BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiełczewski Dariusz (University of Bialystok)
Title
Mainstream Economics Versus Heterodox Economics : Between Dispute and Dialogue
Source
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 2(100), s. 121-131, tab., bibliogr. s. 129-131
Keyword
Ekonomia, Teoria ekonomii, Metodologia ekonomii
Economics, Economic theory, Economic methodology
Note
JEL Classification: B4, B5
summ.
Abstract
Purpose - The purpose of this article is to highlight the differences between mainstream and heterodox economics and essence of the dispute between them, as well as to indicate that this dispute results from attachment to a reductionist Cartesian research approach. Research method - The work utilises a review and analysis of the literature on the subject, deductive and inductive inference, as well as a linguistic descriptive method and tabular summaries. Results - The author concludes that the contemporary discussion between economic trends can be reduced to a confrontation of two reductionisms in the perception of economics: individualistic and objective, as well as social and normative. Breaking this methodological limitation provides an opportunity to search for pluralistic (integrated) economic positions in the future. Originality / value / implications / recommendations - Awareness of methodological aspects of the dispute between economic trends. Indication of the possibility of building pluralistic and integrated positions. Usefulness in building economic theory. Awareness of the need for diversity in economic research. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bezemer D., 2009, No One Saw This Coming. Understanding financial crisis through accounting models, "SOM Research Reports", vol. 09002.
 2. Blaug M., 1995, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
 3. Colander D., 2009, Moving Beyond the Rhetoric of Pluralism: Suggestions for an 'Inside the Mainstream' Heterodoxy, [in:] Economic Pluralism, Garnett R., Olsen E.K., Starr M. (ed.), Routledge, London and New York.
 4. Colander D., Holt R., Rosser Jr B., 2004, The changing face of mainstream economics, "Review of Political Economy", vol. 16(4), pp. 485-499, DOI: 10.1080/0953825042000256702.
 5. Czaja S., Becla A., Włodarczyk J., Poskrobko T., 2012, Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, Difin, Warszawa.
 6. Fiedor B., 2019, Podział na ortodoksję i heterodoksję w świetle potrzeby pluralizmu metodologicznego w ekonomii, perspektywa mikroekonomiczna, [w:] Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, Gorynia M. (red.), PAN, Warszawa.
 7. Fiedor B., Gorynia M., 2019, O silnych i  słabych stronach współczesnych nauk ekonomicznych, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 4 (87), s. 13-20.
 8. Fullbrook E., 2009, Ontology and Economics. Tony Lawson and his Grotics, Routledge, London- New York.
 9. Galbraith J.K., 1973, Power and the Useful Economist, "American Economic Review", vol. 63(1), pp. 1-11.
 10. Godłów- Legiędź J., 2010, Współczesna ekonomia: ku nowego paradygmatowi?, C.H.Beck, Warszawa.
 11. Gorazda M., 2013, Filozofia ekonomii, Copernicus Center Press, Kraków.
 12. Gorynia M., 2019, Współczesne nauki ekonomiczne - tożsamość, ewolucja, klasyfikacje, [w:] Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, Gorynia M. (red.), PAN, Warszawa.
 13. Grzesiuk K., 2014, Powstanie i ewolucja modelu homo economicus, "Roczniki Ekonomii i  Zarządzania", t. 6(42), nr 2, s. 253-288.
 14. Horodecka A., 2019, Podziały między ekonomią ortodoksyjną a  heterodoksyjną: źródła, rodzaje i aspekty a rozwój ekonomii, https://kongresekonomistow.pl/materialy- kongresowe/_/attachment/inline/f5b62b0a-bc67-41e4-9bd7- fe1feb1cf549:8902c89e476965f86ea47c7ea7d2c98673f8cb05/Sesja%20I%20spis%20tre%C5%9Bci%20KEP.pdf [date of entry: 25.12.1019].
 15. Kiełczewski D., 2009, Ewolucja uprawomocniania wiedzy ekonomicznej a metodologia nauk ekonomicznych, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4(44), s. 3-13.
 16. Kraciuk J., 2015, Nauki ekonomiczne wobec kryzysów finansowych, "Journal of Modern Science", nr 2(25), s. 219-230.
 17. Krugman P., 2009, How Did Economists Get it So Wrong?, "The New York Times", 2 september.
 18. Kvangraven I.H, Alves C., 2019, Heterodox Economics as a Positive Project: Revisiting the Debate, "ESRC GPID Research Network Working Paper". vol. 19, pp. 1-24.
 19. Lawson T., 2006, The nature of heterodox economics, "Cambridge Journal of Economics", vol. 30(4), pp. 483-505, DOI: 10.1093/cje/bei093.
 20. Lee F., 2009, A History of Heterodox Economics: Challenging the mainstream in the twentieth century, Routledge, London.
 21. Mill J.S., 1965, The Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy, [in:] The Collected Works of John Stuart Mill, University of Toronto Press, Routledge and Kegan Paul, Toronto, London.
 22. Orrell D., 2017, Economyths: 11 Ways Ekocomics Get it Wrong, Icon Books, London.
 23. Pomyśleć ekonomię od nowa. Przewodnik po głównych nurtach ekonomii heterodoksyjnej, 2018, Augustyński I. (red.), Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań.
 24. Robinson J., 2016, Szkice o ekonomii marksowskiej, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań.
 25. Sedlacek T., 2012a, Ekonomia dobra i zła, Studio Emka, Warszawa.
 26. Sedlacek T., 2012b, Zmierzch homo economicus, Studio Emka, Warszawa.
 27. Stilwell F., 2019, From Economics to Political Economy: Contradictions, Challenge, and Change, "The American Journal of Economics and Sociology", vol. 78 (1), pp. 35-62, DOI: 10.1111/ajes.12259.
 28. Wells T.R., 2010, Why is Heterodox Economics a Joke?, http://www.philosophersbeard.org/2010/10/why-is-heterodox-economics-joke.html [date of entry: 12.06.2019].
 29. Wilkin J., 2009, Czy ekonomia może być piękna? Rozważania o przedmiocie i metodzie ekonomii, "Ekonomista", nr 3, s. 295-313.
 30. Wojtyna A., 2000, Ewolucja keynesizmu a główny nurt współczesnej ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 31. Wojtyna A., 2019, Czy w wyniku obecnego kryzysu światowego zmienił się zakres i sposób uprawiania ekonomii?, [w:] Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a  różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, Gorynia M. (red.), PAN, Warszawa.
 32. Ząbkowicz A., 2019, Czy istnieje ekonomia kapitalizmu?, "Optimum. Economic Studies", nr 1(95), s. 3-18, DOI: 10.15290/oes.2019.01.95.01.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.02.100.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu