BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubala Sebastian (Cracow University of Economics, Poland), Firlej Chrystian (University of Agriculture in Krakow)
Title
Impact of Net Working Capital Management Strategy on Financial Results on the Example of WIG-Food Companies
Source
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 3(101), s. 140-152, tab., wykr., bibliogr. s. 152
Keyword
Przemysł spożywczy, Analiza wariancji, Kapitał obrotowy, Zarządzanie kapitałem obrotowym
Food industry, Variance analysis, Working capital, Management of working capital
Note
JEL Classification: G32, L66
summ.
Abstract
Purpose - The main purpose of the work is to analyse the relationship between the net working capital management strategy and selected financial results of enterprises belonging to the WIG-food index. Research method - As part of the assessment, the financial data of 12 companies belonging to the WIG-food index for the period 2008-2018 were analysed. The dependent variables were the following measures: net profit/loss (NPL), current liquidity ratio (CLR), inventory turnover ratio (ITR), general debt ratio (GDR), return on sales (ROS). To achieve the objective of the research a one-way ANOVA variance was used. Results - The research results indicate that the net working capital management strategy adopted by the companies belonging to the WIG-Food index significantly affects the achieved financial results. Originality/value - The conducted research showed that the most common differences in shaping individual financial results occur between the use of aggressive (A) and conservative (C) strategy, aggressive (A) and moderately conservative (MC) strategy, conservative (C) and moderately aggressive (MA) strategy, as well as moderately aggressive (MA) and moderately conservative (MC) strategy. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aczel A.D., Sounderpandian J., 2018, Statystyka w zarządzaniu, WN PWN, Warszawa.
 2. Anderson T.W., Darling D.A., 1952, Asymptotic theory of certain "goodness-of-fit" criteria based on stochastic processes, "Annals of Mathematical Statistics", vol. 23(2), pp. 193- 212.
 3. Bieniasz A., Gołaś Z., 2009, Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 4. Brigham E., Houston J., 2012, Zarządzanie finansami, WN PWN, Warszawa.
 5. Czekaj J., Dresler Z., 1996, Podstawy zarządzania finansami firm, WN PWN, Warszawa.
 6. Ćwięk W., Jaki A., 2015, Kapitał obrotowy netto a wartość przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t. 1, s. 257-267.
 7. Gabrusewicz W., 2014, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa.
 8. Gołębiowski G., Tłaczała A., 2009, Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Difin, Warszawa.
 9. Sierpińska M., Jachna T., 2004, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, WN PWN, Warszawa.
 10. Sierpińska M., Wędzki D., 1997, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.
 11. Ostaszewski J., 2015, Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, [w:] O nowy ład finansowy w Polsce: rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Ostaszewski J. (red.), SGH, Warszawa.
 12. Rabiej M., 2012, Statystyka z  programem Statistica, Helion, Gliwice.
 13. Stanisz A., 2007, Przystępny kurs statystyki z  zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Volume 2 - Modele liniowe i  nieliniowe, StatSoft Polska, Kraków.
 14. Wasilewski M., 2006, Rentowność przedsiębiorstw rolniczych w zależności od strategii zarządzania kapitałem obrotowym, "Roczniki Naukowe SERiA", nr VIII(1), s. 217-221.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.03.101.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu