BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiowski Grzegorz (University of Economics and Human Sciences in Warsaw), Russel Piotr (SGH Warsaw)
Title
Winding up of Open Pension Funds (OFE-s) in the Context of Poland's Fiscal Situation
Source
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 3(101), s. 30-40, tab., wykr., bibliogr. s. 31-40
Keyword
System emerytalny, Polityka fiskalna, Ubezpieczenia społeczne, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Pension schemes, Fiscal policy, Social insurance, Open Pension Funds (OPF)
Note
JEL Classification: H55, J26, K31
summ.
Abstract
Purpose - The aim of the paper is to assess changes in the functioning of open pension funds (OFE-s) in the context of Poland's fiscal situation. These changes are beneficial from the point of view of the current condition of the public finance sector, however in the longer term they may have a negative impact on Poland's fiscal situation. Research method - The authors analysed and processed data and information available from Eurostat, the Central Statistical Office, publications from the Ministry of Finance, the stooq.pl portal listing quotes on the financial market and publications in which the authors estimated hidden debt in Poland. Based on the analysis undertaken, conclusions relating to the studied problem were formulated. Results - The changes initiated in 2011 and consisting in limiting the significance of the capital pillar of the social security system in Poland (OFE-s), and subsequently planned in 2020, the final liquidation of open pension funds has a positive effect on the current condition of the public finance sector in Poland limiting the borrowing needs of the state, the deficit and registered public debt. The changes weaken Poland's fiscal position as they contribute to a significant increase in hidden debt recorded on individual accounts and sub-accounts at the Social Insurance Institution. Originality /value - It was proved that in the years 2013-2019 the indexation rate (measured by the geometric mean) of funds on pension sub-accounts at the Social Insurance Institution was 36.7% higher than the profitability of 10-year treasury bonds, thus generating additional hidden debt. The analysis also indicated the possible negative long-term consequences for Poland's fiscal situation resulting from the final liquidation of open pension funds. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act, 2011, Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, Dz.U. Nr 75, poz. 398,z późn. zm.
 2. Gołębiowski G., Kozłowski Ł., 2011, Dług ukryty w Polsce "Studia BAS", nr 4(28), s. 25-48.
 3. Gołębiowski G., Russel P., 2014, Zmiany w systemie emerytalnym a bezpieczeństwo finansowe Polaków, [w:] Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Ostaszewski J., Kosycarz E. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, DOI: 10.2139/ssrn.2444653.
 4. Kłos B., 2011, Europejskie systemy emerytalne - stan i perspektywy "Analizy BAS", nr 5(49), s. 1-12.^Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji z dnia 15 maja 2013 r., 2013, Monitor Polski, poz. 394.
 5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji z dnia 14 maja 2014 r., 2014, Monitor Polski, poz. 355.
 6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji z dnia 15 maja 2015 r., 2015, Monitor Polski, poz. 404.
 7. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji z dnia 13 maja 2016 r., 2016, Monitor Polski, poz. 449.
 8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji z dnia 15 maja 2017 r., 2017, Monitor Polski, poz. 448.
 9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji z dnia 15 maja 2018 r., 2018, Monitor Polski, poz. 476.
 10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji z dnia 15 maja 2019 r., 2019, Monitor Polski, poz. 430.
 11. Dług publiczny. Raport Roczny 2018, 2019, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 12. Lewandowski P., Baran J., Pogorzelski K., 2014, Ocena wpływu na finanse publiczne ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 13. Pączek-Jarmulska B., 2016, Analiza stabilności fiskalnej w Polsce w latach 1995-2014, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr  151, s. 47-70.
 14. Russel P., 2012, Zmiany w systemie zabezpieczenia emerytalnego a deficyt i dług publiczny w Polsce "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 114, s. 110-130.
 15. Russel P., 2016, Demografia a powszechny system emerytalny, [w:] Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno- ekonomiczne konsekwencje, Kłos B., Russel P. (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 16. Rutecka J., 2014, System emerytalny po zmianach od 2014 roku, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka", tom 1, s. 1- 7.
 17. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, 2011, Druk nr 3946, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3946 [date of entry: 28.02.2020].
 18. www 1, https://pfr.pl/blog/ukryty-dlug-publiczny-bardziej-jawny.html [date of entry: 28.02.2020].
 19. www 2, https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/nadszedl-czasna- redefinicje-pojecia-dlugu-publicznego/ [date of entry: 28.02.2020].
 20. www 3, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00127/default/table?lang=en [date of entry: 14.02.2020].
 21. www 4, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_17_40/default/table?lang=en [date of entry: 14.02.2020].
 22. www 5, https://stooq.pl/q/d/?s=10ply.b&c=0&d1=20130101&d2=20191228 &i=y [date of entry: 28.02.2020].
 23. www 6, www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskaznikiodsetki/wskazniki/waloryzacjaskladki- i-kapitalu-poczatkowego/wskazniki-waloryzacji-rocznej [date of entry: 02.03.2020].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.03.101.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu