BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brdulak Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Recenzja książki : Ewy Latoszek, Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Książka i Wiedza, Warszawa 2007, s. 624
Book review :Ewa Latoszek, European Integration: Mechanisms and Challenges, Książka i Wiedza, Warsaw 2007, p. 624
Source
Gospodarka Narodowa, 2008, nr 1-2, s. 111-113
Keyword
Recenzja, Integracja gospodarcza
Review, Economic integration
Note
streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Integracja międzynarodowa, której szczególnym przykładem jest integracja w ramach Unii Europejskiej, stanowi złożony obraz ciągle zmieniających się wydarzeń i procesów. W książce zostały przedstawione kierunki pogłębiania procesów integracyjnych w Unii Europejskiej oraz wyzwania dla Polski, związane z jej uczestnictwem w tych przeobrażeniach.(fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu