BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarczok-Guzy Magdalena (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Organic Payments as a form of Support for Organic Agriculture in Poland
Source
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 3(101), s. 68-78, tab., wykr., bibliogr. s. 77-78
Keyword
Opłaty ekologiczne, Rozwój obszarów wiejskich, Rolnictwo ekologiczne
Environmental fees, Rural development, Ecological agriculture
Note
JEL Classification: H23, H51, H7
summ.
Abstract
Purpose - The purpose of this article is to conduct empirical research which contributes to determining the interest in enjoying organic payments made to farmers under the "Rural Areas Development Program" in the area of the Framework Action Plan for Organic Food and Farming in Poland. Research method - The method of a literature review and analysis coupled with statistical analysis based on the calculation of structure, dynamics and correlation indicators were used in the work. The dynamics of organic payments received by farmers during the period 2014-2018 was assessed. A comparison was also made of the value of organic farming payments with budget expenditure on agriculture in Poland. Results - The obtained correlation coefficients were utilised to assess the relationship between the expenditure under the program and the expenditure of the state budget on agriculture. The correlation coefficient calculated for the number of beneficiaries and the value of ecological payments is 0.17201. The correlation coefficient for the value of organic payments and the value of budget expenditure on agriculture and hunting is -0.3406167. Originality / value/ implications / recommendations - An attempt was made to evaluate the role of organic payments in Poland as a form of motivating farmers to undertake organic production. Since 2014, the number of organic processing plants has increased by 88%. The decrease in the number of producers and increase in the number of processing plants may indicate a change in the structure of the supply chain in the area of organic food. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act, 2015, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Dz. U., 2019, poz. 83.
 2. Biernat-Jarka A., Trębska P., 2018, The importance of organic farming in the context of sustainable development of rural areas in Poland, "Acta Scientarum Polonorum Oeconomia", vol. 17(2), pp. 39-47, DOI: 10.22630/ASPE.2018.17.2.19.
 3. Brodzińska K., 2018, Ekologizacja rolnictwa w aspekcie polityki finansowego wsparcia, "Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego", t. 18(XXXIII)(3), s. 49-58, DOI:10.22630/PRS.2018.18.3.65.
 4. Duda-Krynicka M., Jaskólecki H., 2010, Historia i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, "Problemy Ekologii", vol.14(2), pp. 85-91.
 5. Janiak R., Tokarski A., Motykiewicz M., Dąbrowski A., 2018, Źródła finansowania proekologicznej produkcji rolnej, "Systems Supporting Production Engineering", vol. 7(2), s. 65- 75.
 6. Kaczorowska J., Rejman K., Halicka E., 2018, Wpływ certyfikatu rolnictwa ekologicznego na gotowość konsumentów do zapłaty wyższej ceny za owoce, "Handel Wewnętrzny", nr 3(374), s. 197-207.
 7. Łuczka-Bakuła W., 2007, Rynek żywności ekologicznej: wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Łuczka-Bakuła W., 2011, Decyzje zakupu na rynku żywności a świadomość i zachowania proekologiczne konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 52-59.
 9. Marszałek A., 2018, Rolnictwo i żywność ekologiczna jako szansa dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych", nr 4, s. 51-68, DOI: 10.15576/PDGR/2018.4.51.
 10. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., 2003, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Szołtysek K., 2004, Zarys problematyki żywności ekologicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 12. www 1, https://www.nik.gov.pl/plik/id,21449,v,artykul_20420.pdf [date of entry: 19.02.2020].
 13. www 2, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ramowy-plan-dzialan-dla-ywnosci-irolnictwa- ekologicznego-w-polsce [date of entry: 12.02.2020].
 14. www 3, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ramowy-plan- dzialan-dla-ywnosci-irolnictwa-ekologicznego-w-polsce [date of entry: 12.02.2020].
 15. www 4, https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdanie-roczne-za-2018 [date of entry: 12.02.2020].
 16. www 5, https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet- panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdaniez-wykonania-budzetu-panstwa- roczne/-/asset_publisher/R79o/content/6403938?redirect=https%3A%2F%2Fmf-arch2. mf.gov.pl%2Fweb%2Fbip %2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fbudzet-panstwa%2Fwykonanie-budzetu-panstwa %2Fsprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwaroczne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_R79o%26p_p_lifecycle %3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count %3D1#p_p_id_101_INSTANCE_R79o_ [date of entry: 11.02.2020].
 17. www 6, http://organic-farming.europa.eu [date of entry: 12.02.2020].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.03.101.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu