BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zielińska-Sitkiewicz Monika (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
The Flu : an Analysis of Economic Costs and Morbidity Rates in Poland in the Period 2013-2019 Using Adaptive Prediction Methods
Ekonomiczne koszty grypy i analiza zachorowalności na grypę w Polsce w latach 2013-2019 z wykorzystaniem adaptacyjnych metod predykcji
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 4, s. 139-146, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Pandemia, Choroby przewlekłe, Koszty, Analiza danych
Pandemic, Chronic diseases, Costs, Data analysis
Note
JEL Classification: C53, H51, I15, I18
streszcz., summ.
Abstract
Grypa jest jedną z najczęstszych przyczyn zachorowalności ludzi na świecie. Liczba infekcji z roku na rok jest coraz większa a potencjalna pandemia może spowodować znaczące straty w światowej gospodarce. Celem opracowania jest analiza ekonomicznych kosztów grypy oraz zbadanie liczby zachorowań na grypę w Polsce z wykorzystaniem wybranych adaptacyjnych metod predykcji. Badania przeprowadzono, wykorzystując dane miesięczne gromadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny z okresu od stycznia 2013 roku do grudnia 2019 roku. Do wykonania analiz wykorzystano trzy metody prognozowania: model średniej ruchomej, multiplikatywny model Wintersa oraz model trendu pełzajacego. W świetle wyników badań okazało się, że jest możliwe wykorzystanie modelu trendu pełzajacego do generowania krótkoterminowych prognoz zachorowań na grypę. Ponadto wdrażanie programów poprawiających efektywność profilaktyki grypy w Polsce pomoże ograniczać jej zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. (abstrakt oryginalny)

The flu is one of the most common human illnesses in the world. The number of infections is increasing year after year, and a flu pandemic could cause significant losses in the global economy. The aim of the study is to analyse the economic costs of the flu in Poland and to investigate the number of flu cases with the use of selected adaptive prediction methods. The research was conducted using monthly data collected by the National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene for the period from January 2013 to December 2019. Three forecasting methods were used to perform the analyses: the moving average model, the Winters multiplicate model and the creeping trend model. The research results indicate that it is possible to use the creeping trend model to generate short-term prognoses for the flu. In addition, implementing programs to improve the effectiveness of flu prevention in Poland will help reduce the negative health, social and economic effects it creates. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antczak, A., Jahn-Różyk, K., Krzywański, J., Kuchar, E., Mastalerz-Migas, A., Nitsch-Osuch, A., Szenborn, L. (2017). Rekomendacje ekspertów Krajowego Programu Zwalczania Grypy dotyczące profilaktyki grypy w sezonie epidemicznym 2017/2018. Fundacja Nadzieja dla Zdrowia, Warszawa.
 2. Blank, P., Falup-Pecurariu, O., Kassianos, G., Kuchar, E., Kyncl, J., Nitsch-Osuch, A., Van Essen, T. (2016). Szczepienia przeciw grypie: podstawowe fakty dla lekarzy pierwszego kontaktu w Europie Synteza opracowana przez ekspertów europejskich na podstawie zaleceń krajowych i najlepszych praktyk w Wielkiej Brytanii i Holandii. Fundacja Nadzieja dla Zdrowia, Warszawa.
 3. Cieślak, M. (Ed.) (2005). Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Ernst & Young et al. (2013). Grypa i jej koszty. Wstępne studium w projekcie dotyczącym wypracowania rozwiązania na poziomie narodowym umożliwiającego istotne zwiększenie wyszczepialności przeciw grypie sezonowej w Polsce. Raport. Ernst & Young, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH, Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Grupa Robocza ds. Grypy, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Warszawa.
 5. Hellwig, Z. (Ed.) (1970). Zarys ekonometrii. PWE, Warszawa.
 6. Lifschitz, C. (2011). Influenza - facts and treatments. Medical Standards/Paediatrics, 5, 703-710.
 7. Makowiec-Dyrda, M., Windak, A., Tomasik, T., Kochan, P., Drzewiecki, A., Garlicki, A., Lukas, W., Horst-Sikorska, W., Buczkowski, K., Chlabicz, S. (2016). Profilaktyka i leczenie grypy. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Łódź.
 8. Państwowa Inspekcja Sanitarna (2009). Treści merytoryczne i metodyczne dotyczące zapobiegania grypie sezonowej i nowej grypie A(H1N1)v. Główny Inspektorat Sanitarny, Department Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Warszawa.
 9. World Health Organization - WHO (2009a). Implementation of the international health regulations in relation to pandemic (AH1N1). World Health Organization, Geneva.
 10. World Health Organization - WHO (2009b). Pandemic influenza preparedness and response: a WHO guidance document. World Health Organization, Geneva.
 11. Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2003). Prognozowanie ekonomiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.4.50
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu