BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Meredyk Kazimierz S. (University of Bialystok, Poland)
Title
The Functional Dimension of the Theories of Economics
Source
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 2(100), s. 105-120, bibliogr. s. 119-120
Keyword
Badania społeczno-ekonomiczne, Nauki ekonomiczne, Teoria ekonomii, Metodologia nauki
Socio-economic research, Economic sciences, Economic theory, Methodology of science
Note
JEL Classification: A11, B41
summ.
Abstract
Description of the research - The following paper analyses the methodology of economic sciences and hence has a meta scientific character. From the point of view of the general methodology of sciences, it is simultaneously descriptive and nomothetic and, in the light of the universal methods of inference, the deduction prevails in it. The inspiration to undertake meta scientific analysis was the controversy over the efficiency of the modern economy, strategy and economic policy as well as methodological incoherence and insufficient implementation effectiveness of economic sciences. Professional analysis of the research method of a specific area (field) cannot be limited to the creative invention itself, omitting both the subject and functionality of the theories created. And this is the nature of the attempts to undermine the efficiency paradigm of economic sciences. The problem is the methodological coherence (incoherence) of the economic sciences and, in a wider context, of the entire field of social sciences, consisting in the inability to conduct workshop research and leading to the multiplication of erroneous statements about the social process. In order to make the analysis more in-depth, two specific problems were identified: 1) the problem of the subject of economic research; and 2) the problem of coherence of the workshop economy, which often comes down to the unconscious crossing of the limits of economics. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran B., 2017, Współczesne wyzwania ekologiczne - w kierunku homo oecologicus, "Optimum. Studia ekonomiczne", nr 6(90), s. 3-11, DOI: 10.15290/ose.2017.06.90.01.
 2. Blaug M., 1995, Metodologia Ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Blaug M., 2000, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dzionek-Kozłowska J., 2018, Model homo oeconomicus, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Encyklopedia Powszechna PWN, 1975, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 6. Gasparski W.W., 2017, Ekonomia i zarządzanie z filozoficznej perspektywy - przegląd zagadnień [w:] Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, Mączyńska E., Sójka J. (red.), PTE, Warszawa.
 7. Gołaszewska-Kaczan U., Grześ A., Kruk M., 2017, Social Responsibility of Universities: The Case of the Faculty of Economics and Management University of Bialystok, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 5(89), s. 164-174, DOI: 10.15290/ose.2017.05.89.11.
 8. Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., 2018, Polscy ekonomiści akademiccy okresu transformacji. Kilka refleksji na tle wyników badań, "Optimum. Economic Studies", nr 4(94), s. 115-132, DOI: 10.15290/oes.2018.04.94.10.
 9. Kiełczewski D., Poskrobko T., Matel A., 2017, Choice Architecture in Sustainable Consumption Policy, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 5(89), s. 36-50, DOI: 10.15290/ose.2017.05.89.03.
 10. Richert-Kazimierska A., 2018, Dyskryminacja versus admiracja. Pracownicy w  starszym wieku w wybranych teoriach i koncepcjach ekonomicznych, "Optimum. Economic Studies", nr 1(91), s.  16-32, DOI: 10.15290/oes.2018.01.91.02.
 11. Słownik filozofii, 2004, Aduszkiewicz A. (red.), Świat Książki, Warszawa.
 12. Tatarkiewicz W., 1970, Historia Filozofii, PWN, Warszawa.
 13. Wielka Encyklopedia PWN, 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa, tom 9.
 14. Wielka encyklopedia PWN, 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, tom 13.
 15. Ząbkowicz A., 2019, Czy istnieje ekonomia kapitalizmu? "Optimum. Economic Studies", nr  1(95), s. 3-18, DOI: 10.15290/oes.2019.01.95.01.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.02.100.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu