BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bodnar Olga (Institute of Agrarian Economics - National Research Center, Ukraine), Galchynska Julia (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine), Maciejczak Mariusz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Price Interdependence of Agricultural Commodities from Ukraine and World Markets
Współzależności cenowe towarów rolnych z Ukrainy i rynku światowego
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 4, s. 15-22, tab., rys., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Finansjeryzacja, Produkty rolne, Ceny produktów rolnych
Financialization, Agricultural products, Agricultural prices
Note
JEL Classification: L11, L16.
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zależności cenowych towarów rolnych z Ukrainy (zarówno eksportowanych, jak i nieeksportowanych) od innych towarów, których ceny kształtują się na rynkach światowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli ich zmienności. Badania wskazują na istnienie związku między światowymi cenami ropy naftowej a cenami ukraińskiej kukurydzy i pszenicy. Dodatkowo kształtująca rynek krajowy zmienność światowych cen surowców rolnych miała istotny wpływ na spadki cen na Ukrainie. Mechanizm cen towarów rolnych niezwiązanych z eksportem kształtuje się głównie pod wpływem czynników rynku krajowego. W związku z tym mała współzależność cen nieeksportowych towarów rolnych i cen na rynku światowym warunkuje stabilność społeczną na Ukrainie. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to present the price interdependencies between agricultural commodity products from Ukraine (both export and non-export oriented) and other commodities whose prices are shaped on world markets, with a special focus on the role of their volatility. The research demonstrates a tight connection between the global prices of crude oil and prices of Ukrainian corn and wheat. Additionally, the volatility of world prices of agricultural commodities influenced the Ukrainian national market and had significant impact on domestic price declines. At the same time, the mechanisms for pricing non-export related agricultural commodities are formed mostly under the influence of factors from the domestic market. It is argued that a low interdependency between non-export oriented agricultural commodities and world markets stipulates the social stability of Ukraine's population. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson, K., Nelgen, S. (2012). Trade Barrier Volatility and Agricultural Price Stabilization. World Development, 40 (1), 36-48.
 2. Cameron, C., Trivedi, P. (2005). Microeconometrics. Methods and Applications. Cambridge University Press, Cambridge.
 3. Chiou-Wei, S-Z., Chen, S-H., Zhu, Z. (2019). Energy and agricultural commodity markets interaction: an analysis of crude oil, natural gas, corn, soybean, and ethanol prices. The Energy Journal, 40 (2), 265-296.
 4. Czech, K., Górska, A., Kozioł-Kaczorek, D. (2019). Związki cenowe towarów w warunkach finansjeryzacji gospodarki na przykładzie cen ropy naftowej, złota i pszenicy [Price relations of goods in the conditions of financialisation of the economy on the example of oil, gold and wheat prices]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 5. Dem'yanenko, S., Nemchenko, H. (2014). Tsinova intehratsiya pry torhivli sil's'kohospodars'koyu produktsiyeyu [Price integration in trade in agricultural products]. Monitorynh Birzhovoho Rynku - Stock Market Monitoring, 3 (22), 16-19.
 6. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [State Statistics Service of Ukraine] (2018). Sil's'ke hospodarstvo Ukrayiny. Statystychnyy zbirnyk 2017 [Agriculture of Ukraine. Statistical Yearbook 2017]. Kyiv.
 7. Du, X., Cindy, L.Y., Hayes, D.J. (2011). Speculation and volatility spillover in the crude oil and agricultural commodity markets: A Bayesian analysis. Energy Economics, 33 (3), 497-503.
 8. Fernandez, J.M., Morley, B. (2015). Interdependence among Agricultural Commodity Markets, Macroeconomic Factors, Crude Oil and Commodity Index. Bath Economics Research Working Papers, 42/15, 65-76.
 9. Fernandez-Perez, A., Frijns, B., Tourani-Rad, A. (2016). Contemporaneous interactions among fuel, biofuel and agricultural commodities. Energy Economics, 58, 1-10.
 10. Franc-Dąbrowska, J. (2019). Financialization and speculation in agriculture - positive and negative aspects of the financialization of the economy. Annals Polish Association of Agricultural and Agribusiness, 21 (3), 73-81.
 11. Franc-Dąbrowska, J., Bereżnicka, J. (2018). Ufinansowienie gospodarki a zakres i skala zadłużenia gospodarstw rolniczych [Financialization of the Economy vs. the Scope and Scale of Agricultural Farms]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Research Papers of Wrocław University of Economics] 533. Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych [Finances of enterprises and agricultural farms], 73-82.
 12. Gardebroek, C., Hernandez, M., Robles, M. (2014). Market interdependence and volatility transmission among major crops. IFPRI Discussion Paper 01344.
 13. Gilbert, C.L. (2010). How to understand high food prices. Agricultural Economics, 6, 398-425.
 14. Gilbert, C.L., Morgan, C.W. (2010). Food price volatility. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 365, 3023-3034.
 15. Gokmenoglu, K.K., Güngör, H., Bekun, F.V. (2020). Revisiting the linkage between oil and agricultural commodity prices: Panel evidence from an Agrarian state. International Journal of Finance & Economics, https://doi. org/10.1002/ijfe.2083
 16. Guhathakurta, K., Dash, S.R., Maitra, D. (2020). Period specific volatility spillover based connectedness between oil and other commodity prices and their portfolio implications. Energy Economics, 85, 104566, https://doi. org/10.1016/j.eneco.2019.104566
 17. Hamulczuk, M., Gędek, S., Klimkowski, C., Stańko, S. (2012). Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych [Forecasting prices of agricultural commodities based on causal relationships]. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 18. Hamulczuk, M., Makarchuk, O., Galchynska, J. (2019a). Linkage of grain prices in Ukraine with the world crude oil prices. Economic Annals-XXI, 175 (1-2), 40-44.
 19. Hamulczuk, M., Makarchuk, O., Sica, E. (2019b). Searching for market integration: Evidence from Ukrainian and European Union rapeseed markets. Land Use Policy, 87, 104078, https://doi.org/10.1016/ j.landusepol.2019.104078
 20. Kong, M., Han, D.B., Nayga, R.M. Jr (2012). Interrelationship and Volatility Transmission between Grain and Oil Prices. [In:] 2012 Annual Meeting, August 12-14, 2012, Seattle, WA. Agricultural and Applied Economics Association, https://www.doi.org/10.22004/ag.econ.124377
 21. Kutsmus, N., Kovalchuk, O., Dankevych, V. (2017). Agricultural Development in Ukraine: Institutional Changes and Socio-Economical Results. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2 (55), 84-99.
 22. Lukinov, I.I. (1964). Tsenoobrazovaniye i rentabel'nost' proizvodstva sel'skokhozyaystvennykh produktov [Pricing and profitability of agricultural products production]. Kolos, Moskva.
 23. Ménard, C., Valceschini, E. (2005). New institutions for governing the agri-food industry. European Review of Agricultural Economics, 32 (3), 421-440.
 24. OECD (2019). Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2018. Paris.
 25. Paskhaver, B.Y. (2016). Pribyl'nost' i rentabel'nost' sel'skokhozyaystvennykh predpriyatiy v inflyatsionnom protsesse [Profitability and profitability of agricultural enterprises in the inflation process]. Ekonomika i Prognozirovaniye - Economics and Forecasting, 3, 66-76.
 26. Shkvarchuk, L.O. (2010). Mekhanizm rehulyuvannya tsin na prodovol'chomu rynku [The mechanism for price regulation in the food market]. Derzhavna ustanova NASU, Lviv.
 27. Shpychak, O.M., Sabluk, P.T., Sytnyk, V.P., Nikolayeva, Z.P., Bilash, V.P. (2000). Tsiny, vytraty, prybutky ahrovyrobnytstva ta infrastruktura prodovol'chykh rynkiv Ukrayiny [Prices, costs, profits of agricultural production and food market infrastructure of Ukraine]. IAE, Kyiv.
 28. Shpychak, O.М., Bodnar, O.V., Shpychak, O.O. (2017). Teoretyko- metodolohichni ta praktychni osnovy tsinoutvorennya [Theoretical, methodological and practical bases of pricing]. Komprint, Kyiv.
 29. Shubravs'ka, O.V., Prokopenko, K.O. (2011). Rozvytok ahrarnoho rynku Ukrayiny v umovakh diyi innovatsiynykh chynnykiv [Development of agrarian market of Ukraine in conditions of innovative factors]. Ekonomika i Prognozirovaniye - Economics and Forecasting, 2, 118-129.
 30. Varchenko, O.M., Svynous, I.V., Lypkan', O.V. (2017). Osoblyvosti formuvannya popytu na prodovol'stvo v suchasnykh umovakh [Features shaping demand for food in today's conditions]. Aktual'ni Problemy Ekonomiky - Actual Problems of the Economics, 1, 52-60.
 31. Zinchuk, T., Kutsmus, N., Kovalchuk, O., Dankevych V., Usiuk, T. (2017). Institutional Transformation of Ukraine's Agricultural Sector. Review of Economic Perspectives, 17 (1), 57-80.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.4.36
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu