wpływ koszty pośrednie pochłaniające 60,11 przychodu z produkcji. Wśród tej grupy kosztów największy udział mają koszty usług zasiewu, zbioru buraków cukrowych i wapnowania gleby wynoszące 1,13%. Natomiast koszty bezpośrednie w tej kampanii stanowiły 39,89% osiągniętego przychodu. W rozważanej kampanii produkcja buraków cukrowych była opłacalna, ponieważ wartość wskaźnika opłacalności produkcji wyniosła 1.24, a wartość kosztu jednostkowej produkcji wyniosła 14,33 PLN∙dt-1 . Uprawa buraków cukrowych jest jedną z dochodowych działalności w produkcji rolnej, ale charakteryzuje się wysokimi kosztami produkcji pochłaniającym 80,39% przychodu z produkcji w analizowanej kampanii 2018/2019. Głównym czynnikiem wpływającym na dochód z uprawy buraków cukrowych była cena za surowiec, która w rozważanym roku gospodarczym w stosunku do sezonu ubiegłego wzrosła tylko o 0.77 PLN∙t-1. (abstrakt oryginalny)

The work presents a complex analysis and cost accounting of beet sugar cultivation in 2018/2019 campaign for individual farms of Lublin region. The economic results obtained by producers are mainly affected by indirect costs accounting for 60.11% of the revenue from the total production. Within this group of costs, the major components are sowing service, harvest and soil liming operations reaching 39.38%. Sugar beet production in the analyzed campaign was profitable, with the profitability index of 1.24 and unit production cost 14.33 PLN∙dt-1 is considered one of the profit-making activities in agricultural production, yet it is characterized by a high production cost that gobbled up to 80.39% of the total revenue in the analyzed 2018/19 campaign. The main factor influencing the income from sugar beet cultivation was the price for the raw material, which in the considered business year in relation to the previous season increased by only 0.77 PLN∙t-1.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Augustyńska-Grzymek, I. (2017). Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2014-2016. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Warszawa.
 2. Chudoba, Ł. (2004). Produkcja buraków cukrowych. Fundusz Współpracy. Warszawa.
 3. Gawryszczak, M. (2019a). Aktualności z Unii Europejskiej. Burak Cukrowy, Wiosna. 3.
 4. Gawryszczak, M. (2019b). Podsumowanie kampanii cukrowniczej 2018/2019 w Polsce.. Burak Cukrowy, Wiosna, 16-17.
 5. Gorzelany, J. (2010). Koszty i energochłonność procesów produkcji buraków cukrowych. Inżynieria Rolnicza 1, 191-197. ISSN 1429-7264.
 6. https://firma.polski-cukier.pl/269,aktualnosci?tresc=6265 dostęp w dniu 15.04.2019.
 7. Krzysiak, Z. (2006). Koszty i opłacalność produkcji buraków cukrowych. Inżynieria Rolnicza, 5, ISSN 1429-7264,
 8. Jansen, R., Stibbe, C. (2007). Impact of plant breeding on the profitability of sugar beet production International sugar journal, 1300(109), 227-233. ISSN 0020-8841
 9. Krzysiak, Z. (2008). Dochodowość produkcji buraków cukrowych w pierwszym roku trwania reformy rynku cukru UE. Gazeta Cukrownicza, 8, 262-265.
 10. Krzysiak, Z. (2009). Dochodowość produkcji buraków cukrowych w drugim roku trwania reformy rynku cukru UE. Gazeta Cukrownicza, 7-8, 206-208,
 11. Krzysiak, Z. (2010a). Dochodowość produkcji buraków cukrowych w trzecim roku trwania reformy rynku cukru UE. Gazeta Cukrownicza, 2, 49-51.
 12. Krzysiak, Z. (2010b). Dochodowość produkcji buraków cukrowych w czwartym roku trwania reformy rynku cukru UE na przykładzie województwa lubelskiego. Gazeta Cukrownicza, 5, 126-128.
 13. Krzysiak, Z. (2011). Dochodowość produkcji buraków cukrowych po reformie rynku cukru UE na przykładzie województwa lubelskiego. Gazeta Cukrownicza, 3, 71-74.
 14. Krzysiak, Z. (2012). Dochodowość produkcji buraków cukrowych w drugim roku po reformie rynku cukru UE na przykładzie województwa lubelskiego. Gazeta Cukrownicza, 3, 112-115.
 15. Krzysiak, Z. (2013). Dochodowość produkcji buraków cukrowych w trzecim roku po reformie rynku cukru UE na przykładzie województwa lubelskiego. Gazeta Cukrownicza, 5-6, 185-188.
 16. Krzysiak, Z. (2015). Dochodowość produkcji buraków cukrowych w czwartym roku po reformie rynku cukru ue z uwzględnieniem kosztów transportu. Logistyka, 3, 2612-2617.
 17. Krzysiak, Z. (2016). Dochodowość produkcji buraków cukrowych w kampanii 2015/2016 na przykładzie województwa lubelskiego Motorol, 9(18), 21-26.
 18. Krzysiak, Z. (2017a). Dochodowość produkcji buraków cukrowych w kampanii 2016/2017 na przykładzie województwa lubelskiego. Motorol, 4(19), 49-53.
 19. Krzysiak, Z. (2017b). Dochodowość produkcji buraków cukrowych z uwzględnieniem kosztów transportu w piątym roku po reformie rynku cukru ue na przykładzie województwa Lubelskiego. Studia i Materiały. "Miscellanea Oeconomicae. 1, tom I, 83-92.
 20. Krzysiak, Z. (2018). Profitability of sugar beet crop in 2017/2018 campaign on the example of lubelskie province. EconTechMod, 1(7), 23-28.
 21. Lee, B., Ritten, J., Bastian, C., & Kniss, A. (2015). Profitability of Glyphosate-Resistant Sugarbeet Production in Whole Farm Systems. Journal of ASFMRA, 154-165.
 22. Litwinow, A. (2002). Skrócone normatywy produkcji rolnej. Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa w Radomiu, Radom.
 23. Lorencowicz, E. (2004). Tabele do ćwiczeń z użytkowania maszyn rolniczych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin.
Cited by
Show
ISSN
2083-1587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2020-0025
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu