BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rajtarski Krzysztof (University of Bialystok)
Title
Political Problems Connected with the Efficient Realization of the Nature Conservation Policy in the Global Economy
Source
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 2(100), s. 163-176, tab., wykr., bibliogr. s. 175-176
Keyword
Rozwój zrównoważony, Hegemonia, Ochrona środowiska, Gospodarka światowa
Sustainable development, Hegemony, Environmental protection, World economy
Note
JEL Classification: C71, D74, F51, Q53, Q58
summ.
Abstract
Purpose - The aim of the paper is to indicate the reasons for too insignificant determination of some countries with regards to the issue of environmental protection. Research method - Acritical analysis of the literature together with deductive reasoning have been used. Among the quantitative methods, the author employed the use of the simple tools of descriptive statistics. Results - One of the reasons for too insignificant determination of some countries relating to issues in environmental protection is competition for the hegemony position they are involved in. The conservation of nature demands expenditure, which could be used to achieve higher economic growth. In the conditions of countries' competition for the hegemony title, higher economic growth enables beneficial solving of the conflict. Originality / value - The author attempts to explain the reason for too low determinations of some countries in environmental protection, which is a current topic. Understanding the reason may contribute to helping to solve the problem of environmental protection on a global scale. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowiak R., 2013, Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 2. Bartosiak J., 2016, Pacyfik i Eurazja. O wojnie, Wydawnictwo CSPA, Warszawa.
 3. Binmore K., 2017, Teoria gier, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., 2012, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 5. Eberhardt P., 2012, Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna, "Przegląd geograficzny", nr 84(2), s. 313-332, DOI: 10.7163/PrzG.2012.2.7.
 6. Florczak W., 2011, Rozwój zrównoważony a długookresowy wzrost gospodarczy. Alternatywa czy koniunkcja? [w:] Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Poskrobko B. (red.),Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w  Białymstoku, Białystok.
 7. Heifetz A., 2012, Game Theory, Cambridge University Press, Cambridge.
 8. Janik A., Łączny J., Ryszko A., 2009, Ekonomiczne podstawy ochrony środowiska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 9. Kleinowski M., 2010, Czynniki budujące siłę i potęgę państwa na arenie międzynarodowej, "Świat Idei i Polityki", t. 10, s. 9-36.
 10. Kośmicki E., 2012, The Problems of Preservation and Sustainable Usage of Natural Heritage (the Analyses of the Basic Problems), [in:] Sustainable Development. Theory-Practice- Education, Pieńkowski D., Makarewicz-Marcinkiewicz A., Wiland-Szymańska J. (eds.), Wydawnictwo Ekonomia i  Środowisko, Poznań - Białystok.
 11. Malthus T., 1925, Prawo ludności, Druk W. Lanczyca i Spółki, Kraków.
 12. Mankiw N., Taylor M., 2017, Microeconomics, Cengage Learning EMEA, Hampshire.
 13. Prandecki K., 2016, Dobro wspólne a zrównoważony rozwój, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4(82), s. 55-68, DOI: 10.15290/ose.2016.04.82.05.
 14. Rogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 15. Polityka gospodarcza, 2002, Winiarski B. (red.), Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 16. Żylicz T., 2014, Cena przyrody, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 17. www 1, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/greta-thunberg-ukradlisciemoje-marzenia-i-dziecinstwo-szczyt- klimatyczny-onz-w-nowym-jorku,971888.html [date of entry: 24.10.2019].
 18. www 2, http://biznesalert.pl/chiny-cop24/ [date of entry: 15.11.2019].
 19. www 3, https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/zmiana-klimatu-donald-trumpi-antyklimatyczna-polityka/049k2mf [date of entry: 15.11.2019].
 20. www 4, https://www.forbes.pl/gospodarka/porozumienie-klimatyczne-usa- opuszczaporozumienie-z-paryza-4- listopada-2020-roku/6fsm3b3 [date of entry: 15.11.2019].
 21. www 5, https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/g20-o-zmianie-klimatu-usa-siewylamaly/m6r89jy [date of entry: 15.11.2019].
 22. www 6, https://www.forbes.pl/gospodarka/porozumienie-klimatyczne-usa-opuszczaporozumienie- z-paryza-4-listopada-2020-roku/6fsm3b3 [date of entry: 15.11.2019].
 23. www 7, https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/g20-o-zmianie-klimatu-usa-siewylamaly/m6r89jy [date of entry: 28.11.2019].
 24. www 8, https://data.oecd.org/air/air-and-ghg-emissions.html [date of entry: 13.11.2019].
 25. www 9, https://www.eia.gov/environment/emissions/carbon/ [date of entry: 26.11.2019].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.02.100.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu